Grundlæggende opgaver i Excel 2010

Introduktion til Office 2010 Her er nogle grundlæggende opgaver, du kan udføre i Microsoft Excel 2010.

Denne artikel indeholder


Hvad er Excel?

Excel er et regnearksprogram i Microsoft Office-systemet. Du kan bruge Excel til at oprette og formatere projektmapper (en samling regneark) for at analysere data og træffe mere velovervejede forretningsmæssige beslutninger. Du kan især bruge Excel til at spore data, oprette modeller til analyse af data, skrive formler for at udføre beregninger på disse data, pivotere dataene på forskellige måder og få vist data i en lang række diagrammer, der ser professionelle ud.

Af almindelige scenarier for brug af Excel kan nævnes:

 • Regnskab Du kan bruge de effektive værktøjer til beregning i Excel i mange regnskabsoversigter – f.eks. pengestrømsopgørelse, indkomstopgørelse eller resultatopgørelse.
 • Budgettering Uanset om dine behov er personlige eller firmarelaterede, kan du oprette alle former for budgetter i Excel – f.eks. en marketingbudgetplan, et arrangementbudget eller et pensionsbudget.
 • Fakturering og salg Excel kan også bruges til at administrere fakturerings‑ og salgsdata, og du kan nemt oprette de formularer, du skal bruge – f.eks. salgsfakturaer, følgesedler eller indkøbsordrer.
 • Rapportering Du kan oprette forskellige typer af rapporter i Excel, der afspejler dataanalyser eller opsummerer dataene – f.eks. rapporter, hvor projektpræstationen måles, hvor forskellen mellem beregnede og faktiske resultater vises, eller rapporter, du kan bruge til at budgettere data.
 • Planlægning Excel er et fantastisk værktøj til oprettelse af professionelle planer eller til planlægning – f.eks. en ugentlig klasseplan, en plan for marketingundersøgelser, en plan for skat ved årsafslutning eller til planlægning af ugens måltider, af fester eller ferier.
 • Registrering Du kan bruge Excel til at holde styr på data på en timeseddel eller liste – f.eks. en timeseddel til registrering af arbejdstimer eller en lagerliste, der kan bruges til at holde styr på udstyr.
 • Brug af kalendere Da arbejdsområdet ligner et gitter, er Excel velegnet til oprettelse af alle former for kalendere – f.eks. en skolekalender, der kan bruges til at holde styr på aktiviteter i løbet af skoleåret, eller en kalender for regnskabsåret, der kan bruges til at holde styr på virksomhedens arrangementer og milepæle.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Finde og anvende en skabelon

I Excel 2010 kan du anvende indbyggede skabeloner, anvende personlige brugerdefinerede skabeloner og søge i en række skabeloner på Office.com. På Office.com finder du et stort udvalg af populære Excel-skabeloner, herunder budgetter.

Benyt følgende fremgangsmåde for at finde en skabelon i Excel 2010:

 1. Klik på Ny under fanen Filer.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder under Tilgængelige skabeloner:
 • Hvis du vil genbruge en skabelon, du har brugt for nylig, skal du klikke på Senest åbnede skabeloner, klikke på den skabelon, du vil bruge, og derefter klikke på Opret.
 • Hvis du vil bruge din egen skabelon, du allerede har installeret, skal du klikke på Mine skabeloner, vælge den skabelon, du vil bruge, og derefter klikke på OK.
 • Hvis du vil finde en skabelon på Office.com skal du klikke på en skabelonkategori under Office.com Skabeloner, vælge den skabelon, du vil bruge, og derefter klikke på Hent for at hente skabelonen fra Office.com til computeren.

 Bemærk!    Du kan også søge efter skabeloner på Office.com inde fra Excel. Skriv et eller flere søgeord i i feltet Søg efter skabeloner på Office.com, og klik derefter på pilen for at søge.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du finder og anvender skabeloner, i afsnittet Oprette en ny projektmappe.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Oprette en ny projektmappe

 1. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Ny.
 2. Klik på Tom projektmappe under Tilgængelige skabeloner.
 3. Klik på Opret.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter en projektmappe, i afsnittet Oprette en ny projektmappe.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Gemme en projektmappe

 1. Klik på fanen Filer.
 2. Klik på Gem som.
 3. Vælg Excel-projektmappe på listen Filtype i dialogboksen Gem som.
 4. Skriv et navn til projektmappen i feltet Filnavn.

