Side 11 af 13FORRIGENÆSTE

Lære Excel 2007 at kende: oprette den første projektmappe

Tekst venstrejusteret i celle og datoer højrejusteret i celle

Excel justerer tekst i venstre side af celler, men justerer datoer i højre side af celler.

Når du indtaster en dato i kolonne B, kolonnen Dato, skal du bruge en skråstreg eller bindestreg til at adskille delene: 16/7/2009 eller 16-juli-2009. Excel genkender dette som en dato.

Hvis du har brug for at indtaste et klokkeslæt, skal du skrive tallene – f.eks. 9:00 eller 13:00. 

Tip!      Du kan indsætte dags dato ved at holde CTRL+SKIFT nede og trykke på semikolon (;). Du kan indsætte det aktuelle klokkeslæt ved at holde CTRL og SKIFT nede og trykke på punktum (.).

Side 11 af 13FORRIGENÆSTE