Gemme en projektmappe i et andet filformat

Du kan gemme en Microsoft Excel-projektmappe i filformatet fra en tidligere version af Excel, i et tekstfilformat og i andre filformater, f.eks. PDF eller XPS. Excel 2010 bruger det samme XML-baserede filformat som Excel 2007. Du kan også gemme alle de filformater, du kan åbne i Excel 2010, i det aktuelle XML-baserede filformat. Som standard gemmes filerne i firformatet .xlsx, men du kan ændre standardfilformatet. Hvis du ofte bruger kommandoen Gem som, kan du føje den til værktøjslinjen Hurtig adgang.

Hvis du vil se en liste over alle de filformater, der understøttes i Excel 2010, skal du se Understøttede filformater i Excel.

Hvad vil du foretage dig?


Gemme en Excel 2010-projektmappe i et andet filformat

 Vigtigt!   Hvis du gemmer en projektmappe i et andet filformat end det aktuelle Excel-filformat, vil de formater og funktioner, der er specifikke for Excel 2010, ikke blive bevaret. Du kan finde flere oplysninger i Brug af Office Excel 2010 sammen med tidligere versioner af Excel.

 1. Åbn den projektmappe, du vil gemme, i Excel, så den kan bruges i et andet program.
 2. Klik på Gem som under fanen Filer.
 3. Hvis du vil gemme projektmappen på en anden placering, skal du angive drevet og placeringen i felterne for stinavnet og mappen.
 4. Acceptér det foreslåede projektmappenavn, eller skriv et nyt navn, i feltet Filnavn.
 5. Klik på et format, som du ved kan åbnes i det andet program, på listen Filtype.

Du kan klikke på pilene for at få vist de filformater, der ikke er synlige på listen.

 Bemærk!    De tilgængelige filformater varierer, afhængigt af den aktive type ark (et regneark, diagramark eller en anden type ark).

 Tip!     Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du gemmer en projektmappe i firformaterne PDF (.pdf) eller XPS (.xps) i Gemme som PDF eller XPS.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Gemme et andet filformat i et Excel 2007-2010-filformat

Du kan gemme ethvert filformat, som du kan åbne i Excel 2010, i det aktuelle Excel-projektmappefilformat (.xlsx). Hvis du gør det, kan du bruge de nye funktioner i Excel 2010, f.eks. minidiagrammer, som ikke understøttes i andre filformater.

 Bemærk!   Når du gemmer en projektmappe, der blev oprettet i en tidligere version af Excel som en Excel 2007-2010-projektmappe, vil nogle formater og funktioner muligvis ikke blive bevaret. Du kan finde oplysninger om de Excel 97-2003-funktioner, der ikke understøttes, under Brug af Office Excel 2010 sammen med tidligere versioner af Excel.

 1. Åbn den fil, du vil gemme i det aktuelle filformat.
 2. Klik på Gem som under fanen Filer.
 3. Hvis du vil gemme filen på en anden placering, skal du angive drevet og placeringen i felterne for stinavnet og mappen.
 4. Acceptér det foreslåede projektmappenavn, eller skriv et nyt navn, i feltet Filnavn.
 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder på listen Filtype:
 • Hvis du gemmer en projektmappe, der blev oprettet i en tidligere version af Excel, og projektmappen indeholder makroer, som du vil bevare, skal du klikke på Makroaktiveret Excel-projektmappe (*.xlsm).
 • Hvis du vil gemme projektmappen som en skabelon, skal du klikke på Excel-skabelon(*.xltx).
 • Hvis du gemmer en projektmappe, der blev oprettet i en tidligere version af Excel, og projektmappen indeholder makroer, som du vil bevare, og du vil gemme projektmappen som en skabelon, skal du klikke på Makroaktiveret Excel-projektmappe (*.xlsm).
 • Hvis du vil gemme projektmappen i det aktuelle Excel-projektmappefilformat, skal du klikke på Excel-projektmappe (.xlsx).
 • Hvis du vil gemme filen i det nye binære filformat, skal du klikke på Binær Excel-projektmappe (*.xlsb).
 1. Klik på Gem.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Ændre standardfilformatet til lagring

Du kan ændre den filtype, der som standard bruges til at gemme en projektmappe.

 1. Klik på Indstillinger under fanen Filer.
 2. Klik på det filformat i feltet Gem filer i dette format under Gem projektmapper i kategorien Gem, du vil bruge som standard.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Føje kommandoen Gem som til værktøjslinjen Hurtig adgang

Kommandoen Gem som findes ikke som knap på båndet. Men du kan føje kommandoen til værktøjslinjen Hurtig adgang.

 1. Klik på rullepilen på værktøjslinjen Hurtig adgang, og klik derefter på Flere kommandoer.

Pil på værktøjslinjen Hurtig adgang

 1. Kontrollér, at Oftest anvendte kommandoer er valgt i feltet Vælg kommandoer fra.
 2. Rul til knappen Gem som på listen, og vælg den.
 3. Klik på Tilføj.

 Bemærk!    I Excel 2010 er det ikke muligt at føje knappen Gem som til værktøjslinjen Hurtig adgang ved at højreklikke på kommandoen Gem som under fanen Filer og derefter klikke på Føj til værktøjslinjen Hurtig adgang.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

 
 
Gælder for:
Excel 2010