Anvende eller fjerne cellekanter

 1. værktøjslinjen (værktøjslinje: En linje med knapper og indstillinger, der kan bruges til at udføre kommandoer. Hvis du vil have vist en værktøjslinje, skal du trykke på Alt og derefter på Skift+F10.) Formatering skal du klikke på pilen ved siden af Kanter knapflade. Klik derefter på Tegn kanter knapflade på paletten.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

VisAnvende cellekanter

 1. På værktøjslinjen Kanter skal du klikke på pilen ved siden af Tegn kanter knapflade eller Tegn kantgitter knapflade. Klik derefter på Tegn kanter knapflade på paletten.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Tegn en kant i cellen       Klik på den linje, du vil bruge som kant, med kanttegningsværktøjet knapflade, eller klik på linjen, og træk i de linjer, du vil bruge som kanter.

Tegn en kant omkring en række       Klik på midten af en celle med kanttegningsværktøjet knapflade, og træk i rækken.

Tegn en kant omkring en kolonne       Klik på miden af en celle med kanttegningsværktøjet knapflade, og træk i kolonnen.

VisAnvende kantgitterlinjer

 1. På værktøjslinjen Kanter skal du klikke på pilen ved siden af Tegn kanter knapflade eller Tegn kantgitter knapflade. Klik derefter på Tegn kantgitter knapflade på paletten.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Tegn en kant i celler       Klik på den linje, du vil bruge som kant, med værktøjet til tegning af kantgitterknapflade, eller klik på linjen, og træk i de linjer, du vil bruge som kanter.

Tegn kanter omkring samtlige celler i en række       Klik på midten af en celle med værktøjet til tegning af kantgitter knapflade, og træk i rækken.

Tegn kanter omkring samtlige celler i en kolonne       Klik på midten af en celle med værktøjet til tegning af kantgitter knapflade, og træk i kolonnen.

Bemærkninger

 • Hvis du vil anvende en anden kanttypografi, skal du klikke på pilen ved siden af Stregtype knapflade. Klik derefter på en stregtype på paletten.
 • Hvis du vi anvende en anden kantfarve, skal du klikke på pilen ved siden af Stregfarve knapflade. Klik derefter på en farve på paletten.
 • Kanterne anvendes på cellekanterne, som roteres til samme vinkel som den roterede tekst.
 • Du kan midlertidigt skifte mellem tilstandenTegn kanter og tilstanden Tegn kantgitter ved at holde CTRL-tasten nede. Herved skiftes tilstanden Slet kant også mellem sletning af kanter og sletning af kantgitre

VisFjerne kanter

 1. værktøjslinjen (værktøjslinje: En linje med knapper og indstillinger, der kan bruges til at udføre kommandoer. Hvis du vil have vist en værktøjslinje, skal du trykke på Alt og derefter på Skift+F10.) Kanter skal du klikke påSlet kant knapflade på paletten.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Slet en enkelt kant       Klik med sletteværktøjet knapflade på den kant, du vil slette.

Slet flere kanter på én gang       Træk sletteværktøjet knapflade henover de kanter, du vil slette.

 Bemærk!   Du kan midlertidigt ændre tilstanden Slet kant, så der skiftevis slettes kanter og kantgitterlinjer, ved at holde CTRL nede.

 
 
Gælder for:
Excel 2003