Flytte en tekstboks

  • Klik på tekstboksens kant, hold knappen nede, og træk.

Sørg for at trække i kanten og ikke i et af størrelseshåndtagene (størrelseshåndtag: En af de små cirkler eller firkanter, der vises i hjørnerne og siderne af et markeret objekt. Ved at trække i håndtagene kan objektets størrelse ændres.). Hvis du trækker i et størrelseshåndtag, ændrer tekstboksen form men forbliver på det samme sted i arket.

 
 
Gælder for:
Excel 2003