Side 8 af 13FORRIGENÆSTE

Lære Excel 2007 at kende: oprette den første projektmappe

Indtast alle typer data i Excel

Du kan bruge Excel til at indtaste alle typer data, faglige eller personlige.

Du kan indtaste to grundlæggende typer data i regnearksceller: tal og tekst.

Du kan bruge Excel til at oprette budgetter, arbejde med skatter eller registrere karakterer.

Du kan bruge Excel til at anføre de produkter, du sælger, eller registrere elevfremmøde.

Du kan endda bruge Excel til at holde styr på, hvor meget du træner hver dag, og dit vægttab, eller hvor meget ombygningen af huset koster dig. Der er uanede muligheder.

Lad os nu se nærmere på dataindtastning.

Side 8 af 13FORRIGENÆSTE