Side 5 af 13FORRIGENÆSTE

Lære Excel 2007 at kende: oprette den første projektmappe

Kolonne- og rækkeoverskrifter i regneark

Efter de første 26 kolonneoverskrifter (A til Z), er de næste 26 kolonneoverskrifter AA til AZ. Kolonneoverskrifterne fortsætter til kolonne XFD og giver i alt 16.384 kolonner.
Billedtekst 1 Kolonneoverskrifter er angivet med bogstaver.
Billedtekst 2 Rækkeoverskrifter er angivet med tal.

Regneark er opdelt i kolonner, rækker og celler. Det er gitteret, du ser, når du åbner en projektmappe.

Kolonner går fra top til bund i regnearket, lodret. Rækker går fra venstre til højre i regnearket, vandret. En celle er den plads, hvor én kolonne og én række mødes.

Hver kolonne har en alfabetisk overskrift øverst. De første 26 kolonner har bogstaverne fra A til Z. Hvert regneark indeholder 16.384 kolonner i alt, så efter Z begynder bogstaver igen parvis, AA til AZ. Se figur 2.

Efter AZ starter bogstavparrene igen med kolonnerne BA til BZ osv., indtil alle 16.384 har alfabetiske overskrifter, og slutter med XFD.

Hver række har også en overskrift. Rækkeoverskrifter er tal fra 1 til 1.048.576.

De alfabetiske overskrifter på kolonnerne og de numeriske overskrifter på rækkerne fortæller dig, hvor du er i et regneark, når du klikker på en celle. Overskrifterne kombineres og danner celleadressen, også kaldet cellereferencen. Du skal lære mere om dette i næste afsnit.

Side 5 af 13FORRIGENÆSTE