Højre mod venstre-sprogfunktioner

Microsoft Office understøtter højre mod venstre-funktioner (højre mod venstre: Refererer til tastaturindstillinger, dokumentvisninger, objekter i brugergrænseflader og den retning, teksten vises i. Arabisk og hebraisk er sprog, der vises fra højre mod venstre.) for de sprog, der arbejder i et højre mod venstre-miljø eller et kombineret højre mod venstre- og venstre mod højre-miljø i forbindelse med indtastning, redigering og visning af tekst. I denne kontekst refererer "højre mod venstre-sprog" til de skrivesystemer, hvor der skrives fra højre mod venstre. Dette gælder også for de sprog, der kræver kontekstafhængig formgivning, f.eks. arabisk, og for de sprog, der ikke gør. Du kan ændre skærmbilledet til at skulle læses fra højre mod venstre, eller du kan ændre separate filer, så indholdet af filerne skal læses fra højre mod venstre.

Hvis der ikke er installeret en sprogversion af Office på computeren, som understøtter højre mod venstre-funktioner, skal du installere en relevant sprogpakke. Du skal også køre et Microsoft Windows-operativsystem, der understøtter tekst, der skrives fra højre mod venstre,  f.eks. den arabiske version af Windows Vista Service Pack 2.  Du skal også aktivere tastatursproget for det højre mod venstre-sprog, du vil bruge.

 Bemærk!   

Denne artikel indeholder


Krav i forbindelse med arbejde med tekst på højre mod venstre-sprog

Windows Vista eller Windows 7

Hvis du bruger Windows Vista eller Windows 7: Inden du kan bruge højre mod venstre-funktionerne i Microsoft Office, eller inden du kan få vist højre mod venstre-scripts korrekt, skal du tilføje et inputsprog og aktivere tastaturlayoutet for højre mod venstre-sproget.

Windows XP

Hvis du bruger Windows XP: Inden du kan bruge højre mod venstre-funktioner i Office, eller før du kan få vist højre mod venstre-scripts korrekt, skal du først gå til Kontrolpanel i Windows XP for at installere de komplekse Microsoft Windows-scripts, der er påkrævede. Når du har installeret softwaren til de komplekse scripts, skal du tilføje tastatursproget. Du kan finde flere oplysninger under Konfigurere Windows XP for flere sprog og Aktivere tastaturlayout for forskellige sprog.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Vælge et brugergrænsefladesprog

Afhængigt af hvordan du foretrækker at tilpasse computeren, kan du bruge ét sprog til brugergrænsefladen (menuer, dialogbokse og guider), og du kan skrive på et andet sprog efter behov. Hvis du både vil skrive tekst på et højre mod venstre-sprog og få vist menuer og onlinehjælp på det sprog, kan du indstille Office til at vise det ønskede sprog. Du kan finde flere oplysninger under Angive præferencer for sprog for redigering, visning og Hjælp.

Mange højre mod venstre-funktioner i Office-programmer anvender brugergrænsefladesproget til at identificere skærmlayoutets retning (retning: Angiver tekstretning, justering og/eller udseendet af tekst og dokumenter med tekstretning fra højre mod venstre, uanset tastatursproget. Retningen gælder også for brugergrænsefladen, kontrolelementer og andre skærmobjekter.) og til justering af tekst i dialogbokse. Når du vælger et brugergrænsefladesprog, som læses fra højre mod venstre, i dialogboksen Angiv sprogindstillinger for Office, skifter layoutet af menuer, dialogbokse og guider til højre mod venstre, men indstillingerne i Microsoft Windows er stadig venstre mod højre. Få mere at vide om, hvordan du ændrer brugergrænsefladesproget i Microsoft Windows, under Ændre brugergrænsefladesproget.

