Ændre et rutediagram

Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder:

VisFlytte en figur

 • Marker figuren, og træk den til den nye placering, når markøren ændres til en pil med fire spidser.

 Bemærk!   De låste forbindelser, der er tilknyttet figuren, flyttes sammen med figuren. Marker forbindelsen og forbindelsespunktet, og træk forbindelsen væk fra figuren, hvis du vil frigøre en forbindelse.

VisTilføje eller slette en figur

 1. Klik på Autofigurerværktøjslinjen (værktøjslinje: En linje med knapper og indstillinger, der kan bruges til at udføre kommandoer. Hvis du vil have vist en værktøjslinje, skal du trykke på Alt og derefter på Skift+F10.) Tegning, peg på Rutediagram, og klik derefter på den ønskede figur.
 2. Klik det sted, hvor rutediagramfiguren skal indsættes.

 Bemærk!   Hvis du vil slette en figur, skal du markere den og trykke på tasten DELETE.

VisÆndre stregtype eller -farve

 1. Marker den streg eller forbindelse, du vil ændre.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

VisÆndre farve på en streg eller forbindelse

 1. Klik på pilen ved siden af Stregfarve knapfladeværktøjslinjen (værktøjslinje: En linje med knapper og indstillinger, der kan bruges til at udføre kommandoer. Hvis du vil have vist en værktøjslinje, skal du trykke på Alt og derefter på Skift+F10.) Tegning.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på Automatisk for at skifte til standardfarven.
  • Klik på en af farverne under Automatisk for at skifte til en anden farve.

VisÆndre en stregs eller forbindelses type

VisTilføje eller slette en forbindelse

 1. Klik på Autofigurerværktøjslinjen (værktøjslinje: En linje med knapper og indstillinger, der kan bruges til at udføre kommandoer. Hvis du vil have vist en værktøjslinje, skal du trykke på Alt og derefter på Skift+F10.) Tegning, peg på Forbindelser, og klik derefter på den ønskede forbindelse.
 2. Peg det sted, hvor forbindelsen skal låses fast.

Forbindelsessteder vises som blå cirkler, når du fører markøren hen over en figur.

Billede af forbindelsessted

 1. Klik på det første forbindelsessted, peg på den anden figur, og klik på det andet forbindelsessted.

Låste eller tilknyttede forbindelser holder figurerne sammen, også når du flytter figurerne.

Låste forbindelser

Billedforklaring 1 Låst forbindelseslinje

Billedforklaring 2 Ulåst forbindelseslinje

 Bemærk!   Hvis du vil slette en forbindelse, skal du markere den og trykke på tasten DELETE.

VisFlytte en forbindelse

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

VisOmdirigere en forbindelse til de nærmeste punkter mellem figurer

 1. Marker en af de forbundne figurer.
 2. Klik på Tegning på værktøjslinjen Tegning, og klik derefter på Omdiriger forbindelser.

Omdirigeret forbindelse

VisTip!

Hvis der er knyttet flere forbindelser til et objekt, og du ikke vil omdirigere dem alle, skal du kun markere dem, du vil omdirigere, og derefter klikke på Omdiriger forbindelser.

VisFlytte en forbindelse

Benyt en af følgende fremgangsmåder eller begge:

 • Hvis du vil flytte forbindelsen, skal du trække i den ene ende af stregen og forbinde den med et andet punkt eller figur.

Hvis du vil tilsidesætte den automatiske låsning af slutpunktet, skal du holde tasten ALT nede, når du trækker i det. Du kan placere slutpunktet hvor som helst på figuren, men det forbindes ikke.

 • Hvis du vil frigøre hele stregen, skal du trække midt på den.

 Bemærk!   Hvis forbindelsen har et gult justeringshåndtag (justeringshåndtag: Et ruderformet håndtag, der bruges til at justere udseendet, men ikke størrelsen, i de fleste Autofigurer. Du kan f.eks. justere et afrundet rektangel, så det bliver mere eller mindre afrundet.), ændrer den facon, når du trækker i håndtaget, men den frigøres ikke.

 
 
Gælder for:
Excel 2003, PowerPoint 2003, Word 2003