Importere data i en Access-database

Data ophobes ofte i forskellige formater, filer og placeringer, hvilket kan gøre det svært at få noget brugbart ud af dem. Hvis du har data i et regneark, en SharePoint-liste eller et andet format, kan du importere dem til en Access-database ved at følge nogle få trin, så dataene bliver mere tilgængelige.

Importere data i en Access-app

Du kan importere data fra Excel-projektmapper, ODBC-datakilder, text-/CSV-filer, SharePoint-lister og andre Access-databaser på siden Tilføj tabeller (det første, du ser, når du opretter en brugerdefineret app).

Indstillinger for eksisterende datakilder på siden Tilføj tabeller.

Hvis du allerede er startet på en app, skal du åbne den i Access (klik på Indstillinger > Tilpas i Access) og derefter klikke på Hjem > Tabel.

Når du er på siden Tilføj tabeller, skal du nederst på siden klikke på den type datakilde, du vil importere, og derefter følge vejledningen i guiden Hent eksterne data.


 Bemærk! 

  • Når der importeres data i en app, oprettes der altid en ny tabel med standardliste- og dataarkvisning.
  • Du kan ikke tilføje data i eksisterende tabeller ved hjælp af guiden Importér i en app. Du kan dog importere data i en ny tabel og derefter gøre et af følgende:
    • Brug dataarkvisninger til at kopiere og indsætte dataene i måltabellen, eller
    • Brug handlingen OpretPost i en datamakro for at tilføje de importerede data i måltabellen.

 Tip!    Opret opslag mellem nye og eksisterende tabeller for at begynde at knytte dataene til hinanden. Så længe standardvisningerne i en tabel ikke er blevet ændret, tilføjes de nødvendige kontrolelementer for relaterede data, så du kan komme i gang med at bruge dataene.

Importere til en database på computeren

Med en Access-database på computeren kan du importere nogle få yderligere filtyper, end det er muligt med apps. Hvis du har en filtype, du ikke kan importere direkte i en app, kan du muligvis først importere den i en database på computeren og derefter importere tabellerne fra databasen på computeren til app'en.

Med en database på en computer kan du også føje eksterne data til en eksisterende tabel, hvilket ikke kan lade sig gøre i apps.

Sådan importeres data i en database på en computer:

  1. Klik på den filtype, du vil importere, i gruppen Importér og sammenkæd under fanen eksterne data.

    Gruppen Importér og sammenkæd under fanen Eksterne data i en database på en computer.
  2. Følg vejledningen i guiden Hent eksterne data.

Handlinger med eksterne data i apps og databaser på computeren

Denne tabel giver et hurtigt overblik over, hvilke filtyper du kan importere eller sammenkæde med Access-apps eller -databaser på computeren.

Access-apps kan importere… Access-apps kan sammenkædes med… En database på computeren kan importere… En database på computeren kan sammenkædes med…
Microsoft Excel Grøn prik Grøn prik Grøn prik
(skrivebeskyttet)
Microsoft Access Grøn prik Grøn prik Grøn prik
ODBC-databaser som f.eks. SQL Server Grøn prik Grøn prik Grøn prik
Tekst- eller kommaseparerede (CSV) filer Grøn prik Grøn prik Grøn prik
(kun tilføjelse af nye poster)
SharePoint-liste Grøn prik Grøn prik
(skrivebeskyttet)
Grøn prik Grøn prik
XML Grøn prik
Datatjenester Grøn prik Grøn prik
(skrivebeskyttet)
HTML-dokument Grøn prik Grøn prik
Outlook-mappe Grøn prik Grøn prik
 
 
Gælder for:
Access 2013