Zobrazení překladů pomocí funkce Minipřekladač

Občas můžete dostat e-mail nebo dokument obsahující slova v cizích jazycích, u kterých si nejste jistí významem. Díky funkci Minipřekladač v systému Microsoft Office můžete ukázat myší na slovo nebo vybranou frázi a překlad se zobrazí v malém okně. Minipřekladač obsahuje taky tlačítko Přehrát, které umožňuje poslechnout si výslovnost slova nebo fráze, a tlačítko Kopírovat, které umožňuje vložit překlad do jiného dokumentu.

 Poznámka    Funkce Minipřekladač je dostupná jenom v OneNotu, Outlooku, PowerPointu a Wordu.

Co chcete udělat?


Zapnutí nebo vypnutí minipřekladače

Když chcete použít minipřekladač, zkontrolujte, jestli je zapnutý – na kartě Revize klikněte ve skupině Jazyk na tlačítko Přeložit a potom na příkaz Minipřekladač.

Pokud je příkaz Minipřekladač vybrán Zapnutý příkaz Minipřekladač, minipřekladač je zapnutý.

Pokud není příkaz Minipřekladač vybrán Vypnutý příkaz Minipřekladač, minipřekladač je vypnutý.

Začátek stránky Začátek stránky

Nastavení jazyka minipřekladače

Seznam jazyků dostupných v minipřekladači závisí na jazykové verzi Office, kterou používáte. Další informace o dvojicích jazyků umožňujících překlad najdete v tématu Přeložení textu v jiném jazyce.

  1. Na kartě Revize klikněte ve skupině Jazyk na tlačítko Přeložit a potom klikněte na příkaz Zvolit jazyk překladu.
  2. V dialogovém okně Možnosti jazyka pro překlad klikněte na tlačítko Minipřekladač a potom klikněte na požadovaný jazyk ze seznamu Přeložit do jazyka.

Začátek stránky Začátek stránky

Použití minipřekladače

Po nastavení jazyka pro překlad a zapnutí minipřekladače ukažte na slovo v souboru a zobrazí se překlad.

 Poznámka    Tato videa nemají žádný zvuk. Jenom ukazují, na co máte kliknout a jaké výsledky můžete očekávat.

Zobrazení překladu pomocí minipřekladače ve Wordu

Zobrazení překladu pomocí minipřekladače v PowerPointu

Zobrazení překladu pomocí minipřekladače v Outlooku

Zobrazení překladu pomocí minipřekladače v OneNotu

 

Začátek stránky Začátek stránky

Vyhledání slova

Zapnutý minipřekladač umožňuje zkoumat slovo v cizím jazyce, a získat tak další informace.

  1. Nastavte ukazatel myši na slovo v dokumentu.
  2. Otevřete podokno Zdroje informací tím, že v minipřekladači kliknete na Rozbalit.

Začátek stránky Začátek stránky

Zkopírování překladu do schránky

Obsah podokna Minipřekladač se dá snadno zkopírovat do schránky a potom ho vložit do jiného dokumentu, třeba do e-mailu.

  1. Nastavte ukazatel myši na slovo v dokumentu.
  2. Klikněte v minipřekladači na Kopírovat Obrázek tlačítka.

Začátek stránky Začátek stránky

Přehrání slova nebo fráze

Pokud si nejste jisti, jak vyslovit slovo v cizím jazyce, pomocí funkce Přečíst můžete přehrát slovo nahlas. Pro fungování této funkce je potřeba stáhnout modul pro převod textu na řeč v jazyku nebo jazycích, které chcete používat. Další informace a možnosti stažení modulů pro převod textu na řeč najdete v tématu Použití funkce Přečíst s moduly pro převod textu na řeč pro více jazyků.

Pokud chcete slovo v cizím jazyku přehrát nahlas, postupujte takto:

  1. Nastavte ukazatel myši na slovo v dokumentu.
  2. Klikněte v minipřekladači na Přehrát Tlačítko Přehrát.

 Poznámka    Po nastavení ukazatele na vybranou frázi a kliknutí na tlačítko Přehrát uslyšíte také frázi.

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
OneNote 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Word 2013, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Word 2010