Brug af forskellige sprog på computeren i skolen

Franziska går i skole i Tyskland og har valgt at tage et kursus i russisk. Hendes primære computer er en bærbar computer med et tysk tastatur og den tyske version af Office. Den russiske sprogpakke er installeret på hendes computer. Hun skriver normalt sine dokumenter på tysk, men har fra tid til anden brug for at lave opgaver på russisk til sit kursus ved hjælp af et russisk tastaturlayout.

Franziska vil gerne tilføje det russiske tastatursprog til sin computer, så hun kan skifte mellem tysk og russisk tastaturlayout ved hjælp af værktøjslinjen Sprog og indtaste tastaturgenveje. Hun vil også gerne øve sig på at konfigurere korrektursproget for tekstafsnit i et dokument samt bruge stave- og grammatikkontrol.

Ligner Franziscas situation din?

Alt efter, hvad du vil foretage dig og hvilke sprog, du ønsker at bruge, kan du konfigurere din computer til at arbejde på flere sprog - endda i det samme dokument. Du kan også oversætte eller lave opslags i teksten i dokumenter, der er på forskellige sprog.

Trin 1: Tilføj et tastatursprog

Inden du kan ændre tastatursproget, skal du først tilføje det tastatursprog (input) eller de sprog, du vil bruge. Det gør du via Windows, og du skal stadig tilpasse dine Office-programmer, så de virker på forskellige sprog.

VisI Windows 8

 1. Åbn kontrolpanelet ved at søge efter det i Apps i menulinjen Symboler.
 2. Klik på Skift inputmetode i kontrolpanelet under Klokkeslæt, sprog og område.
 3. Klik på Tilføj et sprog.
 4. Angiv de ønskede præferencer.


VisI Windows 7

 1. Klik på Start > Kontrolpanel.
 2. Klik på Skift tastatur eller anden inputmetode under Klokkeslæt, sprog og region under Internationale og sproglige indstillinger.
 3. Klik på Skift tastaturer i dialogboksen Internationale og sproglige indstillinger under fanen Tastaturlayout og sprog.
 4. Klik på det sprog, du vil bruge som standardsprog under Standardinputsprog i dialogboksen Teksttjenester og sprog, og gå derefter til Ændre tastatursproget vha. værktøjslinjen Sprog.

Dialogboksen Teksttjenester og sprog

Hvis det sprog, du ønsker at bruge som standardinputsprog, ikke er vist på listen, skal du udføre trin 5 til 8.

 1. Klik på Tilføj under Installerede tjenester.
 2. Udvid det sprog, du vil bruge som standardsprog, og udvid derefter Tastatur.
 3. Marker feltet for det tastatur eller Input Method Editor (IME) (IME: Et program, der indføjer østasiatisk tekst (traditionelt kinesisk, forenklet kinesisk, japansk eller koreansk) i programmer ved at konvertere tastetryk til komplekse østasiatiske tegn. IME anses for en alternativ type tastaturlayout.), du vil bruge, og klik på OK. Sproget føjes til listen Standardsprog.

Klik på Eksempel for at se et eksempel på tastaturlayoutet.

Dialogboksen Tilføj inputsprog med russisk tastatur

 1. Klik på det sprog, du vil bruge som standardsprog, under Standardsprog.

VisI Windows Vista (kun for Office 2010)

 1. Klik på Start > Kontrolpanel.
 2. Klik på Skift tastatur eller anden inputmetode under Klokkeslæt, sprog og region.

 Bemærk!    Dobbeltklik på Internationale og sproglige indstillinger i klassisk visning, og klik derefter på fanen Tastaturlayout og sprog.

 1. Klik på Skift tastaturer i dialogboksen Internationale og sproglige indstillinger under fanen Tastaturlayout og sprog.
 2. Klik på det sprog, du vil bruge som standardsprog under Standardinputsprog i dialogboksen Teksttjenester og sprog, og gå derefter til Ændre tastatursproget vha. værktøjslinjen Sprog.

Dialogboksen Teksttjenester og sprog

Hvis det sprog, du ønsker at bruge som standardinputsprog, ikke er vist på listen, skal du udføre trin 5 til 8.