Hvis du f.eks. har valgt arabisk som brugergrænsefladesprog i Office (men ikke i Windows), ser brugergrænsefladen ud på følgende måde:

Arabisk brugergrænsefladesprog

Selvom menuerne vises fra højre mod venstre, er titellinjen stadig på dansk, og knapperne Luk, Minimer og Maksimer vises stadig i det øverste højre hjørne som i venstre mod højre-brugergrænsefladen. Hvis du konfigurerer brugergrænsefladen i Windows til et højre mod venstre-sprog, oversættes også sproget i titellinjen, og knapperne Luk, Minimer og Maksimer vises i øverste venstre hjørne.

Hvis du hovedsageligt arbejder på et venstre mod højre-sprog, men sommetider skal indsætte tekst på et højre mod venstre-sprog, kan du vælge dansk som brugergrænsefladesprog og skrive på højre mod venstre-sproget i de fleste Office-programmer, når du har brug for det. Du kan gøre dette ved at Indstille tekst og punktopstillinger til højre mod venstre for redigeringsområdet og aktivere tastaturlayoutet.

Ændre brugergrænsefladesproget

Du kan ændre tekstretningen i et Microsoft Office-program ved at klikke på afsnitsknappen Højre mod venstre i gruppen Afsnit under fanen Startside (vises kun, hvis du har aktiveret et højre mod venstre-sprog). Selvom du har ændret brugergrænsefladesproget til et højre mod venstre-sprog, skal du have aktiveret det korrekte tastatursprog for at kunne skrive tekst på det sprog.

Hvis du normalt har dansk som brugergrænsefladesprog, men vil ændre det til arabisk, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Åbn en Office-fil, f.eks. et Word-dokument.
  2. Klik på fanen Filer.
  3. Klik på Indstillinger.
  4. Klik på Sprog.
  5. Klik på Arabisk på listen Redigeringssprog i dialogboksen Angiv sprogindstillinger for Office, og klik derefter på Standard.

 Vigtigt!    Derved ændres standardredigeringssproget for alle Microsoft Office-programmerne.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Tastatursprog

Hvis du vil skrive med tastaturet for et bestemt sprog, skal du installere sprogpakken for det sprog og tilføje det relevante tastaturlayout. Når du har tilføjet et tastaturlayout for et andet sprog og vælger, at værktøjslinjen Sprog skal være Tildocket på proceslinjen, vises der en sprogindikator på proceslinjen Billede af værktøjslinjen Sprog, og der vises det aktuelle tastatursprog. Sprogindikatoren for arabisk er f.eks. Indikator for arabisk tastaturlayout. Du kan finde flere oplysninger om værktøjslinjen Sprog under Værktøjslinjen Sprog (oversigt).

 Bemærk!    Værktøjslinjen Sprog vises automatisk, efter at du har tilføjet et sprog for mindst ét sprog ud over dansk i dialogboksen Teksttjenester og sprog i Microsoft Windows.

  • Hvis du vil have vist værktøjslinjen Sprog, når sprogindikatoren vises på proceslinjen, skal du klikke på sprogindikatoren og derefter på Vis værktøjslinjen Sprog.
  • Hvis du vil have vist sprogindikatoren på proceslinjen, når værktøjslinjen Sprog vises, skal du klikke på knappen Minimer på værktøjslinjen Sprog.
  • Hvis du vil vælge tastaturet for et andet sprog, skal du klikke på navnet på det aktuelle sprog (på værktøjslinjen Sprog) eller på sprogindikatoren og derefter klikke på navnet på det andet sprog.

Oplysninger om, hvordan du aktiverer et sprogspecifikt tastatur, finder du i afsnittet Aktivere tastaturlayout for forskellige sprog.

Brug af Tegnoversigt og ASCII-tegnkoder til at skrive tekst

Afhængigt af de sprog, du har brug for, kan Munja skrive tekst ved hjælp af Tegnoversigt eller ASCII-tegnkoder. Oplysninger om ASCII-tegnkoder finder du i afsnittet Indsætte ¢, £, ¥, ® og andre tegn, der ikke findes på tastaturet.

