Stránka 14 z 35PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Rychlé zvládnutí aplikace Word 2007

Nabídka, která se otevře pod tlačítkem Microsoft Office

Co se stalo s nabídkou Soubor? Zjistíte to klepnutím na tlačítko Microsoft Office.

Dokument aplikace Word začnete vytvářet klepnutím na tlačítko Microsoft Office.

Po klepnutí na toto tlačítko se zobrazí nabídka. Možná si všimnete, že tato nabídka, která je zde zobrazena, vypadá podobně jako nabídka Soubor v předchozích verzích aplikace Word. V levé části nabídky vidíte všechny příkazy pro práci se souborem. Zde vytvoříte nový dokument nebo otevřete existující dokument. Také jsou zde příkazy Uložit a Uložit jako.

Na pravé straně nabídky jsou vypsány naposledy otevřené dokumenty. Ty jsou vždy příhodně viditelné, takže nemusíte v počítači vyhledávat dokument, na kterém často pracujete.

Stránka 14 z 35PŘEDCHOZÍDALŠÍ