Angive gyldige poster i celler

 1. Marker de celler, der skal valideres.
 2. Klik på Datavalidering i menuen Data, og klik derefter på fanen Indstillinger.
 3. Angiv den ønskede type validering:

VisTillade værdier fra en liste

 1. Klik på Liste i boksen Tillad.
 2. Klik på boksen Kilde, og gør derefter følgende:
  • Skriv listeværdierne adskilt med semikolon for at definere listen lokalt.
  • Hvis du vil bruge et celleområde med et defineret navn, skal du skrive lighedtegnet (=) efterfulgt af navnet på området.
  • Vælg cellerne i regnearket, og tryk derefter på ENTER, hvis du vil bruge cellereferencer.

 Bemærk!   Cellereferencer skal være celler på det samme regneark. Hvis du skal referere til et andet regneark eller en anden projektmappe, skal du bruge et defineret navn og sørge for, at projektmappen allerede er åben.

 1. Sørg for, at afkrydsningsfeltet Rulleliste i cellerne er markeret.

VisTillade tal inden for grænseværdier

 1. I boksen Tillad skal du klikke på Helt tal eller Decimal.
 2. I boksen Data skal du klikke på den ønskede begrænsning. Hvis du f.eks. vil indstille en øvre og en nedre grænse, skal du klikke på mellem.
 3. Indtast den tilladte minimum- eller maksimumværdi eller en bestemt værdi.

VisTillade datoer og klokkeslæt inden for en tidsramme

 1. I boksen Tillad skal du klikke på Dato eller Klokkeslæt.
 2. Skriv den ønskede begrænsning i boksen Data. Hvis du f.eks. vil anvende datoer efter en bestemt dag, skal du klikke på større end.
 3. Indtast start, slut eller en bestemt dato eller et bestemt klokkeslæt, der tillades.

VisTillade tekster med bestemte længder

 1. Klik på Tekstlængde i boksen Tillad.
 2. Skriv den ønskede begrænsning i boksen Data. Hvis du f.eks. vil angive et bestemt antal tilladte tegn, skal du klikke på mindre end eller lig med.
 3. Indtast den tilladte minimum- eller maksimumlængde eller en bestemt tekstlængde.

VisBeregne tilladte værdier ud fra indholdet i en anden celle

 1. Klik på den ønskede type data i boksen Tillad.
 2. Skriv den ønskede begrænsning i boksen Data.
 3. I boksen eller boksene neden for boksen Data skal du klikke på den celle, som skal angive det tilladte. Hvis du f.eks. kun vil tillade poster på en konto, hvis resultatet ikke overskrider budgettet, skal du klikke på Decimal som Tillad. Klik på mindre end eller lig med som Data, klik på boksen Maksimum, og klik derefter på den celle, der indeholder budgetbeløbet.

VisBruge en formel til at beregne det tilladte

 1. Klik på Brugerdefineret i boksen Tillad.
 2. I boksen Formel skal du indtaste en formel, der beregner en logisk værdi (SAND for gyldige poster og FALSK for ugyldige). Hvis du f.eks. kun vil tillade en værdi i udflugtskontoen, hvis der ikke er noget budgetteret i kontoen for diverse (cellen D6), og det samlede budget (D20) også er mindre end de tildelte kr 40.000, kan du indtaste =AND(D6=0;D20<40000) i den brugerdefinerede formel.
 1. Angiv, om cellen må være tom:
 • Hvis du vil tillade tomme (null) værdier, skal du markere afkrydsningsfeltet Ignorer tomme.
 • Hvis du vil forhindre indtasning af tomme (null) værdier, skal du fjerne markeringen fra afkrydsningsfeltet Ignorer tomme.

 Bemærk!   Hvis dine tilladte værdier er baseret på et celleområde med et defineret navn, og der findes en tom celle et sted i området, gør markering af afkrydsningsfeltet Ignorer tomme det muligt at indtaste alle værdier i den validerede celle. Dette gælder også for alle celler, der refereres til i valideringsformler: hvis en vilkårlig celle, der refereres til, er tom, vil markering af afkrydsningsfeltet Ignorer tomme tillade indtastning af alle værdier i den validerede celle.

 1. Hvis du vil have vist en valgfri meddelelse, mens cellen er markeret, skal du klikke under fanen Meddelelse Sørg for, at afkrydsningsfeltet Vis en meddelelse, når cellen er markeret er markeret. Udfyld derefter titel og tekst for meddelelsen.
 2. Angiv, hvordan der skal svares, når der indtastes ugyldige data:

VisSådan gør du

 1. Klik på fanen Fejlmeddelelse. Sørg for, at afkrydsningsfeltet Vis fejlmeddelelse, når der indtastes ugyldige data er markeret.
 2. Marker en af de følgende indstillinger i boksen Typografi:

Klik på Oplysninger, hvis du vil vise en informationsmeddelelse, der ikke forhindrer, at der skrives ugyldige data.

Klik på Advarsel, hvis du vil vise en advarselsmeddelelse, der ikke forhindrer, at der skrives ugyldige data.

Klik på Stop, hvis du vil forhindre, at der skrives ugyldige data.

 1. Skriv titel og tekst for meddelelsen (op til 225 tegn).

 Bemærk!   Hvis du ikke indtaster en titel eller en tekst, er standardtitlen "Microsoft Excel", og standardmeddelelsen bliver: "Den indtastede værdi er ikke gyldig. En anden bruger har begrænsede værdier, som kan indtastes i denne celle."

 Bemærk!   Cellen formateres ikke, hvis der anvendes datavalidering i den.

 
 
Gælder for:
Excel 2003