Tilpasse en visning ved at oprette en brugergrænseflademakro

Du kan bruge grænseflademakroer til at udføre handlinger som f.eks. til at åbne en anden visning, anvende et filter eller til at oprette en ny post. Der findes to slags: "integrerede" brugergrænseflademakroer, der knyttes direkte til brugergrænsefladeobjekter som f.eks. kommandoknapper, kombinationsfelter eller knapobjektet på handlingslinjen, og "enkeltstående" brugergrænseflademakroer, der er indeholdt i makroobjekter.

Hvis du vil undgå dubleret kode, kan du genbruge de enkeltstående brugergrænseflademakroer ved at kalde dem fra andre makroer. Du kan se de enkeltstående brugergrænseflademakroer i navigationsruden under Makroer, men du kan ikke køre dem direkte derfra. Brug handlingen AfspilMakro til at køre en enkeltstående brugergrænseflademakro fra en integreret brugergrænseflademakro.

Oprette en integreret brugergrænseflademakro

Integrerede brugergrænseflademakroer kører, når bestemte hændelser sker i en visning, f.eks. klik på en knap, markering af et element i et kombinationsfelt eller indlæsning af en visning. Makroerne bliver en del af visningen eller kontrolelementet, de er integreret i.

Her er de hændelser, du kan knytte en brugergrænseflademakro til, i et kontrolelement eller en visning:

Hændelsestype Når den sker
EfterOpdatering Sker, når du har skrevet data i et kontrolelement eller vælger et element i et listekontrolelement.
VedKlik Sker, når et kontrolelement markeres.
VedAktuel Sker, når brugeren bevæger sig til en anden post i visningen.
VedIndlæsning Sker, når en visning åbnes.

Og her er de hændelser, der understøttes af hvert enkelt kontrolelement:

Kontrolelement- eller objekttype Understøttede hændelser
Knap på handlingslinje VedKlik
Autofuldførelse EfterOpdatering, VedKlik
Knap VedKlik
Afkrydsningsfelt EfterOpdatering
Kombinationsfelt EfterOpdatering
Link EfterOpdatering, VedKlik
Billede VedKlik
Navn VedKlik
Flerlinjet tekstfelt EfterOpdatering, VedKlik
Tekstfelt EfterOpdatering, VedKlik
Visning VedAktuel, VedIndlæsning

Sådan oprettes en integreret brugergrænseflademakro:

  1. Markér det kontrolelement, du vil integrere makroen i.
  2. Klik på knappen Handlinger. Access åbner dialogboksen Handlinger for den brugerdefinerede handling.

Knappen Handling for en kommandoknap på en visning.

  1. Klik på den hændelse, du vil knytte makroen til.
    Access viser en tom makro i designvisningen for makroer, og du kan begynde at tilføje handlinger.

Oprette en enkeltstående brugergrænseflademakro

  1. Klik på Hjem > Avanceret > Makro.

Access viser en tom makro i designvisningen for makroer, og du kan begynde at tilføje handlinger.

  1. Klik på Gem. Angiv makronavnet i feltet Makronavn, og klik på OK.

Tip til at oprette en brugergrænseflademakro

Disse tip skulle få det hele til at køre lidt nemmere.

  • Hvis du vil referere til et felt i en makro, skal du bruge formatet [Tabelnavn].[Feltnavn]. Brug f.eks. [Opgaver].[Forfaldsdato] til at referere til feltet Forfaldsdato og [Opgaver].[Status] til at referere til feltet Status.
  • Før du opretter en integreret brugergrænseflademakro, skal du nedskrive navnene på de tabeller, felter og kontrolelementer, du har tænkt dig at bruge, fordi du ikke kan skifte til andre faner, mens du arbejder på den.
  • Gem tit.
 
 
Gælder for:
Access 2013