Arbejde smart: Bruge Lync Online med Office 2010

Hvis du kører Microsoft® Office 2010 med Microsoft® Lync™ Online -kommunikationssoftware, kan du bruge mange Lync Online-funktioner direkte fra dine Office 2010-programmer.

Hvis du bruger en tidligere version af Office, skal du læseArbejde smart: Bruge Lync Online med Office 2003 og Office 2007.

Hvad vil du foretage dig?


Få vist en persons Lync Online-visitkort og kontaktindstillinger

På visitkortet vises detaljerede oplysninger om personer, og det giver dig flere muligheder for at kommunikere med dem med et enkelt klik. Du kan åbne visitkortet for en kontaktperson i Office 2010-programmer de steder, hvor du får vist Lync Online-tilstedeværelsesindikatoren ud for en persons navn.

Få vist en persons visitkort og kontaktindstillinger i et Office 2010-program

 • Peg på personens tilstedeværelsesindikator, og klik derefter på knappen Vis flere indstillinger. Du kan få flere oplysninger i Bruge visitkortet.

Visitkort og menuen med kontaktindstillinger i Lync 2010

Følgende tabel viser, hvor du kan finde Lync Online-tilstedeværelsesindikatoren og visitkortet i Office 2010-programmer.

Office 2010-program Placering
Microsoft® Outlook®-meddelelses- og samarbejdsklient

E-mail - felterne Fra, Til og Cc

Søg efter en kontaktperson-søgeresultater

Opgavepanel under Hurtige kontaktpersoner

Mødeindkaldelse Planlægningsassistent

Microsoft® Word-tekstbehandlingsprogram

Microsoft® Excel®-regnearksprogram

Microsoft® PowerPoint®-præsentationsprogram

Under fanen Filer under fanen Oplysninger under Relaterede personer

Microsoft® SharePoint 2010-teamtjenester

Microsoft® SharePoint Workspace 2010 (tidligere Microsoft® Office Groove 2007)

Ud for navnet på en person

Bruge Lync Online-funktioner i Outlook 2010

Ud over at kunne få vist oplysninger om en persons tilstedeværelse og visitkort som beskrevet tidligere, kan du også bruge følgende Lync Online-funktioner, når du arbejder i Outlook 2010:

 • Besvare en e-mail, kontaktperson eller opgave med en chatbesked eller et opkald
 • Hurtigt søge efter en kontaktperson
 • Få vist din liste over kontaktpersoner i opgavepanelet i Outlook
 • Planlægge et onlinemøde
 • Få vist en oversigt over dine Lync Online-opkald, talebeskeder og samtaler

Du kan også styre, hvilke funktioner der deles mellem Lync Online og Outlook 2010.

Besvare med en chatbesked

 1. I Outlook Post skal du klikke på IM i gruppen Besvar under fanen Startside.

Besvare med en Lync 2010-chatbesked i Outlook 2010

 1. Klik på Svar via chat eller Svar til alle via chat.

Du kan også svare med en chatbesked i andre Outlook-placeringer:

 • I en åben e-mail i gruppen Besvar under fanen Meddelelse
 • I Outlook Kontaktpersoner under fanen Startside i gruppen Kommuniker i menuen Mere
 • I Outlook Opgaver under fanen Startside i gruppen Besvar

Besvare med et opkald

 1. I Outlook Post under fanen Startside i gruppen Besvar. Klik på Mere og derefter på Opkald.

Besvare med et Lync 2010-opkald i Outlook 2010

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
 • Klik på navnet på eller nummeret til den person, der har sendt e-mailen
 • Klik på Ring til alle for at starte en Lync Online-lydkonference med alle, der har modtaget e-mailen

Du kan også besvare med en chatbesked i andre Outlook-placeringer:

 • I en åben e-mail i gruppen Besvar under fanen Meddelelse i menuen Mere
 • I Outlook Kontaktpersoner under fanen Startside i gruppen Kommuniker i menuen Mere
 • I Outlook Opgaver under fanen Startside i gruppen Besvar i menuen Mere

Søge hurtigt efter en kontakt

 • Begynd at skrive navnet på den kontaktperson, du vil søge efter, i Outlook-feltet Søg efter en kontaktperson. Der vises en liste med søgeresultater, når du begynder at skrive.

Få vist listen over kontaktpersoner i opgavepanelet i Outlook

 1. Højreklik på opgavepanelet, klik på Indstillinger, og markér Vis hurtige kontakter, eller fjern markeringen i feltet.
 2. (Valgfrit) Markér Billede af kontaktperson, eller fjern markeringen.

Få vist Lync hurtige kontakter i Outlook 2010

Planlægge et onlinemøde

 • På båndet Kalender i Outlook skal du klikke på Onlinemøde (i Microsoft Outlook 2007) eller Nyt onlinemøde (i Microsoft Outlook 2010) i gruppen Onlinemøde under fanen Startside .

Få vist din samtaleoversigt

 • I navigationsruden i Outlook skal du klikke på mappen Samtaleoversigt. Mappen indeholder dine Lync Online-opkald, talebeskeder og samtaler.

