Side 13 af 13FORRIGENÆSTE

Lære Excel 2007 at kende: oprette den første projektmappe

Klik på Afspil for at se, hvordan du hurtigt kan indtaste data i en serie, f.eks. månederne i året.

Du kan hurtigt indtaste data i Excel på følgende to måder:

Autofyld     Indtast månederne i året, dagene i ugen, multipla af 2 eller 3 eller andre data i en serie. Du skriver en eller flere indtastninger og udvider derefter serien.

Klik på Afspil for at se hvordan.

Autofuldførelse     Hvis de første par bogstaver, du skriver i en celle, svarer til en indtastning, du allerede har foretaget i den pågældende kolonne, udfylder Excel de resterende tegn for dig. Du skal blot trykke på ENTER, når du ser dem tilføjet. Det fungerer med tekst eller tekst med tal. Det fungerer ikke med tal alene, eller datoer eller klokkeslæt.

Du kan afprøve disse to måder at indtaste data på i øvelsen. Det er det næste, du skal lære.

Side 13 af 13FORRIGENÆSTE