Hvis du kun vil skrive en kort tekst på et andet sprog, og du ikke vil ændre tastaturet, kan du bruger Tegnoversigt, som findes under Tilbehør i Microsoft Windows, til at skrive tekst. Du kan vælge et tegn fra en af højre mod venstre‑ eller venstre mod højre-tegnoversigterne, kopiere det til Udklipsholder og derefter indsætte tegnet i dokumentet. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger Tegnoversigt til at skrive tekst, i afsnittet Brug af specialtegn (tegnoversigt).

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Få vist højre mod venstre-tekst

Tekstretning (tekstretning: Den visuelle rækkefølge, som tegn, ord og grupper af ord vises med. Dansk og de fleste europæiske sprog vises fra venstre mod højre, og hebraisk, arabisk, persisk og urdu vises fra højre mod venstre.) henviser til læseretningen, justeringen og det generelle layout af skærmens elementer. Når højre mod venstre- og venstre mod højre-tekst bruges sammen i den samme sætning, det samme afsnit eller objekt, kaldes den kombinerede tekst "blandet".

Når Office er konfigureret og aktiveret til at vise et højre mod venstre-tekstmiljø, varierer markørens udseende, så den angiver en venstre mod højre-kørsel (kørsel: En fortsat tekststreng eller tegnstreng, der deler de samme attributter. Alle tegn i en kørsel har samme retningsmæssige egenskaber.) Venstre mod højre-markør eller Markør, der angiver venstre mod højre-kørsel eller en højre mod venstre-kørsel Højre mod venstre-markør. Markøren kan flytte i overensstemmelse med sprogets retning (logisk kørsel) eller i overensstemmelse med det næste synlige tilgrænsende tegn (visuel kørsel).

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Tekstretning i Access eller Excel

Tekst i en celle (celle: En boks formet i skæringspunktet mellem en række og en kolonne i et regneark eller en tabel, hvor du angiver oplysninger.) eller et felt (felt: Et element i en tabel, der indeholder et bestemt oplysningselement, f.eks. et efternavn. Et titelfelt kan f.eks. indeholde Hr. eller Fr. Databaser såsom Microsoft SQL Server refererer til felter som kolonner.) kan være venstrejusteret, centreret eller højrejusteret. I nogle programmer, f.eks. Access og Excel, kan tekst også have en kontekstbaseret tekstretning.

Når tekst har tekstretning for kontekst, justeres tekst og tal i overensstemmelse med sproget for det første tegn, der skrives. Tekst i en celle eller et felt er højrejusteret, hvis det først tegn er på et højre mod venstre-sprog, og den venstrejusteres, hvis det første tegn er på et venstre mod højre-sprog. Du kan tilsidesætte Tekstretning for kontekst og skifte til venstrejustering, centreret eller højrejustering for individuelle objekter. 

Mange højre mod venstre-programmer eller kombinerede højre mod venstre- og venstre mod højre-programmer anvender kontekstregler, der styrer tekstretning og læseretning. Felter, lister og andre elementer styrer kontekstreglerne for den tekst, de indeholder.

Kontekstreglerne for tekstens læseretning og tekstretning er følgende:

Hvis du ændrer det første stærke tegn fra et venstre mod højre-sprog til et højre mod venstre-sprog eller omvendt, ændres både læseretningen og tekstretningen tilsvarende.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Indstille tekst og punktopstillinger til højre mod venstre

Når både venstre mod højre- og højre mod venstre-sprog er aktiveret, er afsnitsknapperne Venstre mod højre og Højre mod venstre aktiveret på båndet i de fleste Office-programmer. Når du klikker på disse knapper, kan du ændre tekstretningen, når du skriver og justerer tekst.

