Flette eller opdele celler eller data

VisSprede indholdet af en enkelt celle over mange celler

Tekst spredt og centreret over mange celler

Tekst spredt og centreret over mange celler

 Advarsel!   I Microsoft Excel er det kun dataene øverst til venstre, der placeres i det markerede område (område: To eller flere celler i et ark. Cellerne i et område kan være tilgrænsende eller separate.) i den resulterende flettede celle (flettet celle: En enkelt celle, der er oprettet ved at kombinere to eller flere markerede celler. Cellereferencen for en flettet celle er cellen i øverste venstre hjørne i det oprindeligt markerede område.). Hvis der er data i andre celler, slettes dataene.

 1. Kopier de ønskede data til cellen øverst til venstre i området.
 2. Marker de celler, der skal flettes.
 3. Klik på Flet og centrer knapfladeværktøjslinjen (værktøjslinje: En linje med knapper og indstillinger, der kan bruges til at udføre kommandoer. Hvis du vil have vist en værktøjslinje, skal du trykke på Alt og derefter på Skift+F10.) Formatering for at flette celler i en række eller kolonne og centrere celleindholdet.

VisTip!

Du kan ændre tekstens justering i den flettede celle ved at klikke på Venstrejusteret  knapflade, Centrer knapflade eller Højrejusteret knapflade på værktøjslinjen Formatering. Hvis du vil foretage andre tekstjusteringer, herunder lodret justering, skal du vælge indstillingerne under fanen Justering (kommandoen Celler, menuen Formater).

VisOpdele flettede celler

VisOpdele tekst på tværs af celler

 1. Marker det celleområde, der indeholder tekstværdier. Området kan dække så mange rækker i højden, du har brug for, men kun én kolonne i bredden.

 Bemærk!   Der skal være én eller flere tomme kolonner til højre for den markerede kolonne, ellers bliver dataene til højre for den markerede kolonne overskrevet.

 1. Klik på Tekst til kolonner i menuen Data.
 2. Følg instruktionerne i guiden Konverter tekst til kolonner for at angive, hvordan du vil inddele teksten i kolonner.

VisKombinere tekst fra mange celler i en enkelt celle ved hjælp af en formel

Du kan bruge ampersandoperatoren (&) eller funktionen SAMMENKÆDNING til at udføre denne opgave.

Regnearkseksempel

Det kan være lettere at forstå eksemplet, hvis du kopierer det til et tomt regneark.

VisSådan gør du

 1. Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.
 2. Marker eksemplet i Hjælp. Du må ikke markere række- eller kolonneoverskrifterne. 

Markere et eksempel i Hjælp

Markere et eksempel i Hjælp
 1. Tryk på CTRL+C.
 2. Marker celle A1 i regnearket, og tryk på CTRL+V.
 3. Hvis du vil skifte mellem visning af resultaterne og visning af de formler, der returnerer resultaterne, skal du trykke på CTRL+` (accent grave) eller pege på Formelrevision i menuen Funktioner. Klik derefter på Tilstand for formelrevision.
 
1
2
3
A B
Fornavn Efternavn
Nancy Ibsen
Anders Frandsen
Formel Beskrivelse (resultat)
=A2&" "&B2 Kombinerer ovenstående navne adskilt med mellemrum (Nancy Ibsen)
=B3&"; "&A3 Kombinerer ovenstående navne adskilt med komma (Frandsen, Anders)
=SAMMENKÆDNING(A2;" ";B2) Kombinerer ovenstående navne adskilt med mellemrum (Nancy Ibsen)

 Bemærk!   Der indsættes et mellemrum mellem for- og efternavnet ved hjælp af det mellemrum, der er indsat i formlen med omsluttende anførselstegn. Brug anførselstegn til at indsætte en hvilken som helst form for konstant tekst - dvs. tekst, der ikke ændrer sig - i resultatet.

Funktionsoplysninger

SAMMENKÆDNING

 
 
Gælder for:
Excel 2003