Stránka 9 z 10PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Přechod na aplikaci Word 2010

Vyzkoušejte se

Projděte si následující test a přesvědčte se, zda dobře chápete prezentované informace. Vaše odpovědi jsou soukromé a nejsou hodnoceny.


Jestliže kliknete v aplikaci Word 2010 na toto tlačítko Tlačítko ikony pro otevření dialogového okna v aplikaci Word 2010 , co se stane?

Dočasně skryjete pás karet, takže bude více místa na dokument.

Použijete pro text větší velikost písma.

Zobrazí se další možnosti.

Přidáte příkaz na panel nástrojů Rychlý přístup.

Kde se nachází panel nástrojů Rychlý přístup a kdy je třeba jej použít?

Nachází se v levém horním rohu obrazovky a je určen pro vaše oblíbené příkazy.

Plave nad textem a používá se, když je třeba provést změny formátování.

Nachází se v levém horním rohu obrazovky a používá se, když potřebujete rychle získat přístup k dokumentu.

Nachází se na kartě Domů a slouží k rychlému otevření starého nebo nového dokumentu.

Minipanel nástrojů se zobrazí v následujícím případě:

Dvakrát kliknete na aktivní kartu na pásu karet.

Vyberete text.

Vyberete text a pak na něj přesunete ukazatel myši.

Kterákoli z výše uvedených možností.

Seznamy s odrážkami lze vytvořit pomocí karty ____ a skupiny _____ .

Karta Rozložení stránky, skupina Odstavec.

Karta Domů, skupina Odstavec.

Karta Vložení, skupina Symboly.

Karta Vložení, skupina Text.

Který z následujících postupů umožňuje v nové verzi aplikace Word zvolit nastavení pro funkce, jako je zobrazení dokumentů, kontrola pravopisu a jazyk?

V nabídce Nástroje kliknete na příkaz Možnosti.

V nabídce Soubor kliknete na příkaz Možnosti.

Kliknete kdekoli na pásu karet pravým tlačítkem myši a zvolíte příkaz Možnosti.

Na kartě Zobrazení kliknete na položku Vlastnosti.

Váš přítel vám jako přílohu e-mailové zprávy poslal dokument aplikace Word 2000. Můžete přílohu otevřít v nové verzi aplikace Word?

Ano, ale zobrazí se varovná zpráva, že potřebujete převaděč.

Ano, ale dokument se otevře v režimu kompatibility.

Ano, pokud nejdříve na panelu nástrojů Rychlý přístup zapnete režim kompatibility.

Ne, v nové verzi aplikace Word lze otevírat pouze soubory aplikace Word 2002 a novější.

Stránka 9 z 10PŘEDCHOZÍDALŠÍ