Opdele en kolonne med data ud fra, hvad du skriver

Du skal adskille for- og efternavne (eller delnavne og tal eller andre data) i forskellige kolonner. Du kan bruge den nye Excel 2013-funktion Hurtigudfyld.

  1. Angiv fornavnet eller en anden værdi i kolonnen ud for dine data, og tryk på Enter.

Brug af Hurtigudfyld

  1. Begynd at skrive det næste navn. Hurtigudfyld viser en liste med forslag til navne.

Eksempel med Hurtigudfyld

  1. Tryk på Enter, hvis du vil vælge forslaget.

 Tip!    Tryk på Esc, hvis du vil fortsætte med at skrive uden at bruge de foreslåede navne.

Brug af Hurtigudfyld

  1. Skriv nu et efternavn i den næste kolonne, og tryk på Enter.

Brug af Hurtigudfyld

  1. Begynd af skrive det næste navn, og tryk på Enter, når du er færdig.

Brug af Hurtigudfyld

Store bogstaver

Hurtigudfyld skelner mellem store og små bogstaver. Hvis du angiver et efternavn med små bogstaver, bruges der små bogstaver i alle de efterfølgende efternavne.

Brug af Hurtigudfyld

Hvis du ikke kan lide et resultat, kan du trykke på Esc og skrive uden at bruge forslagene.

Du kan også udnytte, at der skelnes mellem store og små bogstaver, ved at bruge Hurtigudfyld til at ændre store og små bogstaver i teksten.

Håndtere mellemnavne

Hvis alle navne har en initial for et mellemnavn, eller hvis alle navne har mellemnavne, fungerer Hurtigudfyld på samme måde, men du skal følge trinnene tre gange i stedet for to.

Brug af Hurtigudfyld

Mere om Hurtigudfyld

Dine data behøver naturligvis ikke at være navne. Hurtigudfyld kan bruges med alle typer data, som du inddeler i mere end én kolonne, eller du kan bruge funktionen til at udfylde data baseret på et eksempel. Hurtigudfyld starter som regel, når det genkender et mønster i dine data.

Det er dog ikke altid, at Hurtigudfyld begynder at udfylde data. Det virker bedst med ensartede data. Det kan f.eks. være, hvis alle navne har en initial for mellemnavn, eller hvis alle adresser bruger samme type postnummer. Hvis der er stor forskel på dataene, kan du til enhver tid bruge Tekst til kolonner til at opdele teksten i forskellige celler, eller du kan bruge funktioner til at opdele teksten.

 
 
Gælder for:
Excel 2013