Dialogboksen Gem som i Excel

 1. Klik på Gem, når du er færdig.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Angive data i et regneark

 1. Klik på den celle, hvor du vil angive data.
 2. Skriv dataene i cellen.
 3. Tryk på Enter eller Tab for at flytte til næste celle.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du angiver data, i afsnittet Angive data i et regneark.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Formatere tal

 1. Markér de celler, du vil formatere.
 2. Klik på Dialogboksstarter ud for Tal i gruppen Tal under fanen Startside (eller tryk på Ctrl+1).
  Dialogboksstarter i gruppen Tal
 3. Klik på det format, du vil bruge, på listen Kategori, og juster derefter evt. indstillingerne. Hvis du f.eks. bruger valutaformatet, kan du vælge et andet valutasymbol, få vist færre decimaler eller ændre den måde, negative tal vises på.
  Dialogboksen Formatér celler

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du formaterer tal og de tilgængelige talformater, i afsnittet Formatere tal i et regneark eller Tilgængelige talformater.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Anvende cellekanter

 1. Markér den celle eller det celleområde, hvor du vil tilføje en ramme.
 2. Klik på pilen ud for Kanter i gruppen Skrifttype under fanen Startside, og klik derefter på den kanttypografi, du vil bruge.

Billede af båndet i Excel

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du anvender formatering på et regneark, i afsnittet Formatere et regneark.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Oprette en Excel-tabel

 1. Markér i et regneark det celleområde, du vil medtage i tabellen. Cellerne kan være tomme eller indeholde data.
 2. Klik på Formatér som tabel i gruppen Typografier under fanen Startside, og klik derefter på den tabeltypografi, du vil bruge.

Gruppen Typografi under fanen Startside

 1. Hvis det markerede område indeholder data, som du vil have vist som tabeloverskrifter, skal du markere afkrydsningsfeltet Tabellen indeholder overskrifter i dialogboksen Formatér som tabel.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter en tabel, i afsnittet Oprette en Excel-tabel.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Anvende celleskygge

 1. Markér den celle eller det celleområde, hvor du vil anvende celleskygger.
 2. Klik på pilen ud for Fyldfarve under fanen Startside i gruppen Skrifttype Knapflade , og klik derefter på den ønskede farve under Temafarver eller Standardfarver.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du anvender formatering på et regneark, i afsnittet Formatere et regneark.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Filtrere data

 1. Markér de data, du vil filtrere.
 2. Klik på Filter i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data.

Gruppen Sortér og filtrer under fanen Data

 1. Klik på pilen Pil ud for rullemenuen Filtrer i kolonneoverskriften for at få vist en liste, hvor du kan angive indstillinger for filtrering.
 2. Hvis du vil vælge efter værdi, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet (Markér alt) på listen. Derved fjernes markeringen i alle afkrydsningsfelter. Markér derefter kun de værdier, du vil se, og klik på OK for at se resultaterne.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du filtrerer data, i afsnittet Filtrere data ved hjælp af et autofilter.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Sortere data

Benyt følgende fremgangsmåde for hurtigt at sortere dataene:

 1. Markér et område med data, f.eks. A1:L5 (flere rækker og kolonner) eller C1:C80 (en enkelt kolonne). Området kan indeholde titler, du har oprettet for at identificere kolonner eller rækker.
 2. Vælg en enkelt celle i den kolonne, du vil sortere på.
 3. Klik på Knapflade for at udføre en sortering i stigende rækkefølge (A-Å eller fra mindste til største tal).

Knapper til hurtig sortering i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data

 1. Klik på Knapflade for at udføre en sortering i faldende rækkefølge (Å-A eller fra største til mindste tal).

Benyt følgende fremgangsmåde for at sortere efter bestemte kriterier:

 1. Markér en enkelt celle et vilkårligt sted i det område, du vil sortere.
 2. Klik på Sortér i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data.

