ANTAL.ARBEJDSDAGE

Returnerer antallet af hele arbejdsdage mellem startdato og slutdato. Weekender og datoer, der er indeholdt i feriedage, medtages ikke. Brug ANTAL.ARBEJDSDAGE til at beregne optjent medarbejderbonus baseret på antallet af arbejdsdage i en bestemt periode.

Hvis funktionen ikke er tilgængelig og returnerer fejlen #NAVN?, skal du installere og indlæse tilføjelsesprogrammet Analysis ToolPak.

VisSådan gør du

  1. Klik på Tilføjelser i menuen Funktioner.
  2. Marker afkrydsningsfeltet Analysis ToolPak i boksen Tilgængelige tilføjelsesprogrammer, og klik derefter på OK.
  3. Følg instruktionerne i installationsprogrammet, hvis det er nødvendigt.

Syntaks

ANTAL.ARBEJDSDAGE(startdato;slutdato;feriedage)

 Vigtigt!   Datoer skal indtastes ved hjælp af funktionen DATO eller som resultater af andre formler eller funktioner. Brug f.eks. DATO(2008;5;23) for den 23. maj 2008. Der kan opstå problemer, hvis datoerne angives som tekst.

Startdato     er en dato, der repræsenterer startdatoen.

Slutdato     er en dato, der repræsenterer slutdatoen.

Helligdage     er et valgfrit område med en eller flere datoer, som kan udelukkes fra arbejdskalenderen, f.eks. helligdage. Listen kan være et celleområde, der indeholder datoerne, eller en matrixkonstant (matrix: Bruges til at bygge en enkelt formel, der giver flere resultater eller arbejder ud fra en gruppe af argumenter, der er arrangeret i rækker og kolonner. Et matrixområde er fælles om en formel. En matrixkonstant er en gruppe af konstanter, der bruges som et argument.) for de serienumre, der repræsenterer datoerne.

Bemærk!

  • I Microsoft Excel gemmes datoer som sekventielle serienumre, der kan laves beregninger på. Som standard er den 1. januar 1900 serienummer 1, og den 1. januar 2008 er serienummer 39448, fordi det er 39.448 dage efter den 1. januar 1900. I Microsoft Excel til Macintosh bruges som standard et andet datosystem.
  • Hvis et argument ikke er en gyldig dato, returnerer ANTAL.ARBEJDSDAGE fejlværdien #VÆRDI!.

Eksempel

Det kan være lettere at forstå eksemplet, hvis du kopierer det til et tomt regneark.

VisSådan gør du

  1. Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.
  2. Marker eksemplet i Hjælp. Du må ikke markere række- eller kolonneoverskrifterne. 

Markere et eksempel i Hjælp

Markere et eksempel i Hjælp
  1. Tryk på CTRL+C.
  2. Marker celle A1 i regnearket, og tryk på CTRL+V.
  3. Hvis du vil skifte mellem visning af resultaterne og visning af de formler, der returnerer resultaterne, skal du trykke på CTRL+` (accent grave) eller pege på Formelrevision i menuen Funktioner. Klik derefter på Tilstand for formelrevision.
 
1
2
3
4
5
6
A B
Dato Beskrivelse
01-10-08 Projektets startdato
01-03-09 Projektets slutdato
26-11-08 Feriedag
04-12-08 Feriedag
21-01-09 Feridag
Formel Beskrivelse (resultat)
=ANTAL.ARBEJDSDAGE(A2;A3) Antallet af arbejdsdage mellem start- og slutdatoen ovenfor (108)
=ANTAL.ARBEJDSDAGE(A2;A3; A4) Antallet af arbejdsdage mellem start- og slutdatoen ovenfor med undtagelse af den første feriedag (107)
=ANTAL.ARBEJDSDAGE(A2;A3;A4:A6) Antallet af arbejdsdage mellem start- og slutdatoen ovenfor med undtagelse af alle feriedagene ovenfor (105)

 Bemærk!   Hvis du vil konvertere det celleområde, der bruges til feriedage i det sidste eksempel, til en matrixkonstant, skal du vælge reference A4:A6 i formlen og derefter trykke på F9.

 
 
Gælder for:
Excel 2003