Angive Outlook-integrationsindstillinger i Lync Online

 1. Klik på knappen Indstillinger i Lync-hovedvinduet, og klik derefter på Personlig.
 2. Vælg Microsoft Exchange eller Microsoft Outlook eller Ingen på rullelisten under Personal Information Manager.

Indstillinger for Lync 2010 Personal Information Manager

Når du vælger Microsoft Exchange eller Microsoft Outlook, bruger søgefunktionen i Lync listen over kontakter i Microsoft Outlook som kilde til kontakter ud over den globale adresseliste. Hvis du vælger Ingen, returnerer søgefunktionen i Lync kun kontakter fra den globale adresseliste. Hverken Windows-adressekartoteket eller listen over kontakter i Outlook bruges.

 1. Hvis du vælger Microsoft Exchange eller Microsoft Outlook, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:
 • Hvis din tilstedeværelse automatisk skal afspejle, når du er i et planlagt møde, skal du markere afkrydsningsfeltet Opdater min tilstedeværelse på basis af mine kalenderoplysninger. Brug følgende indstillinger til yderligere at angive, hvem der kan få vist disse oplysninger:
  • Hvis oplysningerne skal kunne ses af kontaktpersoner i din arbejdsgruppe, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis mødeemne og mødested til kontakter i fortrolighedsforholdet Arbejdsgruppe.
  • Hvis kontakter skal kunne se Ikke til stede-oplysninger, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis mine Ikke til stede-oplysninger til kontakter i fortrolighedsforholdene Venner og familie, Arbejdsgruppe og Kollegaer . Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt, hvis du vil skjule dine Ikke til stede-oplysninger for alle dine kontakter.
 • Hvis du vil gemme samtaleoversigten i Outlook, skal du markere afkrydsningsfeltet Gem mine samtaler via chatbeskeder i mappen Samtaleoversigt for e-mails. Hvis du fjerner markeringen i dette afkrydsningsfelt, bevares chatoversigten ikke.
 • Hvis du vil gemme oversigten over telefonopkald i Outlook, skal du markere afkrydsningsfeltet Gem mine opkaldslogge i mappen Samtaleoversigt i Outlook. Hvis du fjerner markeringen i dette afkrydsningsfelt, bevares oversigten over telefonopkald ikke.
 • Hvis du vil gemme kontakterne i Microsoft Exchange Server, skal du markere afkrydsningsfeltet Gem mine Lync-kontakter i min mappe med personlige kontakter på Exchange-serveren. Hvis du fjerner markeringen i dette afkrydsningsfelt, betyder det, at dine Lync-kontakter kun gemmes i Lync.

Angive Lync-integrationsindstillinger i Outlook 2010

 1. Klik på Indstillinger under fanen Filer i Outlook, og klik derefter på Kontaktpersoner.
 2. Markér Vis onlinestatus ud for navnet, eller fjern markeringen i feltet, under Onlinestatus og fotografier.

Få vist Lync 2010-tilstedeværelsesindikatoren i Outlook 2010

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Start en Lync Online-delingssession i Word, PowerPoint eller Excel

Du kan dele et åbent dokument i Word 2010, Excel 2010 eller PowerPoint 2010 ved at sende en kopi eller starte en delingsversion med én eller flere kontaktpersoner.

Dele et åbent dokument fra fanen Filer

Benyt følgende fremgangsmåde for at sende en kopi af dit dokument som en vedhæftet fil til en onlinemeddelelse:

 1. Klik på Send og gem under fanen Filer, og klik derefter på Send en chatbesked.
 2. Udfyld felterne Til, Emne og Meddelelse i ruden Send en chatbesked.

Sende et dokument vha. Lync 2010 fra fanen Filer i Office 2010

 1. Klik på Send chatbesked.

Benyt følgende fremgangsmåde for at starte en Lync Online-delings- og samarbejdssession om dit dokument:

 1. Klik på Send og gem under fanen Filer, og klik derefter på Del dokumentvindue.
 2. Udfyld felterne Til, Emne og Meddelelse i ruden Del dokumentvindue.

Starte en Lync 2010-delingssession fra fanen Filer i Office 2010

 1. Klik på Del.

Dele et åbent dokument fra fanen Gennemse

Benyt følgende fremgangsmåde for at sende en kopi af dit dokument som en vedhæftet fil til en onlinemeddelelse

 1. Klik på Send via chatbesked i gruppen Del under fanen Gennemse.

Sende et åbent Office-dokument som en vedhæftet fil i en Lync 2010-chatbesked

 1. Vælg en eller flere personer på listen over kontaktpersoner, i vinduet Send fil, eller søg efter flere kontaktpersoner i søgefeltet.
 2. Klik på OK.

Benyt følgende fremgangsmåde for at starte en Lync Online-delings- og samarbejdssession med dit dokument:

 1. Klik på Del i gruppen Del under fanen Gennemse.

Dele et åbent dokument fra fanen Gennemse i Office

 1. Vælg en eller flere personer på listen over kontaktpersoner, i vinduet Del, eller søg efter flere kontaktpersoner i søgefeltet.
 2. Klik på OK.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen