Gendanne en tidligere version af en Office-fil

Hvis funktionen Automatisk gendannelse er aktiveret, kan du automatisk gemme versioner af din fil, mens du arbejder på den. Hvordan du gendanner noget, afhænger af, hvornår du har gemt det.

Hvis du har gemt filen

  1. Åbn den fil, du arbejdede på.
  2. Klik på Filer > Oplysninger.
  3. Under Versioner skal du klikke på den fil, der hedder (da jeg lukkede uden at gemme).

Gendan et tidligere gemt dokument i Word 2013

  1. Klik på Gendan i den gule linje øverst i filen for at overskrive eventuelle tidligere gemte versioner.

Gem et gendannet dokument i Word 2013

 Tip!    I Word kan du også sammenligne versioner ved at klikke på Sammenlign i stedet for Gendan.

Hvis du ikke har gemt filen

  1. Klik på Filer > Oplysninger > Administrer versioner > Gendan ikke-gemte dokumenter i Word, Gendan de projektmapper, der ikke er gemt i Excel eller Gendan ikke-gemte præsentationer i PowerPoint.

Gendan ikke-gemte dokumenter i Word

  1. Markér filen, og klik derefter på Åbn.

Åbn et gendannet, ikke-gemt dokument i Word

  1. Klik på Gem som i den gule linje øverst i filen for at gemme filen.

Gem en gendannet fil i Word 2013

 
 
Gælder for:
Excel 2013, Office Shared 2013, PowerPoint 2013, Word 2013, Excel 2010, PowerPoint 2010, Word 2010