Nyheder: Ændringer af Excel-funktioner

Flere funktioner er blevet opdateret, omdøbt eller tilføjet i funktionsbiblioteket i Microsoft Excel 2010. Dette er sket for at gøre funktionerne mere nøjagtige, for at sikre, at funktionaliteten er konsistent og opfylder forventningerne, og for at funktionsnavnene mere nøjagtigt afspejler deres funktionalitet.

Af hensyn til bagudkompatibilitet er de omdøbte funktioner stadig tilgængelige under deres gamle navn.

Denne artikel indeholder


Forbedret algoritme og nøjagtighed

I følgende funktioner er der implementeret algoritmeændringer for at forbedre funktionens nøjagtighed og ydeevne. Der er f.eks. implementeret en ny algoritme for funktionen BETAFORDELING for at forbedre funktionens nøjagtighed. I funktionen REST bruges nu nye algoritmer for at opnå både forbedret nøjagtighed og hastighed, og i funktionen SLUMP bruges nu en ny algoritme for tilfældige tal.

Forbedret funktion Funktionskategori Formål
Funktionen ARCSINH Matematiske og trigonometriske funktioner Returnerer den inverse hyperbolske sinus for tal
Funktionen BETA.FORDELING Statistiske funktioner Returnerer den kumulative betafordelingsfunktion
Funktionen BETAFORDELING Kompatibilitetsfunktioner Returnerer den kumulative betafordelingsfunktion
Funktionen BETA.INV Statistiske funktioner Returnerer den inverse kumulative fordelingsfunktion for en angivet betafordeling
Funktionen BETAINV Kompatibilitetsfunktioner Returnerer den inverse kumulative fordelingsfunktion for en angivet betafordeling
Funktionen BINOMIAL.FORDELING Statistiske funktioner Returnerer punktsandsynligheden for binomialfordelingen
Funktionen BINOMIALFORDELING Kompatibilitetsfunktioner Returnerer punktsandsynligheden for binomialfordelingen
Funktionen BINOMIAL.INV Statistiske funktioner Returnerer den mindste værdi for x, for hvilken det gælder, at fordelingsfunktionen er mindre end eller lig med kriterieværdien.
Funktionen AFRUND.LOFT Matematiske og trigonometriske funktioner Afrunder et tal til nærmeste heltal eller til nærmeste multiplum af betydning
Funktionen KRITBINOM Kompatibilitetsfunktioner Returnerer den mindste værdi for x, for hvilken det gælder, at fordelingsfunktionen er mindre end eller lig med kriterieværdien.
Funktionen CHI2.INV.RT Statistiske funktioner Returnerer den inverse fraktilsandsynlighed for en chi2-fordeling
Funktionen CHIINV Kompatibilitetsfunktioner Returnerer den inverse fraktilsandsynlighed for en chi2-fordeling
Funktionen CHI2.TEST Statistiske funktioner Foretager en test for uafhængighed
Funktionen CHITEST Kompatibilitetsfunktioner Foretager en test for uafhængighed
Funktionen KONVERTER Tekniske funktioner Konverterer et tal fra én måleenhed til en anden
Funktionen AKKUM.RENTE Finansielle funktioner Returnerer den akkumulerede rente, der betales på et lån mellem to perioder
Funktionen AKKUM.HOVEDSTOL Finansielle funktioner Returnerer den akkumulerede nedbringelse af hovedstol mellem to perioder
Funktionen FEJLFUNK Tekniske funktioner Returner fejlfunktionen
Funktionen FEJLFUNK.KOMP Tekniske funktioner Returnerer den komplementære fejlfunktion
Funktionen FFORDELING.RT Statistiske funktioner Returnerer fraktilsandsynligheden for F-fordelingen
Funktionen FFORDELING Kompatibilitetsfunktioner Returnerer fraktilsandsynligheden for F-fordelingen
Funktionen FINV.RT Statistiske funktioner Returnerer den inverse fraktilsandsynlighed for F-fordelingen
Funktionen FINV Kompatibilitetsfunktioner Returnerer den inverse fraktilsandsynlighed for F-fordelingen
Funktionen DOBBELT.FAKULTET Matematiske og trigonometriske funktioner Returnerer et tals dobbelte fakultet
Funktionen GULV Matematiske og trigonometriske funktioner Runder et tal ned mod nul
Funktionen GAMMA.FORDELING Statistiske funktioner Returnerer fordelingsfunktionen for gammafordelingen
Funktionen GAMMAFORDELING Kompatibilitetsfunktioner Returnerer fordelingsfunktionen for gammafordelingen
Funktionen GAMMA.INV Statistiske funktioner Returnerer den inverse fordelingsfunktion for gammafordelingen
Funktionen GAMMAINV Kompatibilitetsfunktioner Returnerer den inverse fordelingsfunktion for gammafordelingen