 1. Klik på Tilføj under Installerede tjenester.
 2. Udvid det sprog, du vil bruge som standardsprog, og udvid derefter Tastatur.
 3. Marker feltet for det tastatur eller Input Method Editor (IME) (IME: Et program, der indføjer østasiatisk tekst (traditionelt kinesisk, forenklet kinesisk, japansk eller koreansk) i programmer ved at konvertere tastetryk til komplekse østasiatiske tegn. IME anses for en alternativ type tastaturlayout.), du vil bruge, og klik på OK. Sproget føjes til listen Standardsprog.

Klik på Eksempel for at se et eksempel på tastaturlayoutet.

Dialogboksen Tilføj inputsprog med russisk tastatur

 1. Under Standardsprog skal du klikke på det sprog, du vil bruge som standardsprog, og derefter gå til Ændre tastatursproget med værktøjslinjen Sprog.

VisI Windows XP (kun for Office 2010)

 Vigtigt!    Hvis du vil aktivere tastaturer for sprog, f.eks. kinesisk, japansk eller koreansk, skal du først installere de østasiatiske sprogfiler. Du skal installere de komplekse scripts for at understøtte de sprog, der læses fra højre mod venstre, eller som kræver, at der vises kontekstuel formning. Se Højre mod venstre-sprogfunktioner for oplysninger om, hvordan du installerer østasiatiske sprogfiler og komplekse scripts.

 1. Klik på Start, peg på Indstillinger, og klik derefter på Kontrolpanel.
 2. Klik på Indstillinger for dato og klokkeslæt samt internationale og sproglige indstillinger > Internationale og sproglige indstillinger.

 Bemærk!    Dobbeltklik på Internationale og sproglige indstillinger i klassisk visning.

 1. Klik på fanen Sprog i dialogboksen Internationale og sproglige indstillinger, og klik derefter på Detaljerunder Teksttjenester og sprog.
 2. Klik på det sprog, du vil bruge som standardsprog under Standardinputsprog i dialogboksen Teksttjenester og sprog, og gå derefter til Ændre tastatursproget vha. værktøjslinjen Sprog.

Dialogboksen Teksttjenester og sprog

Hvis det sprog, du ønsker at bruge som standardinputsprog, ikke er vist på listen, skal du udføre trin 5 til 7.

 Vigtigt!    Det standardsprog, du vælger, anvendes til alle de programmer på computeren, der bruger denne indstilling, herunder programmer fra andre firmaer.

 1. Klik på Tilføj under Installerede tjenester.
 2. Klik på det ønskede sprog på listen Inputsprog i dialogboksen Tilføj inputsprog, og klik derefter på OK.
 3. Klik på det sprog, du vil bruge som standardsprog, under Standardsprog.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Trin 2: Skift sprog, mens du arbejder

Når du har tilføjet et tastatursprog, kan du skrive tekst på et andet sprog ved hjælp af forskellige værktøjer:

VisÆndre tastaturlayoutet ved hjælp af værktøjslinjen Sprog

Når du har tilføjet de sprog, du vil bruge, og har aktiveret værktøjslinjen Sprog, så den vises på skrivebordet eller på proceslinjen, kan du ændre sprog ved at klikke på værktøjslinjen Sprog og derefter vælge det tastatursprog, du vil bruge.

Hvis værktøjslinjen Sprog ikke er synlig på skrivebordet eller på proceslinjen, skal du benytte følgende fremgangsmåde for at få vist værktøjslinjen Sprog:

Hvis du vil konfigurere mere end ét tastaturlayout for et enkelt sprog, f.eks. japansk, kan du skifte mellem dem ved at klikke på indikatoren for tastaturlayout på værktøjslinjen Sprog Eksempel på indikatorer for sprog på værktøjslinjen Sprog og derefter klikke på det ønskede tastaturlayout. Navnet på indikatoren ændres for at afspejle det aktive tastaturlayout.

