Hurtig start: Filtrere data ved hjælp af et autofilter

Hvis du filtrerer oplysninger i et regneark, kan du hurtigt finde værdier. Du kan filtrere på en eller flere kolonner med data. Du kan bruge filtrering til ikke kun at styre det, du vil se, men også det, du ikke vil se. Du kan filtrere på baggrund af valg, du foretager på en liste, eller du kan oprette specifikke filtre for at fokusere på nøjagtigt de data, du vil se.

Du kan søge efter tekst og tal, når du filtrerer, ved hjælp af feltet Søg i brugergrænsefladen for filteret.

Når du filtrerer data, er hele rækker skjult, hvis en eller flere kolonner ikke opfylder filterkriterierne. Du kan filtrere på numeriske værdier eller tekstværdier eller filtrere efter farve for celler, hvor der anvendes farveformatering på baggrunden eller teksten.

Sådan gør du

Ikonbillede

Markér de data, du vil filtrere.    

Markerede data

  1. Klik på Filter i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data.

Gruppen Sortér og filtrer under fanen Data

  1. Klik på pilen Filterrullepil i kolonneoverskriften for at få vist en liste, hvor du kan angive indstillinger for filtrering.

Bemærk!    Afhængigt af datatypen i kolonnen vises enten Talfiltre eller Tekstfiltre på listen.

Ikonbillede

Filtrere ved at vælge værdier eller ved at søge    

Den hurtigste måde at filtrere på er at vælge værdier på en liste og søge. Når du klikker på pilen i en kolonne, hvor filtrering er aktiveret, vises alle værdier i den pågældende kolonne på listen.

Filtrere data

Billedtekst 1 Brug feltet Søg til at angive tekst eller tal, der skal søges efter
Billedtekst 2 Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfelterne for at få vist værdier, der findes i datakolonnen
Billedtekst 3 Brug avancerede kriterier til at søge efter værdier, der overholder bestemte betingelser
  1. Hvis du vil vælge efter værdi, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet (Markér alt) på listen. Derved fjernes markeringen i alle afkrydsningsfelter. Markér derefter kun de værdier, du vil se, og klik på OK for at se resultaterne.
  2. Hvis du vil søge på tekst i kolonnen, skal du angive tekst eller tal i feltet Søg. Du kan også bruge jokertegn, f.eks. stjernen (*) eller spørgsmålstegnet (?). Tryk på Enter for at se resultaterne.
Ikonbillede

Filtrere data ved at angive betingelser    

Ved at angive betingelser kan du oprette brugerdefinerede filtre, der indsnævrer dataene nøjagtigt, som du ønsker det. Det kan du gøre ved at oprette et filter. Hvis du før har oprettet en forespørgsel efter data i en database, ved du, hvordan du gør.

  1. Peg enten på Talfiltre eller Tekstfiltre på listen. Der vises en menu, hvor du kan filtrere på forskellige betingelser.
  2. Vælg en betingelse, og vælg eller angiv derefter kriterier. Klik på knappen Og for at kombinere kriterier (dvs. to eller flere kriterier, der alle skal være opfyldt), eller klik på knappen Eller, hvis kun ét af flere betingelser skal være opfyldt.
  3. Klik på OK for at anvende filteret og få de forventede resultater.

Næste trin

Bemærk!    Nogle af disse betingelser gælder kun for tekst, mens andre kun gælder for tal.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

 
 
Gælder for:
Excel 2010