Funktionen GAMMALN Statistiske funktioner Returnerer den naturlige logaritme til gammafordelingen, G(x)
Funktionen GEOMIDDELVÆRDI Statistiske funktioner Returnerer det geometriske gennemsnit
Funktionen HYPGEO.FORDELING Statistiske funktioner Returnerer punktsandsynligheden i en hypergeometrisk fordeling
Funktionen HYPGEOFORDELING Kompatibilitetsfunktioner Returnerer punktsandsynligheden i en hypergeometrisk fordeling
Funktionen IMAGLOG2 Tekniske funktioner Returnerer et komplekst tals sædvanlige logaritme (totalslogaritme)
Funktionen IMAGPOTENS Tekniske funktioner Returnerer et komplekst tal opløftet i en heltalspotens
Funktionen R.YDELSE Finansielle funktioner Returnerer renten fra en investering for en given periode
Funktionen IA Finansielle funktioner Returnerer den interne rente for en række pengestrømme
Funktionen LINREGR Statistiske funktioner Returnerer parameterestimaterne for en lineær tendens
Funktionen LOGNORM.FORDELING Statistiske funktioner Returnerer fordelingsfunktionen for lognormalfordelingen
Funktionen LOGNORMFORDELING Kompatibilitetsfunktioner Returnerer fordelingsfunktionen for lognormalfordelingen
Funktionen LOGNORMINV Statistiske funktioner Returnerer den inverse lognormale kumulative fordelingsfunktion
Funktionen LOGINV Kompatibilitetsfunktioner Returnerer den inverse lognormale kumulative fordelingsfunktion
Funktionen REST Matematiske og trigonometriske funktioner Returnerer restværdien fra division
Funktionen NEGBINOM.FORDELING Statistiske funktioner Returnerer den negative binomialfordeling
Funktionen NEGBINOMFORDELING Kompatibilitetsfunktioner Returnerer den negative binomialfordeling
Funktionen NORMALFORDELING Statistiske funktioner Returnerer fordelingsfunktionen for normalfordelingen
Funktionen NORMFORDELING Kompatibilitetsfunktioner Returnerer fordelingsfunktionen for normalfordelingen
Funktionen NORM.INV Statistiske funktioner Returnerer den inverse fordelingsfunktion for normalfordelingen
Funktionen NORMINV Kompatibilitetsfunktioner Returnerer den inverse fordelingsfunktion for normalfordelingen
Funktionen STANDARD.NORMFORDELING Statistiske funktioner Returnerer fordelingsfunktionen for standardnormalfordelingen
Funktionen STANDARDNORMFORDELING Kompatibilitetsfunktioner Returnerer fordelingsfunktionen for standardnormalfordelingen
Funktionen STANDARDNORM.INV Statistiske funktioner Returnerer den inverse fordelingsfunktion for standardnormalfordelingen
Funktionen STANDARDNORMINV Kompatibilitetsfunktioner Returnerer den inverse fordelingsfunktion for standardnormalfordelingen
Funktionen YDELSE Finansielle funktioner Returnerer renten fra en investering for en given periode
Funktionen H.YDELSE Finansielle funktioner Returnerer ydelsen på hovedstolen for en investering i en given periode
Funktionen POISSONFORDELING Statistiske funktioner Returnerer fordelingsfunktionen for en Poisson-fordeling
Funktionen POISSON Kompatibilitetsfunktioner Returnerer fordelingsfunktionen for en Poisson-fordeling
Funktionen SLUMP Matematiske og trigonometriske funktioner Returnerer et tilfældigt tal mellem 0 og 1
Funktionen STDAFVS Statistiske funktioner Estimerer standardafvigelsen på basis af en stikprøve
Funktionen STDAFV Kompatibilitetsfunktioner Estimerer standardafvigelsen på basis af en stikprøve
Funktionen T.FORDELING.RT Statistiske funktioner Returnerer fordelingsfunktionen for Student's t-fordeling
Funktionen TFORDELING Kompatibilitetsfunktioner Returnerer fordelingsfunktionen for Student's t-fordeling
Funktionen T.FORDELING.2T Statistiske funktioner Returnerer procentpointene (sandsynlighed) for Students t-fordeling
Funktionen T.INV.2T Statistiske funktioner Returnerer den inverse fordelingsfunktion for Student's t-fordeling
Funktionen TINV Kompatibilitetsfunktioner Returnerer den inverse fordelingsfunktion for Student's t-fordeling
Funktionen VARIANSS Statistiske funktioner Beregner variansen på basis af en prøve
Funktionen VARIANS Kompatibilitetsfunktioner Beregner variansen på basis af en prøve
Funktionen INTERN.RENTE Finansielle funktioner Returnerer den interne rente for en plan over pengestrømme, der ikke behøver at være periodiske

