Side 8 af 12FORRIGENÆSTE

Alt om Autofilter

Bruger valgt på Autofilter-listen

Klik på Autofilter-pilen ud for kolonnen, og klik derefter på (Bruger…).

Dialogboksen Brugerdefineret Autofilter

Opret et brugerdefineret filter ved hjælp af dialogboksen Brugerdefineret Autofilter.

Når du filtrerer ved at vælge på listen ud for en Autofilter-pil, skjuler du alt andet end dit ene valg. Hvis du vil se mere end ét valg i en kolonne, kan du oprette brugerdefinerede filtre.

Du kan bruge brugerdefinerede Autofiltre til at søge efter elementer, der ikke findes på listen ud for Autofilter-pilen, f.eks.:

  • Værdier inden for et interval, f.eks. tal mellem to bestemte tal.
  • Værdier uden for et interval, f.eks. alle datoer tidligere eller senere end et bestemt datopar.
  • Værdier, der er lig med eller forskellige fra en anden værdi.
  • Bestemt tekst, der er en del af anden tekst.
  • Og meget mere, som du kan se i oversigtskortet sidst i kurset.

Hvis du vil oprette et brugerdefineret filter, skal du klikke på en Autofilter-pil og derefter klikke på (Bruger…) for at åbne dialogboksen Brugerdefineret Autofilter.

Du lærer, hvordan du bruger denne dialogboks, i øvelsen i slutningen af lektionen, hvor du skal oprette fire forskellige brugerdefinerede filtre.

Side 8 af 12FORRIGENÆSTE