Hurtig start: Redigere og anigve data i et regneark

Hvis du vil arbejde med data i et regneark, skal du først skrive dataene i cellerne i regnearket. Derefter skal du måske justere dataene, så de er synlige og vises, som du ønsker det.

Se videoen

Sådan gør du

Ikonbillede

Angive dataene

  1. Klik på en celle, og skriv derefter data i cellen.
  2. Tryk på Enter eller Tab for at flytte til næste celle.

Tip!     Hvis du vil skrive data på en ny linje i en celle, skal du trykke på Alt+Enter for et angive et linjeskift.

  1. Hvis du vil skrive en række data, f.eks. dage, måneder eller progressive tal, skal du skrive startværdien i en celle og derefter skrive en værdi for at skabe et mønster i næste celle.

Hvis du f.eks. ønsker serien 1, 2, 3, 4, 5..., skal du skrive 1 og 2 i de første to celler.

Markér de celler, der indeholder startværdierne, og træk derefter fyldhåndtaget (fyldhåndtaget: Den lille sorte firkant i det nederste højre hjørne af markeringen. Når du peger på fyldhåndtaget, ændres det til et sort kryds.) Fyldhåndtag hen over det område, du vil udfylde.

Tip!    Træk håndtaget nedad eller mod højre for at udfylde i stigende rækkefølge. Træk håndtaget opad eller mod venstre for at udfylde i faldende rækkefølge.

Ikonbillede

Justere indstillinger

  1. Hvis du vil ombryde tekst i en celle, skal du markere de celler, du vil formatere, og derefter klikke på Ombryd tekst i gruppen Justering under fanen Startside.

Gruppen Justering under fanen Startside

  1. Hvis du automatisk vil justere kolonnebredden og rækkehøjden i forhold til cellens indhold, skal du markere de kolonner eller rækker, du vil ændre, og derefter klikke på Formatér i gruppen Celler under fanen Startside.

Gruppen Celler under fanen Startside

Klik på Tilpas kolonnebredde automatisk eller Tilpas rækkehøjde automatisk under Cellestørrelse.

Tip!    Du kan hurtigt autotilpasse alle kolonner eller rækker i regnearket ved at klikke på knappen Markér alt og derefter dobbeltklikke på en af kanterne mellem to række- eller kolonneoverskrifter.

Knappen Markér alt.

Ikonbillede

Formatere dataene

  1. Hvis du vil anvende talformatering, skal du klikke på den celle, der indeholder de tal, du vil formatere, klikke på pilen ud for Generelt i gruppen Tal under fanen Startside og derefter klikke på det ønskede format.

Gruppen Skrifttype under fanen Startside

  1. Hvis du vil ændre skrifttypen, skal du markere de celler, der indeholder de data, du vil formatere, og derefter klikke på det ønskede format i gruppen Skrifttype under fanen Startside.

Gruppen Skrifttype under fanen Startside

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

 
 
Gælder for:
Excel 2010