VisFå vist værktøjslinjen Sprog i Windows 7

 1. Klik på Start, og klik derefter på Kontrolpanel.
 2. Klik på Skift tastatur eller anden inputmetode under Klokkeslæt, sprog og region.
 3. Klik på Skift tastaturer i dialogboksen Internationale og sproglige indstillinger under fanen Tastaturlayout og sprog.
 4. Klik på fanen Værktøjslinjen Sprog i dialogboksen Teksttjenester og sprog, og vælg derefter Tildocket på proceslinjen. Værktøjslinjen Sprog vises med det aktuelle tastatursprog på proceslinjen.

Dialogboksen Teksttjenester og sprog

Når du har valgt et tastatursprog, vises DE som inputsprog på proceslinjen i stedet for det lokale sprog. Hvis du vil ændre sprog, skal du klikke på værktøjslinjen Sprog på proceslinjen og vælge det sprog, du vil bruge.


VisFå vist værktøjslinjen Sprog i Windows Vista (kategorivisning) (kun for Office 2010)

 1. Klik på Start, og klik derefter på Kontrolpanel.
 2. Klik på Skift tastatur eller anden inputmetode under Klokkeslæt, sprog og region.

 Bemærk!    Dobbeltklik på Internationale og sproglige indstillinger i klassisk visning.

 1. Klik på Skift tastaturer i dialogboksen Internationale og sproglige indstillinger under fanen Tastaturlayout og sprog.
 2. Klik på fanen Værktøjslinjen Sprog i dialogboksen Teksttjenester og sprog, og vælg derefter Tildocket på proceslinjen. Værktøjslinjen Sprog vises med det aktuelle tastatursprog på proceslinjen.

Dialogboksen Teksttjenester og sprog

Når du har valgt tastatursproget, vises DE som inputsprog på proceslinjen i stedet for det lokale sprog. Hvis du vil ændre sprog, skal du klikke på værktøjslinjen Sprog på proceslinjen og vælge det sprog, du vil bruge.


VisFå vist værktøjslinjen Sprog i Windows XP (kategorivisning) (kun for Office 2010)

 1. Klik på Start, peg på Indstillinger, klik på Kontrolpanel > Indstillinger for dato og klokkeslæt samt internationale og sproglige indstillinger.

 Bemærk!    Dobbeltklik på Internationale og sproglige indstillinger i klassisk visning.

 1. Klik på Tilføj andre sprog i dialogboksen Indstillinger for dato og klokkeslæt samt internationale og sproglige indstillinger under Vælg en opgave.
 2. Klik på Detaljer under fanen Sprog i dialogboksen Internationale og sproglige indstillinger.
 3. Klik på Værktøjslinjen Sprog i dialogboksen Teksttjenester og sprog.
 4. Kontrollér, om Vis værktøjslinjen Sprog på proceslinjen er markeret i dialogboksen Indstillinger for værktøjslinjen Sprog. Værktøjslinjen Sprog vises på proceslinjen.

Dialogboksen Teksttjenester og sprog


VisBrug af ASCII‑ eller Unicode-tegnkoder til at skrive tegn

Ved hjælp af tegnkoder kan du skrive koderne for de tegn, du vil bruge, f.eks. Alt+164 skriver et ñ-tegn.

Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Indsætte ¢, £, ¥, ® og andre tegn, der ikke findes på tastaturet eller Indsætte specialtegn for at få vist lister med specialtegn og få at vide, hvordan du indsætter dem.


VisBrug af tegnoversigten til at skrive tegn

Brug tegnoversigten til at vælge en skrifttype, og klik derefter på det tegn, du vil indsætte.

 1. Klik på Start, peg på Alle programmer, peg på Tilbehør, peg på Systemværktøjer, og klik derefter på Tegnoversigt.
 2. Vælg en skrifttype, og klik derefter på det tegn, du vil bruge.

VisBrug af skærmtastaturet til at skrive tegn

Når du har tilføjet et inputsprog, kan du skrive uden at bruge tastaturet, men i stedet bruge skærmtastaturet.

 1. Klik på Start, klik på Kør, og skriv derefter osk i tekstfeltet.
 2. Klik på tasterne på skærmtastaturet for at angive tekst, accenter eller specialtegn.

Skærmtastatur


VisSkift tastatur automatisk, så det svarer til sproget i den omgivende tekst

 Bemærk!    Denne funktion er kun tilgængelig i disse Office-programmer: OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher og Word.