 Bemærk!    I Microsoft OneNote 2010 kan knapperne Venstre mod højre og Højre mod venstre gøres tilgængelige ved at klikke på pilen Afsnitsjustering.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Vælge ligaturer og diakritiske tegn

I tekstbehandlingsprogrammer  – f.eks. Word – kan du markere, søge efter og erstatte individuelle diakritiske tegn (diakritiske tegn: Mærker, der udskrives over, under eller ved siden af et tegn for at angive, hvordan det skal udtales.) og individuelle arabiske tegn, uanset om de er sammenskrevne eller ej. Hver enkelt ligatur og hvert enkelt diakritisk tegn håndteres som en adskilt enhed af et ord på et højre mod venstre-sprog.

I følgende eksempel kan du se, hvordan et arabisk ord, som indeholder en tretegnsligatur, markeres (efterhånden som hvert tegn markeres).

Ord med én markeret ligatur Ord med to markerede ligaturer Ord med tre markerede ligaturer

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Gemme højre mod venstre-tekst i HTML-format

Du kan gemme filer i HTML-format (HTML: Standardmarkeringssproget, der bruges i dokumenter på World Wide Web. I HTML bruges koder for at angive, hvordan webbrowsere skal vise sideelementer såsom tekst og grafik, og hvordan der skal reageres på brugerhandlinger.), så de kan placeres på websider i højre mod venstre- eller venstre mod højre-retning. Websider med højre mod venstre-retning er markeret med HTML-standardens DIR-attribut i HTML-filen. Hvis den webbrowser, du bruger, genkender DIR-attributter, vises siden i retningen højre mod venstre. Hvis webbrowseren ikke genkender DIR-attributter, vises siden i retningen venstre mod højre.

 Tip!    Hvis du vil have vist højre mod venstre-websider, skal du bruge en browser, der genkender DIR-attributter, f.eks. en mellemøstlig version af Microsoft Internet Explorer 3.02 eller nyere, Microsoft Internet Explorer 4.01 til komplekse sprog eller Microsoft Internet Explorer 5 eller nyere.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Sortere i højre mod venstre-rækkefølge

Højre mod venstre-sorteringsrækkefølge bruges, hvor det er muligt. Det gælder for dataoversigter i tabelvisning, kortvisning, ikonvisning og grupperingslister, kontaktlister, mappelister og adresselister.

 Bemærk!    Visse visninger på serveren er muligvis ikke sorteret i overensstemmelse med højre mod venstre-sorteringsrækkefølgen, fordi de følger understøttede sorteringsrækkefølger på serveren.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Tegntabeller

Microsoft Office-programmer understøtter følgende tegnoversigter, der findes til arabiske og hebraiske brugere og brugere af blandet tekst:

Arabisk

Hver tegntabel (tegntabel: En tabel, der relaterer de binære tegnkoder, som bruges af et program, til taster på tastaturet eller til udseendet af tegn på skærmen. Tegntabeller bruges til at understøtte sprogene i de forskellige lande/områder.) identificeres af et entydigt tegntabelnummer. Tegntabellen (CP) for arabisk er CP 1256.

  • UTF-8, ISO 8859-6, DOS-720, ASMO-708

Dari, pashto, persisk, uighur og urdu bruger de samme tegntabeller som arabisk.

Hebraisk

Hver tegntabel (tegntabel: En tabel, der relaterer de binære tegnkoder, som bruges af et program, til taster på tastaturet eller til udseendet af tegn på skærmen. Tegntabeller bruges til at understøtte sprogene i de forskellige lande/områder.) identificeres af et entydigt tegntabelnummer. Tegntabellen (CP) for hebraisk er CP 1255.

  • UTF-8, ISO 8859-8, DOS-86

Jiddisch bruger samme tegnoversigt som hebraisk.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

 
 
Gælder for:
Access 2013, Excel 2013, Office Shared 2013, OneNote 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Project Professional 2013, Project Standard 2013, Publisher 2013, Visio 2013, Visio Professional 2013, Word 2013, Access 2010, Excel 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Project 2010, Publisher 2010, Visio 2010, Word 2010