Hurtig start: Oprette, starte og deltage i et onlinemøde

Brug Microsoft® Lync™ Online-kommunikationssoftware til at planlægge et onlinemøde, starte en ikkeplanlagt delings- og samarbejdssession, deltage i et møde og angive lydindstillinger for computerlyd. Du kan finde flere oplysninger om alle opgaverne i denne vejledning under Arbejde smart: Planlægge og deltage i et onlinemøde.

Hvad vil du foretage dig?


Planlægge et onlinemøde

Planlæg et onlinemøde i Microsoft® Outlook®-klienten til meddelelser og samarbejde ved hjælp af tilføjelsesprogrammet til onlinemøder til Microsoft® Lync™ Online. Tilføjelsesprogrammet til onlinemøder til Lync Online installeres automatisk, når Lync Online installeres.

Benyt følgende fremgangsmåde for at oprette en indkaldelse til et onlinemøde i Outlook:

 • Klik på Nyt onlinemøde (i Microsoft® Outlook® 2010) eller Onlinemøde (Microsoft® Outlook® 2007) i gruppen Ny, under fanen Startside i Outlook-kalenderen

Knappen Nyt onlinemøde i Outlook-kalenderen

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Ændre indstillinger for mødeadgang og præsentationsvært

Standardindstillinger for onlinemøder er mest velegnede til mindre telefonmøder eller delings- og samarbejdssessioner med personer i organisationen. Hvis du planlægger et onlinemøde med personer uden for organisationen eller planlægger at invitere mere end 40 personer, kan du bruge dialogboksen Indstillinger for onlinemøde til at hjælpe med følgende:

Benyt følgende fremgangsmåde for at angive indstillinger for adgang og præsentationsvært:

 1. Klik på Indstillinger for møde i gruppen Onlinemøde under fanen Møde i mødeindkaldelsen.

Knappen Mødeindstillinger i mødeindkaldelsen

 1. Markér afkrydsningsfeltet Tilpas adgang og præsentationsværter for dette møde i dialogboksen Indstillinger for onlinemøde.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Starte et ikkeplanlagt møde

 Benyt følgende fremgangsmåde for at starte et ikkeplanlagt møde ved at bruge kommandoen Møde nu:

 1. Klik på pilen Vis menu Pilen Indstillinger i hovedvinduet i Lync, og klik derefter på Møde nu.
 2. Gør ét af følgende i dialogboksen Deltagermødelyd:
 • Hvis du vil ringe ind til mødet fra din telefon, skal du klikke på Deltag ikke i lyd, og ring derefter til opkaldsnummeret i din e-mail-invitation.
 • Hvis du vil deltage i mødet med Lync Online, skal du klikke på Brug Lync (integreret lyd og video).
 • Klik på Ring til mig på, og indtast eller vælg dit telefonnummer. (Denne funktion understøttes ikke).
 1. Klik på knappen Indstillinger for personer i gruppesamtalevinduet Lync-knappen Indstillinger for personer, klikke på Inviter via e-mail og derefter udfylde mødeindkaldelsen.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Deltage i et planlagt onlinemøde

Benyt følgende fremgangsmåde for at deltage i et planlagt møde:

 1. Åbn det møde, du vil deltage i, i Outlook Kalender.
 2. Klik på Deltag i onlinemøde i mødeindkaldelsen.

Communicator

 1. Gør ét af følgende i dialogboksen Deltagermødelyd:
 • Hvis du vil ringe ind til mødet fra din telefon, skal du klikke på Deltag ikke i lyd, og ring derefter til opkaldsnummeret i din e-mail-invitation.
 • Hvis du vil deltage i mødet med Lync Online, skal du klikke på Brug Lync (integreret lyd og video).
 • Klik på Ring til mig på, og indtast eller vælg dit telefonnummer. (Denne funktion understøttes ikke).

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Deltage i et møde, der ikke er planlagt

Du inviteres måske til et ikkeplanlagt møde eller et møde af typen Møde nu eller til et møde, der allerede er i gang.

 • Klik på Deltag i beskeden, der vises i meddelelsesområdet længst til højre for proceslinjen.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Angive lydindstillinger

Du kan konfigurere Lync Online til at oprette forbindelse til mødelyden på samme måde hver gang, eller du kan bede om at skulle angive en indstilling.

 1. Klik på knappen Indstillinger Knappen Lync – Indstillinger i Lync-hovedvinduet.
 2. Klik på Telefoner i dialogboksen Lync - Indstillinger, og gør ét af følgende under Deltager i telefonmøder i boksen Deltag i mødelyd fra:
 • Klik på Lync for at bruge integreret computerlyd under møder.
 • Hvis du vil bruge en telefon til at ringe til møder, skal du vælge Deltag ikke i lyd

Dialogboksen Indstillinger, fanen Telefon – Deltager i telefonmøder

 1. (Valgfrit) Markér afkrydsningsfeltet Spørg mig, før jeg deltager, for at bekræfte eller vælge en anden lydkilde under Deltager i telefonmøder. Vælg denne indstilling, hvis du ofte ændrer lydindstillinger.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

 
 
Gælder for:
Lync