Indsætte tomme celler, rækker eller kolonner

  1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Indsætte nye tomme celler    Marker et område (område: To eller flere celler i et ark. Cellerne i et område kan være tilgrænsende eller separate.) med celler, hvor du ønsker at indsætte nye tomme celler. Marker det samme antal celler, som du vil indsætte.

Indsætte en enkelt række  Klik i en celle umiddelbart under det sted, hvor du ønsker, den nye række skal være. Hvis du f.eks. vil indsætte en ny række ovenover række 5, skal du klikke i en celle i række 5.

Indsætte flere rækker  Marker rækkerne umiddelbart under det sted, hvor du ønske at indsætte de nye rækker. Marker det samme antal rækker, som du vil indsætte.

Indsætte en enkelt kolonne  Klik i en celle umiddelbart til højre for det sted, hvor du ønsker at indsætte den nye kolonne. Hvis du f.eks. vil indsætte en ny kolonne til venstre for kolonne B, skal du klikke i en celle i kolonne B.

Indsætte flere kolonner  Marker kolonnerne umiddelbart til højre for det sted, hvor du ønsker at indsætte de nye kolonner. Marker det samme antal kolonner, som du vil indsætte.

  1. I menuen Indsæt, klik på Celler, Rækker eller Kolonner.
  2. Hvis du flytter eller kopiere et celleområde og ikke en række eller en kolonne, skal du i dialogboksen Indsæt udklip klikke på retningen for at rykke de omgivende celler.

VisTip!

Hvis der er formatering, kan du bruge Indsætningsindstillinger knapflade til at vælge formateringsindstillinger for de indsatte celler, rækker eller kolonner.

 
 
Gælder for:
Excel 2003