Změna proložení textu

Proložení mezi znaky textu můžete změnit pro vybraný text nebo pro určité znaky. Kromě toho můžete celý odstavec roztáhnout nebo zúžit tak, aby se vešel do požadovaného místa a vypadal, jak potřebujete.

Informace o změně mezer mezi řádky a odstavci naleznete v tématu Úpravy řádkování a rozestupu mezi odstavci.

Co chcete udělat?


Změna mezer mezi znaky

Výběrem položky Rozšířené nebo Zúžené změníte velikost mezer mezi všemi vybranými písmeny o stejnou hodnotu. Prokládání upravuje velikost mezer mezi konkrétními dvojicemi písmen.

Rovnoměrné rozšíření nebo zúžení mezer mezi všemi vybranými znaky

  1. Vyberte text, který chcete změnit.
  2. Na kartě Domů klikněte na ikonu spouštění dialogového okna Písmo a potom klikněte na kartu Proložení znaků.

Spouštěč dialogového okna Písmo

  1. V rozevíracím seznamu Mezery klepněte na položku Rozšířené nebo Zúžené a do pole O kolik zadejte velikost v bodech.

Prokládání znaků od určité velikosti

  1. Vyberte text, který chcete změnit.
  2. Na kartě Domů klikněte na ikonu spouštění dialogového okna Písmo a potom klikněte na kartu Proložení znaků.

Spouštěč dialogového okna Písmo

  1. Zaškrtněte políčko Prokládání písem velikosti a do pole s číselníkem Bodů a více zadejte velikost v bodech.

Začátek stránky Začátek stránky

Roztažení nebo změna měřítka textu ve vodorovném směru

Při změně měřítka textu se tvary znaků mění na základě procentuální hodnoty. Změnou měřítka lze text roztáhnout nebo zúžit.

  1. Vyberte text, který chcete roztáhnout nebo zúžit.
  2. Na kartě Domů klikněte na ikonu spouštění dialogového okna Písmo a potom klikněte na kartu Proložení znaků.

Spouštěč dialogového okna Písmo

  1. Do pole Měřítko zadejte požadovanou procentuální hodnotu.

Hodnoty vyšší než 100 procent způsobí roztažení textu. Hodnoty nižší než 100 procent způsobí zúžení textu.

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Word 2007