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Nøjagtige og konsistente funktionsnavne

Følgende funktioner har fået nye navne, som er mere konsistente med funktionsdefinitionerne inden for videnskabens verden og med andre funktionsnavne i Excel. Beskrivelsen af de nye funktionsnavne afspejler også mere nøjagtigt deres funktionalitet. Funktionen KRITBINOM returnerer f.eks. den inverse binomiale fordeling, og derfor er BINOMIAL.INV et mere relevant navn på denne funktion.

Nogle omdøbte funktioner som f.eks. BETA.FORDELING har en ekstra parameter, så du kan angive fordelingstypen (venstresidet kumulativ eller punktsandsynlighed).

Af hensyn til bagudkompatibilitet med tidligere versioner af Excel er funktionerne stadig tilgængelige under deres gamle navn i kategorien Kompatibilitetsfunktioner. Hvis der ikke kræves bagudkompatibilitet, skal du i stedet begynde at bruge de omdøbte funktioner.

Omdøbt funktion Funktionskategori Formål
Funktionen BETA.FORDELING Statistiske funktioner Returnerer den kumulative betafordelingsfunktion
Funktionen BETA.INV Statistiske funktioner Returnerer den inverse kumulative fordelingsfunktion for en angivet betafordeling
Funktionen BINOMIAL.FORDELING Statistiske funktioner Returnerer punktsandsynligheden for binomialfordelingen
Funktionen BINOMIAL.INV Statistiske funktioner Returnerer den mindste værdi for x, for hvilken det gælder, at fordelingsfunktionen er mindre end eller lig med kriterieværdien.
Funktionen CEILING.PRECISE Matematiske og trigonometriske funktioner Afrunder et tal til nærmeste heltal eller til nærmeste multiplum af signifikans. Uanset tallets fortegn rundes tallet op
Funktionen CHI2.FORDELING Statistiske funktioner Returnerer fordelingsfunktionen for betafordelingen
Funktionen CHI2.FORD.RT Statistiske funktioner Returnerer fraktilsandsynligheden for en chi2-fordeling
Funktionen CHI2.INV Statistiske funktioner Returnerer fordelingsfunktionen for betafordelingen
Funktionen CHI2.INV.RT Statistiske funktioner Returnerer den inverse fraktilsandsynlighed for en chi2-fordeling
Funktionen CHI2.TEST Statistiske funktioner Foretager en test for uafhængighed
Funktionen KONFIDENSNORM Statistiske funktioner Returnerer et konfidensinterval for en population
Funktionen KONFIDENST Statistiske funktioner Returnerer konfidensintervallet for middelværdien for en population ved hjælp af en Students t-fordeling
Funktionen KOVARIANSP Statistiske funktioner Beregner kovariansen mellem to stokastiske variabler
Funktionen KOVARIANSS Statistiske funktioner Returnerer kovariansen, dvs. gennemsnittet af produktet af standardafvigelsen for hvert datapar i to datasæt
Funktionen ERF.PRECISE Tekniske funktioner Returner fejlfunktionen
Funktionen ERFC.PRECISE Tekniske funktioner Returnerer den komplementære fejlfunktion integreret mellem x og uendeligt
Funktionen EKSP.FORDELING Statistiske funktioner Returnerer eksponentialfordelingen
Funktionen F.FORDELING Statistiske funktioner Returnerer fraktilsandsynligheden for F-fordelingen
Funktionen FFORDELING.RT Statistiske funktioner Returnerer fraktilsandsynligheden for F-fordelingen
Funktionen F.INV Statistiske funktioner Returnerer den inverse fraktilsandsynlighed for F-fordelingen
Funktionen FINV.RT Statistiske funktioner Returnerer den inverse fraktilsandsynlighed for F-fordelingen
Funktionen F.TEST Statistiske funktioner Returnerer resultatet af en F-test til sammenligning af varians
Funktionen FLOOR.PRECISE Matematiske og trigonometriske funktioner Afrunder et tal til nærmeste heltal eller til nærmeste multiplum af signifikans. Uanset tallets fortegn rundes tallet op
Funktionen GAMMA.FORDELING Statistiske funktioner Returnerer fordelingsfunktionen for gammafordelingen
Funktionen GAMMA.INV Statistiske funktioner Returnerer den inverse fordelingsfunktion for gammafordelingen
Funktionen GAMMALN.PRECISE Statistiske funktioner Returnerer den naturlige logaritme til gammafordelingen, G(x)
