Stránka 6 z 10PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Přechod na aplikaci Word 2010

Karta Domů v aplikaci Word 2010 se zobrazenými popisy s klávesovými zkratkami

Popisy s klávesovými zkratkami nahrazují v aplikaci Word 2010 klávesové zkratky. Stisknutím klávesy ALT lze zobrazit popisy s klávesovými zkratkami pro všechny karty na pásu karet a poté stisknout příslušnou klávesovou zkratku uvedenou v popisu pro kartu, kterou chcete zobrazit.

Tato část je určena především těm, kdo dávají přednost práci s klávesnicí. Je třeba si uvědomit, že díky použití pásu karet bylo nutné určitým způsobem aktualizovat klávesové zkratky.

Ale žádné obavy: Klávesové zkratky s klávesou CTRL – například CTRL+C pro kopírování nebo CTRL+ALT+1 pro Nadpis 1 – zůstávají stejné jako v předchozích verzích aplikace Word.

Pro pás karet však byly navrženy nové zkratky. Proč? Protože tato změna přináší oproti předchozím verzím dvě velké výhody:

  • Zkratky pro každé z tlačítek na pásu karet
  • Zkratky často vyžadují stisknutí méně kláves

K novým zkratkám patří také nový název: popisy s klávesovými zkratkami. Stisknutím klávesy ALT zobrazíte popisy s klávesovými zkratkami pro všechny karty na pásu karet a příkazy na panelu nástrojů Rychlý přístup.

Pak lze stisknout příslušnou klávesovou zkratku v popisu pro kartu, kterou chcete zobrazit. Chcete-li například zobrazit kartu Domů, jak je zde znázorněno, stiskněte klávesu Ů. Tím zobrazíte popisy s klávesovými zkratkami pro příkazy na této kartě. Potom můžete stisknout klávesovou zkratku pro požadovaný příkaz.

Do zobrazení Backstage se dostanete přibližně stejným způsobem, jakým jste byli zvyklí používat nabídku Soubor. Například klávesovou zkratkou ALT+S otevřete nabídku, pomocí ALT+S+J otevřete dialogové okno Uložit jako a ALT+S+Y3 otevře dialogové okno Tisk.

Poznámka

   

Klávesové zkratky s klávesou ALT, které sloužily pro přístup k nabídkám a příkazům v předchozích verzích aplikace Word, můžete používat i nadále, ale protože dřívější nabídky nejsou k dispozici, nebude na obrazovce žádná nápověda pro písmena, která je třeba stisknout. Chcete-li tyto klávesové zkratky používat, je třeba je celé znát.

Stránka 6 z 10PŘEDCHOZÍDALŠÍ