Du kan bruge indstillingen Skift automatisk tastatur for at passe til den omgivende teksts sprog til at bruge lokale tastaturlayouts, når du skriver på forskellige sprog. Når denne indstilling er aktiveret, ændrer programmet automatisk det aktive tastaturlayout til at passe med sproget i teksten på det sted, hvor markøren er. Hvis du f.eks. har en fil, der indeholder afsnit på både engelsk og spansk, og du flytter markøren fra en afsnit på engelsk til et afsnit på spansk, så skifter tastaturlayoutet fra engelsk til spansk. Det giver samme resultat, som hvis du manuelt skifter tastaturlayout fra engelsk til spansk ved hjælp af værktøjslinjen Sprog. Se Aktivere automatiske sprogindstillinger for flere oplysninger om denne funktion.


Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Trin 3: Brug korrekturværktøjer med forskellige sprog

Følgende vejledning gælder for Microsoft Word. Se Kontrollere stavning og grammatik på et andet sprog for en vejledning i, hvordan man konfigurerer korrektursproget og stavekontrollen i andre Office-programmer.

 Vigtigt!    Inden du kan bruge korrekturværktøjerne for et andet sprog, skal du først tilføje sproget til listen Aktiverede redigeringssprog. Du skal måske også installere og konfigurere andre sprogpakker eller LIP'er (Language Interface Packs), alt efter hvilke korrekturværktøjer du ønsker at bruge.

VisIndstille sproget for hele dokumentet

Hvis du vil indstille ordbogssproget for tekst og stavekontrollere dokumentet, skal du gøre følgende:

 1. Markér den tekst, du vil kontrollere.
 2. Klik på Gennemse > Sprog > Angiv korrektursprog.
 3. Bekræft, at det rigtige sprog er tilknyttet teksten i dialogboksen Sprog. Hvis det ikke er det rigtige sprog, skal du vælge det rigtige sprog.

Hvis ikonet Stave- og grammatikkontrol står foran sprogetKnapflade, betyder det, at korrekturværktøjerne, f.eks. stavekontrol, er installeret for det pågældende sprog. Hvis ikonet Stave- og grammatikkontrol ikke står foran sproget, er ordbogen for det pågældende sprog ikke tilgængelig, så du ikke kan køre stave- eller grammatikkontrol for det pågældende sprog.

 1. Gentag trin 1-3 for hvert afsnit af tekst, der er på et andet sprog.

Vælg Find sprog automatisk i dialogboksen Sprog, så du ikke behøver at identificere sproget i dele af dokumentet som værende på et andet sprog.


VisAngive sproget for et afsnit i dokumentet

Hvis du vil oprette et dokument på ét sprog, og derefter indsætte tekst på et andet sprog i det samme dokument, f.eks. et citat på et andet sprog, kan du indtaste teksten på det andet sprog, markere teksten og derefter identificere den som værende på et andet sprog. Det aktiverer korrekturværktøjerne, f.eks. stave- og grammatikkontrol, som vil benytte ordbogen for det rigtige sprog til at kontrollere teksten.

Benyt følgende fremgangsmåde for at indstille ordbogssproget for teksten i et Microsoft Word-dokument og stavekontrollere dokumentet:

 1. Markér den tekst, du vil kontrollere.
 2. Klik på Gennemse > Sprog > Angiv korrektursprog.
 3. Bekræft, at det rigtige sprog er tilknyttet teksten i dialogboksen Sprog. Hvis det ikke er det rigtige sprog, skal du vælge det rigtige sprog.

Hvis ikonet Stave- og grammatikkontrol står foran sprogetKnapflade, betyder det, at korrekturværktøjerne, f.eks. stavekontrol, er installeret for det pågældende sprog. Hvis ikonet Stave- og grammatikkontrol ikke står foran sproget, er ordbogen for det pågældende sprog ikke tilgængelig, så du ikke kan køre stave- eller grammatikkontrol for det pågældende sprog.

 1. Gentag trin 1-3 for hvert afsnit af tekst, der er på et andet sprog.

Markér Find sprog automatisk i dialogboksen Sprog, så du ikke behøver at identificere sproget for dele af dokumentet som værende på et andet sprog.


