Oprette eller slette en Excel-tabel i et regneark

Når du opretter en tabel (tidligere kaldet en liste) i et Microsoft Excel-regneark (regneark: Det primære dokument, som du bruger i Excel til at gemme og arbejde med data. Et regneark består af celler, der er arrangeret i kolonner og rækker. Et regneark gemmes altid i en projektmappe.), kan du administrere og analysere data i tabellen uafhængigt af dataene uden for tabellen. Du kan f.eks. filtrere tabelkolonner, tilføje en række til totaler, anvende tabelformatering og publicere en tabel på en server, der kører Windows SharePoint Services 3.0 eller Microsoft SharePoint Foundation 2010.

Data i en Excel-tabel

Hvis du ikke længere vil arbejde med dataene i en tabel, kan du konvertere tabellen til et almindeligt område (område: To eller flere celler i et ark. Cellerne i et område kan være tilgrænsende eller separate.) med data og samtidig bevare den anvendte tabelformatering. Når du ikke længere har brug for en tabel og de data, den indeholder, kan du slette den.

 Bemærk!   Excel-tabeller må ikke forveksles med datatabeller (datatabel: Et celleområde, der viser resultaterne af at ændre forskellige værdier i en eller flere formler. Der findes to typer datatabeller: tabeller med et og to inputområder.), som er del af en pakke med kommandoer til what if-analyse.

Hvad vil du foretage dig?


Oprette en tabel

Du kan oprette en tabel på en af to måder. Du kan enten indsætte en tabel med standardtabeltypografien, eller du kan formatere dataene som en tabel med en typografi efter eget valg.

Indsætte en tabel ved hjælp af standardtabeltypografien

 1. Markér det celleområde i et regneark, du vil medtage i tabellen. Cellerne kan være tomme eller indeholde data.
 2. Klik på Tabel i gruppen Tabeller på fanen Indsæt.

Billede af båndet i Excel

Genvejstaster  Du kan også trykke på Ctrl+L eller Ctrl+T.

 1. Hvis det markerede område indeholder data, som du vil have vist som listeoverskrifter, skal du markere afkrydsningsfeltet Listen indeholder overskrifter.

Tabeloverskrifterne har standardnavne, hvis du ikke markerer afkrydsningsfeltet Tabellen indeholder overskrifter. Du kan ændre standardnavnene ved at vælge den standardoverskrift, du vil ændre, og derefter skrive den ønskede tekst.

Tip!

 • Når du har oprettet en tabel, bliver Tabelværktøjerne tilgængelige, og fanen Design vises. Du kan bruge værktøjerne under fanen Design til at tilpasse eller redigere tabellen. Bemærk, at fanen Design kun vises, når der er markeret en celle i tabellen.
 • I modsætning til lister i Office Excel 2003 har en tabel ikke en særlig række (markeret med *) til hurtigt at tilføje nye rækker.

Indsætte en tabel med en typografi efter eget valg

 1. I regnearket skal du markere et område med tomme celler eller celler med data, du hurtigt vil formatere som en tabel.
 2. Klik på Formater som tabel på fanen Startside i gruppen Typografier.

Billede af båndet i Excel

 Bemærk!   Når du bruger Formatér som tabel, indsættes der automatisk en tabel.

 1. Klik på den tabeltypografi, der skal bruges, under Lys, Mellem eller Mørk. Hvis det valgte område indeholder data, som du vil have vist som tabeloverskrifter, skal du klikke på en tabeltypografi, der omfatter en kolonneoverskrift.

 Bemærk!   Brugerdefinerede tabeltypografier er tilgængelige under Brugerdefineret, når du har oprettet en eller flere af dem.

Tip!

 • Når du har oprettet en tabel, bliver Tabelværktøjerne tilgængelige, når en celle er markeret i tabellen, og fanen Design vises. Du kan bruge værktøjerne under fanen Design til at tilpasse eller redigere tabellen.
 • I modsætning til lister i Excel 2003 har en tabel ikke en særlig række (markeret med *) til hurtigt at tilføje nye rækker.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Slette en tabel, uden at data eller tabelformatering går tabt

Efter at du har oprettet en tabel, vil du muligvis ikke blive ved med at arbejde med den funktionalitet, som følger med. Eller måske vil du bruge en tabeltypografi uden tabelfunktionaliteten. Hvis du ikke længere vil arbejde med dataene i en tabel, men ikke vil miste den tabelformatering, du har anvendt, kan du konvertere tabellen til et almindeligt dataområde på regnearket.

 1. Klik på et vilkårligt sted i tabellen.

 Tip!    Nu vises Tabelværktøjer, og fanen Design tilføjes. Du kan kun se fanen Design, når der er markeret en celle i tabellen.

 1. Klik på Konverter til område i gruppen Funktioner på fanen Design.

Billede af båndet i Excel

 Bemærk!   Tabelfunktionerne er ikke længere tilgængelige, når du har konverteret tabellen til et område igen. Rækkeoverskrifterne indeholder f.eks. ikke længere sorterings- og filterpilene, og de strukturerede referencer (referencer, der bruger tabelnavne), som blev brugt i formler, ændres til almindelige cellereferencer.

Tip!

 • Du kan også højreklikke på tabellen, pege på Tabel, og derefter klikke på Konverter til område.
 • Lige efter at du har oprettet en tabel, kan du også klikke på FortrydKnapflade på værktøjslinjen Hurtig adgang for at konvertere tabellen til et område igen.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Slette en tabel og dens data

Hvis du ikke længere vil arbejde med en tabel eller de data, den indeholder, kan du slette den.

 1. Markér en tabel i et regneark.

 Tip!    Tryk to gange på Ctrl+A for at markere hele tabellen, herunder tabeloverskrifterne.

 1. Tryk på Delete.

 Tip!    Du kan også klikke på FortrydKnapflade på værktøjslinjen Hurtig adgang for at slette en tabel, som du netop har oprettet.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

 
 
Gælder for:
Excel 2010