Kontrollere, om en celle indeholder tekst

VisKontrollere, om der er tekst i en celle

Brug funktionen ER.TEKST til at udføre opgaven.

Regnearkseksempel

Det kan være lettere at forstå eksemplet, hvis du kopierer det til et tomt regneark.

VisSådan gør du

 1. Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.
 2. Marker eksemplet i Hjælp. Du må ikke markere række- eller kolonneoverskrifterne. 

Markere et eksempel i Hjælp

Markere et eksempel i Hjælp
 1. Tryk på CTRL+C.
 2. Marker celle A1 i regnearket, og tryk på CTRL+V.
 3. Hvis du vil skifte mellem visning af resultaterne og visning af de formler, der returnerer resultaterne, skal du trykke på CTRL+` (accent grave) eller pege på Formelrevision i menuen Funktioner. Klik derefter på Tilstand for formelrevision.
 
1
2
3
A
Data
Ibsen
123
Formel Beskrivelse
=ER.TEKST(A2) Kontrollerer, om der er tekst i celle A2 (SAND)
=ER.TEKST(A3) Kontrollerer, om der er tekst i celle A3 (FALSK)

Funktionsoplysninger

ER.TEKST

VisKontrollere, om cellens indhold svarer til en bestemt tekst, og returnere en værdi

Brug funktionen HVIS til at udføre denne opgave. Funktionen HVIS returnerer det resultat, du angiver.

Regnearkseksempel

Det kan være lettere at forstå eksemplet, hvis du kopierer det til et tomt regneark.

VisSådan gør du

 1. Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.
 2. Marker eksemplet i Hjælp. Du må ikke markere række- eller kolonneoverskrifterne. 

Markere et eksempel i Hjælp

Markere et eksempel i Hjælp
 1. Tryk på CTRL+C.
 2. Marker celle A1 i regnearket, og tryk på CTRL+V.
 3. Hvis du vil skifte mellem visning af resultaterne og visning af de formler, der returnerer resultaterne, skal du trykke på CTRL+` (accent grave) eller pege på Formelrevision i menuen Funktioner. Klik derefter på Tilstand for formelrevision.
 
1
2
A
Data
Ibsen
Formel Beskrivelse
=HVIS(A2="Ibsen";"OK"; "Ikke OK") Kontrollerer, om celle A2 indeholder teksten Ibsen (OK)
=HVIS(A2="Henriksen"; SAND; FALSK) Kontrollerer, om celle A2 indeholder teksten Henriksen (FALSK)

Funktionsoplysninger

HVIS

VisFiltrere en liste for rækker, der indeholder bestemt tekst

 1. Klik på en celle på den liste, der skal filtreres.
 2. Peg på Filter i menuen Data, og klik derefter på Autofilter.
 3. Klik på pilen Feltpil i den kolonne, hvor tallene findes, og klik på (Brugerdefineret).
 4. Klik på Lig med, Forskellig fra, Indeholder eller Indeholder ikke i boksen til venstre.
 5. Indtast den ønskede tekst i boksen til højre.
 6. Hvis du skal finde tekstværdier, som har nogle, men ikke alle, tegn til fælles, kan du bruge jokertegn.

VisSådan gør du

Følgende jokertegn kan anvendes som sammenligningskriterier (kriterier: Betingelser, der angives for at begrænse de poster, som medtages i resultatet af en forespørgsel eller et filter.) til filtrering samt til at søge og erstatte data.

Brug Hvis du vil finde
? (spørgsmålstegn) Et enkelt tegn
For eksempel finder hans?n både "hansen" og "hanson"
* (stjerne) En vilkårlig tegnstreng
For eksempel finder *øst både "nordøst" og "sydøst"
~ (tilde) efterfulgt af ?, * eller ~ Et spørgsmålstegn, en stjerne eller en tilde.
F.eks. finder fy91~? strengen "fy91?"

VisKontrollere, om en del af en celle svarer til bestemt tekst, og returnere en værdi

Brug funktionerne HVIS, FIND, SØG og ER.TAL til at udføre denne opgave.

Regnearkseksempel

Det kan være lettere at forstå eksemplet, hvis du kopierer det til et tomt regneark.

VisSådan gør du

 1. Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.
 2. Marker eksemplet i Hjælp. Du må ikke markere række- eller kolonneoverskrifterne. 

Markere et eksempel i Hjælp

Markere et eksempel i Hjælp
 1. Tryk på CTRL+C.
 2. Marker celle A1 i regnearket, og tryk på CTRL+V.
 3. Hvis du vil skifte mellem visning af resultaterne og visning af de formler, der returnerer resultaterne, skal du trykke på CTRL+` (accent grave) eller pege på Formelrevision i menuen Funktioner. Klik derefter på Tilstand for formelrevision.
 
1
2
3
A
Data
Ibsen
BD123
Formel Beskrivelse (resultat)
=HVIS(ER.TAL(FIND("v";A2));"OK"; "Ikke OK") Kontrollerer, om celle A2 indeholder bogstavet v (OK)
=ER.TAL(FIND("BD";A3)) Kontrollerer, om celle A3 indeholder BD (SAND)

I formlen ovenfor anvendes følgende argumenter.

Formel til at kontrollere, om teksten findes

Formel til at kontrollere, om teksten findes

billedforklaring 1 søg_efter: er den tekst, du vil søge efter

billedforklaring 2   at_søge: den celle, der indeholder den tekst, du vil kontrollere

 Bemærk!   Funktionen FIND skelner mellem store og små bogstaver. Brug funktionen SØG i stedet for funktionen FIND, hvis der ikke skal skelnes mellem store og små bogstaver.

Funktionsoplysninger

HVIS

ER.TAL

FIND

SØG

VisFinde celler, der indeholder tekst

 1. Marker det celleområde (område: To eller flere celler i et ark. Cellerne i et område kan være tilgrænsende eller separate.), du vil søge efter.

Hvis du vil søge i hele projektmappen, skal du klikke på en vilkårlig celle. 

 1. Klik på Søg i menuen Rediger.
 2. Skriv den tekst eller de tal, du vil søge efter i boksen Søg efter eller vælg en nyere søgning i rullelisten Søg efter

 Bemærk!   Du kan bruge jokertegn i dine søgekriterier.

 1. Hvis du vil angive et format for din søgning, skal du klikke på Formater og angive dine valg i dialogboksen Søg efter format.
 2. Klik på Indstillinger for at definere din søgning yderligere. Du kan f.eks. søge efter alle de celler, der indeholder den samme type data, såsom formler.

I boksen Inden for, kan du vælge Ark eller Projektmappe for at søge efter et regneark eller en hel projektmappe.

 1. Klik på Find alle eller Find næste.

Find alle viser alle forekomster af det element, du søger efter, og gør det muligt at gøre en celle aktiv ved at markere en speciel forekomst. Du kan sortere resultaterne af Find alle ved at klikke på en overskrift.

 Bemærk!   For at annullere en igangværende søgning skal du trykke på ESC.

VisTip!

Hvis du vil søge efter data i en liste (liste: En serie rækker, der indeholder relaterede data, eller en serie rækker, du angiver skal fungere som et dataark ved hjælp af kommandoen Opret liste.), kan du bruge filtre til kun at få vist de rækker, som indeholder de ønskede data. Du kan f.eks. vælge kun at få vist salgstallene for det danske marked på en liste med internationale salgstal.

 
 
Gælder for:
Excel 2003