Side 10 af 13FORRIGENÆSTE

Lære Excel 2007 at kende: oprette den første projektmappe

Indsætningspunkt flyttes til højre med TAB og ned med ENTER

Tryk på TAB for at flytte markeringen én celle til højre. Tryk på ENTER for at flytte markeringen én celle ned.

Antag, at du opretter en liste over navne på sælgere. Listen indeholder også datoerne for salg samt beløb. Du har derfor brug for disse kolonneoverskrifter: Navn, Dato og Beløb.

Du har ikke brug for rækkeoverskrifter ned langs venstre side af regnearket i dette tilfælde. Navne på sælgerne står i kolonnen længst til venstre.

Du skal skrive "Dato" i celle B1 og trykke på TAB. Skriv derefter "Beløb" i celle C1.

Når du har skrevet kolonneoverskrifterne, skal du klikke i celle A2 for at begynde at indtaste navnene på sælgerne.

Du skriver det første navn og trykker derefter på ENTER for at flytte markeringen én celle ned til celle A3 (nedad i kolonnen) og skriver derefter det næste navn osv.

Side 10 af 13FORRIGENÆSTE