Side 12 af 13FORRIGENÆSTE

Lære Excel 2007 at kende: oprette den første projektmappe

Tal justeret i højre side af celle

Excel justerer tal i højre side af celler.

Når du vil indtaste salgsbeløbene i kolonne C, kolonnen Beløb, skal du skrive eurotegnet (€) efterfulgt af beløbet.

Andre tal, og hvordan de indtastes

  • Hvis du vil indtaste brøker, skal der være et mellemrum mellem heltallet og brøken, f.eks. 1 1/8.
  • Hvis du kun vil indtaste en brøk, skal du skrive et nul først, f.eks. 0 1/4. Hvis du skriver 1/4 uden nul, fortolker Excel det som en dato, 4. januar.
  • Hvis du skriver (100) for at angive et negativt tal med parentes, vises tallet som -100.

Hvis du vil vide, hvordan du adderer, dividerer, multiplicerer og subtraherer i Excel ved hjælp af formler, skal du bruge dette kursus: Lære Excel 2007 at kende: Indtaste formler.

Side 12 af 13FORRIGENÆSTE