Beskytte dine data med processer til sikkerhedskopiering og gendannelse

 Bemærk!    Denne artikel gælder ikke for Access-apps – den nye type database, du kan designe med Access og udgive online. Se Oprette en Access-app for at få flere oplysninger.

Du skal bruge en sikkerhedskopi af din skrivebordsdatabase til enten at gendanne hele databasen, hvis der er en systemfejl, eller til at gendanne et objekt, når du ikke kan nøjes med at bruge kommandoen Fortryd til at rette fejlen.

Hvis du synes, at en sikkerhedskopi af databasen er spild af lagerplads, skal du tænke på, hvor meget tid du kan spare ved at undgå tab af data og design. Det er især vigtigt at oprette sikkerhedskopier med jævne mellemrum, når der er flere brugere, der opdaterer databasen. Du kan ikke gendanne beskadigede eller manglende objekter eller ændringer af databasedesignet uden en sikkerhedskopi.

I denne artikel


Planlægge regelmæssige sikkerhedskopier

Nogle ændringer eller fejl ikke kan fortrydes, så du skal ikke vente på, at der sker tab af data, før du finder ud af, at du burde have oprettet en sikkerhedskopi af databasen. Når du f.eks. bruger en handlingsforespørgsel (handlingsforespørgsel: En forespørgsel, der kopierer eller ændrer data. Handlingsforespørgsler kan f.eks. være at tilføje eller slette forespørgsler, at oprette tabelforspørgsler og at opdatere forespørgsler. Handlingsforespørgsler identificeres ved et udråbstegn (!) ved siden af deres navn i navigationsruden.) til at slette poster eller til at ændre data, kan du ikke bruge Fortryd til at gendanne de værdier, der blev opdateret med forespørgslen.

 Tip!   Overvej at oprette en sikkerhedskopi, inden du kører en handlingsforespørgsel, især hvis der bliver ændret eller slettet data med forespørgslen.

Hvis databasen har flere brugere, skal du sikre dig, at alle brugerne lukker deres database, så alle ændringer af dataene gemmes, før du opretter en sikkerhedskopi.

Her er nogle retningslinjer, som kan hjælpe dig med at beslutte, hvor ofte du skal sikkerhedskopiere databasen:

 • Hvis databasen er et arkiv, eller hvis den kun bruges som reference og sjældent ændres, er det tilstrækkeligt at oprette en sikkerhedskopi, når designet eller dataene ændres.
 • Hvis databasen er aktiv, og dataene ofte ændres, kan du oprette en tidsplan til regelmæssig sikkerhedskopiering af databasen.
 • Hvis databasen har flere brugere, skal du oprette en sikkerhedskopi af databasen, efter hver designændring.

 Bemærk!    I forbindelse med data i sammenkædede tabeller (sammenkædet tabel: Tabel, der opbevares i en fil uden for den åbne database, hvorfra Access kan få adgang til posterne. Du kan tilføje, slette og redigere posterne i en sammenkædet tabel, men du kan ikke ændre selve strukturen.) skal du oprette en sikkerhedskopi ved hjælp af de tilgængelige sikkerhedskopieringsfunktioner i det program, der indeholder de sammenkædede tabeller. Hvis den database, der indeholder de sammenkædede tabeller, er en Access-database, skal du bruge fremgangsmåden i afsnittet Sikkerhedskopiere en opdelt database.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Sikkerhedskopiere en database

Når du sikkerhedskopierer en Access-database, gemmes og lukkes de objekter, der er åbne i designvisning, og en kopi af databasefilen gemmes med det navn og den placering, du angiver.

 Bemærk!    Access genåbner objekter, der er angivet efter værdien af objektegenskaben Standardvisning.

Åbn den database, du vil sikkerhedskopiere, og gør følgende:

 1. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Gem som.
 2. Klik på Gem database som under Filtyper.
 3. Klik på Sikkerhedskopiér database under Avanceret, og klik derefter på Gem som.
 4. Gennemse navnet på sikkerhedskopien af databasen i feltet Filnavn i dialogboksen Gem som.

Du kan ændre navnet, hvis du vil, men i standardnavnet indgår både navnet på den oprindelige databasefil og den dato, du opretter sikkerhedskopien.

 Tip!    Når du gendanner data eller objekter fra en sikkerhedskopi, skal du som regel vide, hvilken database sikkerhedskopien stammer fra, og hvornår sikkerhedskopien er oprettet. Det er derfor en god ide at bruge standardfilnavnet.

 1. Vælg den filtype, som sikkerhedskopien af databasen skal gemmes som, på listen Filtype, og klik derefter på Gem.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Sikkerhedskopiere en opdelt database

En delt database består typisk af to databasefiler: en back end-database, som kun indeholder data i tabeller, og en front end-database, som indeholder links til tabellerne i back end-databasen, forespørgsler, formularer, rapporter og andre databaseobjekter. Alle data gemmes i back end-databasen. Alle brugergrænsefladeobjekterne, som forespørgsler, formularer og rapporter, opbevares i front end-databasen.

Det kan være tidskrævende at sikkerhedskopiere front end- og back end-databaserne uafhængigt af hinanden, som du skal gøre det med en opdelt database. Da back end-databasen indeholder dataene, er det vigtigere at oprette regelmæssige sikkerhedskopier af back end-databasen.

Opret en sikkerhedskopi af front end-databasen, når du ændrer dens design. Den enkelte bruger af en front end-database kan foretage designændringer, så overvej at få brugerne til at oprette deres egne sikkerhedskopier af front end-databasen.

