Ændre skaleringen af en diagramværdiakse

  1. Klik på den værdiakse (akse: En linje, der afgrænser diagrammets afbildningsområde og fungerer som en referenceramme for måling. Y-aksen er normalt den lodrette akse, der indeholder dataene. X-aksen er normalt den vandrette akse, der indeholder kategorierne.), du vil ændre, i diagrammet.

VisSådan gør du:

  1. Klik på diagrammet.
  2. Klik på pilen ud for Diagramobjekter på værktøjslinjen Diagram, og klik derefter på Værdiakse.

Hvis du ikke kan se værktøjslinjen Diagram, skal du pege på Værktøjslinjer i menuen Vis og derefter vælge Diagram. Boksen Diagramobjekter er tilgængelig, medmindre værktøjslinjen er forankret i venstre eller højre side af skærmen.

 Bemærk!   XY-punktdiagrammer viser værdier på både x-aksen og y-aksen, mens kurvediagrammer kun viser værdier på y-aksen. Brug et punktdiagram, hvis du vil ændre skaleringen af x-aksen eller gøre den til en logaritmisk skala.

  1. Klik på Markeret akse i menuen Formater.

 Bemærk!   Kommandoen Markeret akse er kun tilgængelig, når en diagramakse er markeret.

  1. Under fanen Skala kan du foretage en eller flere af følgende ændringer.

Hvis du vil have vist en etiket, der beskriver de viste enheder, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis enhedsangivelse på diagrammet.

 Bemærk!   Hvis diagramværdierne består af store tal, kan du gøre akseteksten kortere og mere læsevenlig ved at ændre enheden på aksen. Hvis diagramværdierne f.eks. ligger mellem 1.000.000 og 50.000.000, kan du vise tallene som 1 til 50 på aksen og vise en etiket, der oplyser, at enhederne er angivet i millioner.

  • Marker afkrydsningsfeltet Logaritmisk skala for at gøre værdiaksen logaritmisk.
  • Marker afkrydsningsfeltet Værdier i omvendt rækkefølge for at bytte om på rækkefølgen af værdierne på den markerede akse.

 Bemærk!   Når du ændrer rækkefølgen af værdierne (y-akse) fra bund til top, spejlvendes kategorietiketterne (x-akse) fra bunden til toppen af diagrammet. Hvis du ændrer rækkefølgen af kategorierne (x-akse) fra venstre mod højre, spejlvendes værdietiketterne (y-akse) fra venstre til højre side af diagrammet.

  • Hvis du vil angive den værdi, hvor kategoriaksen (X) skal krydse værdiaksen (Y), skal du skrive værdien i boksen Kategoriakse (X) krydser ved.
  • Hvis x-aksen skal krydse værdiaksen ved den højeste værdi, skal du markere afkrydsningsfeltet Kategoriakse (X) krydser ved maksimumværdi. Det flytter kategorietiketterne til den modsatte side af diagrammet.

 Bemærk!   Disse skaleringsindstillinger er kun tilgængelige, når en værdiakse er markeret. Fanen Skala indeholder andre indstillinger for kategoriakser.

 
 
Gælder for:
Excel 2003