Funktionen HYPGEO.FORDELING Statistiske funktioner Returnerer punktsandsynligheden i en hypergeometrisk fordeling
Funktionen LOGNORM.FORDELING Statistiske funktioner Returnerer fordelingsfunktionen for lognormalfordelingen
Funktionen LOGNORMINV Statistiske funktioner Returnerer den inverse lognormale kumulative fordelingsfunktion
Funktionen TILST.FLERE Statistiske funktioner Returnerer en lodret matrix af de hyppigst forekommende, eller gentagne, værdier i en matrix eller et dataområde
Funktionen TILST.ENKELT Statistiske funktioner Returnerer den hyppigste værdi i et datasæt
Funktionen NEGBINOM.FORDELING Statistiske funktioner Returnerer den negative binomialfordeling
Funktionen ANTAL.ARBEJDSDAGE.INTL Dato- og klokkeslætsfunktioner Returnerer antallet af hele arbejdsdage mellem to datoer ved hjælp af parametre for at angive, hvilke og hvor mange dage der er weekenddage
Funktionen NORMALFORDELING Statistiske funktioner Returnerer fordelingsfunktionen for normalfordelingen
Funktionen NORM.INV Statistiske funktioner Returnerer den inverse fordelingsfunktion for normalfordelingen
Funktionen STANDARD.NORMFORDELING Statistiske funktioner Returnerer fordelingsfunktionen for standardnormalfordelingen
Funktionen STANDARDNORM.INV Statistiske funktioner Returnerer den inverse fordelingsfunktion for standardnormalfordelingen
Funktionen FRAKTIL.UDELAD Statistiske funktioner Returnerer den k'te fraktil for værdier i et interval, hvor k ligger i intervallet fra 0 til 1
Funktionen FRAKTIL.MEDTAG Statistiske funktioner Returnerer den k'te fraktil for datasættet
Funktionen PROCENTPLADS.UDELAD Statistiske funktioner Returnerer rangen for en værdi i et datasæt som en procentdel (fra 0 til 1) af datasættet
Funktionen PROCENTPLADS.MEDTAG Statistiske funktioner Returnerer den procentuelle rang for en given værdi i et datasæt
Funktionen POISSONFORDELING Statistiske funktioner Returnerer fordelingsfunktionen for en Poisson-fordeling
Funktionen KVARTIL.UDELAD Statistiske funktioner Returnerer kvartilen for et datasæt baseret på fraktilværdier fra 0..1 eksklusive
Funktionen KVARTIL.MEDTAG Statistiske funktioner Returnerer kvartilen i et givet datasæt
Funktionen PLADS.GNSN Statistiske funktioner Returnerer rangen for et tal på en liste med tal
Funktionen PLADS.LIGE Statistiske funktioner Returnerer rangen for et tal på en liste med tal
Funktionen STDAFV.P Statistiske funktioner Beregner standardafvigelsen på basis af en hel population
Funktionen STDAFVS Statistiske funktioner Estimerer standardafvigelsen på basis af en stikprøve
Funktionen T.FORDELING Statistiske funktioner Returnerer procentpointene (sandsynlighed) for Students t-fordeling
Funktionen T.FORDELING.2T Statistiske funktioner Returnerer procentpointene (sandsynlighed) for Students t-fordeling
Funktionen T.FORDELING.RT Statistiske funktioner Returnerer fordelingsfunktionen for Student's t-fordeling
Funktionen T.INV Statistiske funktioner Returnerer værdien for fordelingsfunktion for Students t-fordeling som en funktion af sandsynligheden og frihedsgraderne
Funktionen T.INV.2T Statistiske funktioner Returnerer fordelingsfunktionen for Student's t-fordeling
Funktionen T.TEST Statistiske funktioner Returnerer den sandsynlighed, der er forbundet med Student's t-test
Funktionen VARIANS.P Statistiske funktioner Beregner variansen på basis af hele populationen
Funktionen VARIANSS Statistiske funktioner Beregner variansen på basis af en prøve
Funktionen WEIBULLFORDELING Statistiske funktioner Returnerer fordelingsfunktionen for Weibull-fordelingen
Funktionen ARBEJDSDAG.INTL Dato- og klokkeslætsfunktioner Returnerer serienummeret for datoen før eller efter et angivet antal arbejdsdage ved hjælp af parametre for at angive, hvilke og hvor mange dage der er weekenddage
Funktionen Z.TEST Statistiske funktioner Returnerer sandsynlighedsværdien ved en en-sidet z-test