VisKontrollere stavning og grammatik på andre sprog

Stavekontrollen anvender det angivne sprog, hvis det er tilgængeligt, til at kontrollere stavningen af hver enkelt tekststykke.

 • Klik på Gennemse > Stave- og grammatikkontrol.

 Bemærk!    I nogle situationer, hvor der er flere forskellige sprog i et enkelt dokument, eller teksten på et andet sprog er for kort til at blive identificeret som et bestemt sprog, kan indstillingen Find sprog automatisk give problemer med stavekontrollen. Hvis du får problemer med stave- eller grammatikkontrollen, når du bruger flere sprog i et enkelt dokument, kan du fjerne markeringen af dette felt, markere teksten på et andet sprog og manuelt konfigurere sproget for den del af teksten. Se Kontrollere stavning og grammatik på et andet sprog for oplysninger om stavekontrol på et andet sprog. Se Finde ud af, om du har brug for en sprogpakke eller en LIP (Language Interface Pack) for oplysninger om sprogpakker og LIP'er.Hvis du har problemer med at kontrollere stavning og grammatik på et andet sprog, skal du se afsnittet Kontrollere stavning og grammatik på et andet sprog


Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Oversætte eller undersøge tekst

Du kan oversætte tekst, som du modtager, eller tekst, som du vil sende, ved hjælp af værktøjerne Opslag og Oversæt.

 Bemærk!    Funktionen Oversæt findes kun i disse Office-programmer: Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Visio og Word.

VisUndersøge tekst i et dokument

 1. Klik på Gennemse > Stavning > Opslag.


 Bemærk! 

 • Klik på Opslag under fanen Meddelelse i en e-mail i Outlook.
 • Klik på Startside i Publisher, og klik på Opslag i gruppen Redigering.
 1. Klik på Indstillinger for opslag nederst i ruden Opslag.
 2. Klik på Opdater/fjern i dialogboksen Indstillinger for opslag.
 3. Vælg den tjenestekategori, du vil installere, f.eks. Oversættelse (installerede ordbøger) i dialogboksen Opdater eller fjern tjenester, klik på Opdater, følg installationsanvisningerne, klik på Luk, og klik derefter på OK.
 4. Vælg det referencemateriale, du vil bruge, f.eks. Synonymordbog: Russisk, indtast det ord, du vil søge efter, i tekstfeltet Søg efter Søg efter og klik derefter på Start Knappen Start.

Se Hvor findes indstillingerne for opslag? for flere oplysninger om værktøjet Opslag samt Oversætte tekst på et andet sprog.


VisOversætte et ord, et udtryk eller en sætning

 1. Markér et ord, et udtryk eller en sætning, der skal oversættes.
 2. Klik på Gennemse > Oversæt > Oversæt den markerede tekst.

 Bemærk!   

 • Klik på Startside > Oversæt i Publisher.
 • Klik på Meddelelse > Oversæt i en mail i Outlook.

 1. Klik på pil ned og vælg Oversættelse i ruden Opslag i tekstfeltet Søg. Tekstfeltet Søg
 2. Vælg kildesproget, f.eks. Tysk, på listen Fra i sektionen Oversættelse.
 3. Vælg det sprog, du vil oversætte ordet til, f.eks. Russisk i listen Til. Tekstfeltet Oversættelse
 4. Klik på Start Knappen Start.


VisOversætte et helt dokument

Klik på Start Knappen Start for at oversætte et helt dokument og følg derefter vejledningen.

Tekstfeltet Oversættelse

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du oversætter et ord, et udtryk eller et helt dokument, i afsnittet Oversætte tekst på et andet sprog.


Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Få mere at vide

Sprogpakker og LIP'er (language interface packs)    

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

 
 
Gælder for:
Access 2013, Excel 2013, InfoPath 2013, Office Shared 2013, OneNote 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Project Professional 2013, Project Standard 2013, Publisher 2013, Visio 2013, Visio Professional 2013, Word 2013, Access 2010, Excel 2010, InfoPath 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Project 2010, Publisher 2010, Visio 2010, Word 2010