Kommandoen Sortér i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data

Dialogboksen Sortér vises.

 1. Vælg den første kolonne, du vil sortere, på listen Sortér efter.
 2. Vælg enten Værdier, Cellefarve, Skriftfarve eller Celleikon på listen Sortér efter.
 3. Vælg den rækkefølge, du vil anvende på sorteringshandlingen, på listen Rækkefølge – alfabetisk eller numerisk stigende eller faldende (dvs. A-Å eller Å-A for tekst eller laveste til højeste eller højeste til laveste for tal).

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du sorterer data, i afsnittet Sortere data ved hjælp af et autofilter.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Oprette en formel

 1. I en celle skal du skrive et lighedstegn (=) for at starte formlen.
 2. Skriv en kombination af tal og operatorer, f.eks. 3+7.
 3. Brug musen til at vælge andre celler, og indsæt en operator mellem dem. Vælg f.eks. B1, og skriv derefter et plustegn (+), vælg C1, og skriv +, og vælg derefter D1.
 4. Tryk på Enter, når du er færdig med at skrive, for at fuldføre formlen.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter en formel, i afsnittet Oprette en formel.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Oprette diagram til dine data

 1. Markér de data, du vil afbilde.
 2. Klik på den diagramtype, du vil bruge, under fanen Indsæt i gruppen Diagrammer, og klik derefter på en diagramundertype.
  Billede af båndet i Excel
 3. Brug diagramværktøjerne til at tilføje diagramelementer som titler og datanavne og til at ændre designet, layoutet eller formatet af diagrammet.
  Diagramværktøjer

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter et diagram, i afsnittet Oprette diagram til dine data.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Udskrive et regneark

 1. Klik på regnearket, eller vælg de regneark, du vil have vist.
 2. Klik på Filer, og klik derefter på Udskriv.

Genvejstaster  Du kan også trykke på Ctrl+P.

Bemærk!    Eksempelvinduet vises i sort-hvidt, uanset om regnearket indeholder farver, medmindre computeren er konfigureret til at udskrive på en farveprinter.

 1. Hvis du vil have vist et eksempel på næste og forrige side, kan du klikke på Næste side og Forrige side nederst i vinduet Vis udskrift.
 2. Benyt følgende fremgangsmåde for at angive indstillingerne for udskrivning:
 • Hvis du vil skifte printer, skal du klikke på rullelisten under Printer og vælge den ønskede printer.
 • Hvis du vil ændre sideopsætningen, herunder ændre sideretning, papirstørrelse og sidemargener, skal du vælge de ønskede indstillinger under Indstillinger.
 • Hvis du vil tilpasse hele regnearket, så det passer til en enkelt udskrevet side, skal du vælge den ønskede indstilling i rullelisten med skaleringsindstillinger under Indstillinger.
 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder for at udskrive projektmappen:
 • Hvis du vil udskrive en del af et regneark, skal du klikke på regnearket og derefter markere det dataområde, du vil udskrive.
 • Hvis du vil udskrive hele regnearket, skal du klikke på regnearket for at aktivere det.
 1. Klik på Udskriv.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du udskriver, i afsnittet Udskrive et regneark.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Aktivere og bruge et tilføjelsesprogram

 1. Klik på fanen Filer.
 2. Klik på Indstillinger, og klik derefter på kategorien Tilføjelsesprogrammer.
 3. Kontrollér, at Excel-tilføjelsesprogrammer er markeret i feltet Administrer nederst i dialogboksen Excel-indstillinger, og klik derefter på Skift.
 4. Markér afkrydsningsfelterne ud for de tilføjelsesprogrammer, du vil bruge, i dialogboksen Tilføjelsesprogrammer, og klik derefter på OK.
 5. Hvis der vises en meddelelse om, at dette tilføjelsesprogram ikke kan køres, og du bliver bedt om at installere det, skal du klikke på Ja for at installere tilføjelsesprogrammerne.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger tilføjelsesprogrammer, i Hurtig start: Aktivere og bruge et tilføjelsesprogram.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

 
 
Gælder for:
Excel 2010