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Konsistens med bedste praksis

Følgende funktioner er tilføjet, fordi de er mere konsistente med bedste praksis end de eksisterende funktioner. Funktionen PLADS.GNSN er f.eks. mere i overensstemmelse med, hvordan statistikere forventer, at funktionen fungerer, end den eksisterende funktion PLADS.

Omdøbt funktion Funktionskategori Formål
Funktionen CHI2.FORDELING Statistiske funktioner Returnerer fordelingsfunktionen for betafordelingen
Funktionen CHI2.INV Statistiske funktioner Returnerer fordelingsfunktionen for betafordelingen
Funktionen KONFIDENST Statistiske funktioner Returnerer konfidensintervallet for middelværdien for en population ved hjælp af en Students t-fordeling
Funktionen KOVARIANSS Statistiske funktioner Returnerer kovariansen, dvs. gennemsnittet af produktet af standardafvigelsen for hvert datapar i to datasæt
Funktionen EKSP.FORDELING Statistiske funktioner Returnerer eksponentialfordelingen
Funktionen F.FORDELING Statistiske funktioner Returnerer fraktilsandsynligheden for F-fordelingen
Funktionen F.INV Statistiske funktioner Returnerer den inverse fraktilsandsynlighed for F-fordelingen
Funktionen TILST.FLERE Statistiske funktioner Returnerer en lodret matrix af de hyppigst forekommende, eller gentagne, værdier i en matrix eller et dataområde
Funktionen ANTAL.ARBEJDSDAGE.INTL Dato- og klokkeslætsfunktioner Returnerer antallet af hele arbejdsdage mellem to datoer ved hjælp af parametre for at angive, hvilke og hvor mange dage der er weekenddage
Funktionen FRAKTIL.UDELAD Statistiske funktioner Returnerer den k'te fraktil for værdier i et interval, hvor k ligger i intervallet fra 0 til 1
Funktionen PROCENTPLADS.UDELAD Statistiske funktioner Returnerer rangen for en værdi i et datasæt som en procentdel (fra 0 til 1) af datasættet
Funktionen KVARTIL.UDELAD Statistiske funktioner Returnerer kvartilen for et datasæt baseret på fraktilværdier fra 0..1 eksklusive
Funktionen PLADS.GNSN Statistiske funktioner Returnerer rangen for et tal på en liste med tal
Funktionen T.FORDELING Statistiske funktioner Returnerer procentpointene (sandsynlighed) for Students t-fordeling
Funktionen T.INV Statistiske funktioner Returnerer værdien for fordelingsfunktion for Students t-fordeling som en funktion af sandsynligheden og frihedsgraderne
Funktionen ARBEJDSDAG.INTL Dato- og klokkeslætsfunktioner Returnerer serienummeret for datoen før eller efter et angivet antal arbejdsdage ved hjælp af parametre for at angive, hvilke og hvor mange dage der er weekenddage