Sikkerhedskopiere en back end-database

Giv brugerne besked, før du starter sikkerhedskopieringen, da det kræver udelt adgang til databasefilen at køre sikkerhedskopieringen, og brugerne kan ikke bruge back end-databasen, mens sikkerhedskopieringen kører.

 1. Hvis du kun vil åbne back end-databasen, skal du starte Access.
 2. Klik på Åbn andre filer > Computer > Gennemse, og vælg derefter den back end-databasefil, du vil sikkerhedskopiere.
 3. Klik på pilen ud for Åbn, og klik derefter på Åbn med udelt adgang.

Dialogboksen Åbn, der viser rullelisten som udvidet på knappen Åbn, med markøren over indstillingen Åbn med udelt adgang.

 1. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Gem som.
 2. Klik på Gem database som under Filtyper.
 3. Klik på Sikkerhedskopiér database under Avanceret, og klik derefter på Gem som.
 4. Gennemse navnet på sikkerhedskopien af databasen i feltet Filnavn i dialogboksen Gem som.

Du kan ændre navnet, hvis du vil, men i standardnavnet indgår både navnet på den oprindelige databasefil og den dato, du opretter sikkerhedskopien.

 Tip!    Når du gendanner data eller objekter fra en sikkerhedskopi, skal du som regel vide, hvilken database sikkerhedskopien stammer fra, og hvornår sikkerhedskopien er oprettet. Det er derfor en god ide at bruge standardfilnavnet.

 1. Vælg en placering, hvor du vil gemme sikkerhedskopien af back end-databasen, i dialogboksen Gem som, og klik derefter på Gem.

Sikkerhedskopiere en front end-database

Hvis du vil sikkerhedskopiere en front end-database efter ændring af designet, skal du lade databasen være åben, umiddelbart efter at du har ændret dens design. Følg derefter trinnene i afsnittet Sikkerhedskopiere en database fra trin 2.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Gendannelse af en database

 Bemærk!    Du kan kun gendanne en database, hvis du har en sikkerhedskopi af databasen.

En sikkerhedskopi betragtes som en "kendt god kopi" af en databasefil, hvilket vil sige en kopi, hvor du har tillid til dens dataintegritet og design. Du skal bruge kommandoen Sikkerhedskopiér database i Access til at oprette sikkerhedskopier, men du kan bruge enhver kendt god kopi til at gendanne databasen. Du kan f.eks. gendanne en database fra en kopi, der er gemt på en USB-enhed til ekstern sikkerhedskopiering.

Når du gendanner en hel database, erstatter du en databasefil, der er beskadiget, har problemer med data eller helt mangler, med en sikkerhedskopi af databasen.

 1. Åbn Stifinder, og find den kendte gode kopi af databasen.
 2. Kopiér den kendte gode kopi til den placering, hvor den beskadigede eller manglende database skal erstattes.

Hvis du bliver bedt om at erstatte en eksisterende fil, skal du gøre det.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Gendanne objekter i en database

Hvis du skal gendanne et eller flere objekter i en database, skal du importere objekterne fra sikkerhedskopien af databasen til den database, der indeholder (eller mangler) det objekt, der skal gendannes.

 Vigtigt!    Hvis andre databaser eller programmer indeholder kæder til objekter i den database, du gendanner, er det vigtigt, at du gendanner databasen til den korrekte placering. Hvis du ikke gør det, fungerer kæderne til databaseobjekterne ikke, og du skal opdatere dem igen.

 1. Åbn den database, hvor du vil gendanne et objekt.
 2. Du kan gendanne et manglende objekt ved at gå til trin 3. Hvis du vil erstatte et objekt, der indeholder ugyldige data, eller som mangler data, eller hvis objektet ikke længere fungerer korrekt, skal du benytte følgende fremgangsmåde:
  1. Hvis du vil beholde det aktuelle objekt for at sammenligne det med den genoprettede version efter gendannelsen, skal du omdøbe objektet, før du gendanner det. Hvis du f.eks. vil gendanne en beskadiget formular med navnet Udtjekning, kan du omdøbe den beskadigede formular til Udtjekning_ugyldig.
  2. Slet det objekt, du vil erstatte.

 Bemærk!    Vær altid forsigtig, når du sletter databaseobjekter, da de kan være sammenkædet med andre objekter i databasen.

 1. Klik på Eksterne data, og klik på Access i gruppen Importér og sammenkæd.
 2. Klik på Gennemse i dialogboksen Hent eksterne data – Access-database for at finde sikkerhedskopien af databasen, og klik derefter på Åbn.
 3. Vælg Importer tabeller, forespørgsler, formularer, rapporter, makroer og moduler til den aktuelle database, og klik derefter på OK.
 4. Klik på den fane, der svarer til den objekttype, du vil gendanne, i dialogboksen Importér objekter. Hvis du f.eks. vil gendanne en tabel, skal du klikke på fanen Tabeller.
 5. Klik på objektet for at markere det.
 6. Hvis du vil gendanne flere objekter, skal du gentage trin 6 og 7, indtil du har valgt alle de objekter, du vil gendanne.
 7. Hvis du vil gennemse importindstillingerne, før du importerer objekterne, skal du klikke på knappen Indstillinger i dialogboksen Importér objekter.
 8. Når du har valgt objekterne og importindstillingerne, skal du klikke på OK for at gendanne objekterne.

Hvis du vil automatisere oprettelsen af sikkerhedskopier, skal du overveje at bruge et produkt, der bruges til automatisk sikkerhedskopiering af et filsystem, f.eks. software til sikkerhedskopiering af filservere eller en USB-enhed til ekstern sikkerhedskopiering.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

 
 
Gælder for:
Access 2013