Stránka 12 z 35PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Rychlé zvládnutí aplikace Word 2007

Vyzkoušejte se

Projděte si následující test a přesvědčte se, zda dobře chápete prezentované informace. Vaše odpovědi jsou soukromé a nejsou hodnoceny.


Pokud klepnete na toto tlačítko Obrázek tlačítka v aplikaci Word 2007, co se stane?

Dočasně skryjete pás karet a získáte tak víc místa pro dokument.

Nastavíte pro text větší velikost písma.

Zobrazíte další možnosti.

Přidáte příkaz na panel nástrojů Rychlý přístup.

Kde se nachází panel nástrojů Rychlý přístup a kdy se používá?

Nachází se v levém horním rohu okna aplikace a měl by se používat pro oblíbené příkazy.

Zobrazuje se přes text a měl by se používat, pokud potřebujete provádět změny formátování.

Nachází se v levém horním rohu okna aplikace a měl by se používat pro rychlý přístup k dokumentu.

Nachází se na kartě Domů a měl by se používat, pokud potřebujete rychle otevřít nebo vytvořit nový dokument.

Minipanel nástrojů se zobrazí, když:

Poklepete na aktivní kartu na pásu karet.

Vyberete text.

Vyberete text a potom na něj ukážete.

Žádná z výše uvedených možností.

Nová karta se na pásu karet zobrazí, pokud:

Klepnete na příkaz Zobrazit nástroje obrázku na kartě Vložit.

Vyberete obrázek.

Klepnete na obrázek pravým tlačítkem myši a zvolíte příkaz Nástroje obrázku.

Buď první nebo třetí možnost.

Stránka 12 z 35PŘEDCHOZÍDALŠÍ