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Nye funktioner

Følgende funktion er blevet tilføjet i Excel-funktionsbiblioteket. Denne funktion kan bruges i den aktuelle version af Excel, men er inkompatibel med Excel 2007 og Excel 97-2003. Hvis der kræves bagudkompatibilitet, kan du køre Kompatibilitetskontrol, så du kan foretage de nødvendige ændringer i regnearket for at undgå fejl.

Ny funktion Funktionskategori Formål
Funktionen SAMLING Matematiske og trigonometriske funktioner Returnerer en samling på en liste eller i en database

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Bagudkompatibilitet

Hvis du deler dit regneark med andre, som ikke har Excel 2010 installeret, kan du bruge kompatibilitetsfunktionerne i stedet for de omdøbte funktioner. De gamle navne genkendes i tidligere versioner af Excel, og du får de forventede resultater.

Finde kompatibilitetsfunktioner

Du kan finde alle kompatibilitetsfunktioner ved at benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Klik på Indsæt funktion i gruppen Funktionsbibliotek under fanen Formler.
  2. Klik på Kompatibilitet i feltet Eller vælg en kategori.

Dialogboksen Indsæt funktion

Tip!    Du kan også få adgang til kompatibilitetsfunktionerne i gruppen Funktionsbibliotek (fanen Formler, gruppen Funktionsbibliotek, Flere funktioner, Kompatibilitet).

Vælge den rigtige funktion i regnearket

Når du begynder at angive en funktion i regnearket, vises både de omdøbte funktioner og kompatibilitetsfunktionerne på listen Autofuldførelse af formel. De forskellige ikoner gør det nemmere for dig at vælge den, du vil bruge. De oprindelige funktioner vises med en gul trekant for at angive, at disse funktioner er tilgængelige med henblik på kompatibilitet med Excel 2007 og tidligere.

Eksempel på Autofuldførelse af formel

Kontrollere, om der er kompatibilitetsproblemer

Som tidligere nævnt i denne artikel er de nye funktioner (f.eks. SAMLING) eller funktioner med forbedret algoritme eller nøjagtighed (f.eks. BETA.FORDELING) inkompatible med tidligere versioner af Excel. De nye funktioner genkendes ikke i tidligere versioner af Excel, og fejlværdien #NAVN? vises i stedet for de forventede resultater. Før du gemmer projektmappen, kan du køre Kompatibilitetskontrol for at finde ud af, om de nye funktioner er blevet brugt. På denne måde kan du foretage de nødvendige ændringer for at undgå fejl, når projektmappen åbnes i en tidligere version af Excel (Excel 97-2003 eller Excel 2007).

Benyt følgende fremgangsmåde for at køre Kompatibilitetskontrol:

  1. Klik på Oplysninger under fanen Filer.
  2. Klik på Kontrollér, om der er problemer, og klik derefter på Kontrollér kompatibilitet under Klargør til deling.

Dialogboksen Kompatibilitetskontrol

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

 
 
Gælder for:
Excel 2010