Hurtig start: Sortere data ved hjælp af et autofilter

Når du sorterer oplysninger, kan du se dataene, som du ønsker det, og hurtigt finde værdier. Du kan sortere et område eller en tabel med data i en eller flere kolonner med data. Du kan f.eks. sortere medarbejdere først efter afdeling og derefter efter efternavn.

Sådan gør du

Ikonbillede

Markér de data, der skal sorteres.    

  • Markér et område med data, f.eks. A1:L5 (flere rækker og kolonner) eller C1:C80 (en enkelt kolonne). Området kan indeholde titler, du har oprettet for at identificere kolonner eller rækker.

Markerede data

Ikonbillede

Sortere hurtigt    

  1. Vælg en enkelt celle i den kolonne, du vil sortere på.
  2. Klik på Knapflade for at udføre en sortering i stigende rækkefølge (A-Å eller fra mindste til største tal).

Knapper til hurtig sortering i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data

  1. Klik på Knapflade for at udføre en sortering i faldende rækkefølge (Å-A eller fra største til mindste tal).
Ikonbillede

Sortere ved at angive kriterier    

Du kan vælge de kolonner, du vil sortere efter, ved at klikke på kommandoen Sortér i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data.

  1. Markér en enkelt celle et vilkårligt sted i det område, du vil sortere.
  2. Klik på Sortér i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data.

Kommandoen Sortér i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data

Dialogboksen Sortér vises.

  1. Vælg den første kolonne, du vil sortere, på listen Sortér efter.
  2. Vælg enten Værdier, Cellefarve, Skriftfarve eller Celleikon på listen Sortér efter.
  3. Vælg den rækkefølge, du vil anvende på sorteringshandlingen, på listen Rækkefølge – alfabetisk eller numerisk stigende eller faldende (dvs. A-Å eller Å-A for tekst eller laveste til højeste eller højeste til laveste for tal).

Næste trin

  • Prøv at arrangere dataene helt, som du ønsker det, ved at anvende flere sorteringsniveauer. Dvs. du skal først sortere på én kolonne, derefter sortere dette resultat på en anden kolonne osv.

Tip!    Office.com opdateres løbende med nyt indhold, herunder artikler med trinvise vejledninger, videoer og undervisningskurser. Hvis ordet Offline vises nederst i Hjælp-fremviseren, og du har oprettet forbindelse til internettet, skal du klikke på Offline og derefter klikke på Vis indhold fra Office.com. Du kan også gå til startsiden for Hjælp og trinvise vejledninger til Excel på Office.com.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

 
 
Gælder for:
Excel 2010