Ændre måden, data afbildes på i et diagram

Du kan ændre rækkefølgen, placeringen og regnearksretningen af dataserierne (dataserie: Relaterede datapunkter, der er sat ind i et diagram. Hver dataserie i et diagram har en unik farve eller et unikt mønster og er repræsenteret i diagrammets forklaring. Du kan indsætte en eller flere dataserier i et diagram. Cirkeldiagrammer har kun én dataserie.) i et diagram.

VisAfbilde dataserier ud fra rækker og kolonner i regneark

 1. Klik på diagrammet.
 2. Klik på Kildedata i menuen Diagram, og klik derefter på fanen Dataområde.
 3. Klik på Serie i rækker eller Serie i kolonner.

VisPlotte en eller flere dataserier på en sekundær værdiakse

Når værdiområdet til forskellige dataserier (dataserie: Relaterede datapunkter, der er sat ind i et diagram. Hver dataserie i et diagram har en unik farve eller et unikt mønster og er repræsenteret i diagrammets forklaring. Du kan indsætte en eller flere dataserier i et diagram. Cirkeldiagrammer har kun én dataserie.) i et 2D-diagram varierer for meget, eller hvis du har blandet forskellige datatyper, f.eks. pris og kvantum, kan du afbilde en eller flere dataserier på en sekundær værdiakse (værdiakse: En akse i et diagram, der viser skalerede numeriske værdier.) (-Y-akse). Skalaen på den sekundære akse afspejler værdierne for de tilknyttede serier.

 1. Klik på den dataserie, du vil afbilde langs en sekundær værdiakse.
 2. Klik på Markeret dataserie i menuen Formater, og klik derefter på fanen Akse.

 Bemærk!   Markeret dataserie er kun tilgængelig i menuen Formater, når en dataserie er markeret.

 1. Klik på Sekundær akse.

Tip!    Du kan gøre den sekundære akse mere iøjnefaldende ved at ændre diagramtypen for denne ene dataserie. Marker dataserien, klik på pilen ud for knappen Diagramtype på værktøjslinjen Diagram, og vælg derefter en ny type (f.eks. Kurvediagram eller Liggende søjlediagram).

VisVende afbildningsrækkefølgen for kategorier, værdier eller serier

Du kan vende afbildningsrækkefølgen for kategorier eller værdier i de fleste diagrammer samt for dataserier (dataserie: Relaterede datapunkter, der er sat ind i et diagram. Hver dataserie i et diagram har en unik farve eller et unikt mønster og er repræsenteret i diagrammets forklaring. Du kan indsætte en eller flere dataserier i et diagram. Cirkeldiagrammer har kun én dataserie.) til 3D-diagrammer med en tredje akse. Du kan ikke vende afbildningsrækkefølgen for værdier i et radardiagram.

 1. Klik på aksen for de kategorier, værdier eller serier, hvor afbildningsrækkefølgen skal ændres.
 2. Klik på Markeret akse i menuen Formater, og klik derefter på fanen Skala.

 Bemærk!   Markeret akse er kun tilgængelig i menuen Formater, når en dataserie er markeret.

 1. Hvis du vil vende afbildningsrækkefølgen, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:
  • Marker afkrydsningsfeltet Kategorier i omvendt rækkefølge for kategorier.
  • Marker afkrydsningsfeltet Værdier i omvendt rækkefølge for værdier.
  • Marker afkrydsningsfeltet Serier i omvendt rækkefølge for serier i 3D-diagrammer.

VisStyre den måde, tomme celler afbildes på et diagram

 1. Klik på diagrammet.
 2. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner, og klik derefter på fanen Diagram.
 3. Klik på den ønskede indstilling under Afbild tomme celler som.

VisÆndre de punkter, der er afbildet i et cirkeldiagram med cirkeludsnit eller cirkeldiagram med søjleudsnit

 1. Klik på et udsnit i det cirkeldiagram, du vil ændre.
 2. Klik på Markeret datamærke i menuen Formater, og klik derefter på fanen Indstillinger.

 Bemærk!   Markeret datamærke er kun tilgængelig i menuen Formater, når et datamærke (datapunkt: Individuelle værdier, som er afbildet i et diagram og repræsenteret af liggende søjler, søjler, kurver, cirkel- eller kranseudsnit, punkter og andre diagramelementer kaldet datamærker. Datamærker af samme farve udgør en dataserie.) er markeret.

 1. Vælg de ønskede indstillinger.

Tip!    Du kan også ændre de udsnit, der skal vises i en cirkel med cirkel- eller søjleudsnit, ved at trække dem. Klik på et cirkel- eller søjleudsnit i hoveddiagrammet, og træk det derefter til cirkeldiagrammet med cirkel- eller søjleudsnit eller omvendt.

VisÆndre afbildningsrækkefølgen for dataserier

3D-diagrammer med serier i forskellige rækkefølger

 1. Klik på en dataserie (dataserie: Relaterede datapunkter, der er sat ind i et diagram. Hver dataserie i et diagram har en unik farve eller et unikt mønster og er repræsenteret i diagrammets forklaring. Du kan indsætte en eller flere dataserier i et diagram. Cirkeldiagrammer har kun én dataserie.) i det diagram, du vil ændre.

Klik på en forklaringsnøgle (forklaringsnøgler: Symboler i forklaringer, som viser de mønstre og farver, der er tildelt dataserierne (eller kategorierne) i et diagram. Forklaringsnøgler vises til venstre for den forklarende tekster. Hvis du formaterer en forklaringsnøgle, formateres det tilknyttede datamærke også.) for at ændre afbildningsrækkefølgen for dataserier i et grundfladediagram.

 1. Klik på Markeret dataserie eller Forklaringsnøgle i menuen Formater, og klik derefter på fanen Serierækkefølge.

 Bemærk!   Markeret dataserie eller Markeret forklaringsnøgle er kun tilgængelig i menuen Formater, når en dataserie eller forklaring er markeret.

 1. Klik på den serie, der skal flyttes, i boksen Serierækkefølge.
 2. Klik på Flyt op eller Flyt ned for at anbringe serien i den ønskede rækkefølge.

Tip!    Du kan bruge denne fremgangsmåde til at ændre visningsrækkefølgen af dataserierne i et stablet diagram.

 
 
Gælder for:
Excel 2003