Vytvoření kresby

Při vytváření kresby v aplikaci Microsoft Word je ve výchozím nastavení kolem kresby umístěno kreslicí plátno (Kreslicí plátno: Oblast, na kterou lze nakreslit více tvarů. Protože jsou všechny tvary na jednom plátně, lze je přesunout a změnit jejich velikost, jako by se jednalo o jeden objekt.). Kreslicí plátno umožňuje uspořádat objekty v kresbě a měnit jejich velikost.

  1. Klepněte v dokumentu na místo, kde chcete vytvořit kresbu.
  2. V nabídce Vložit klepněte na příkaz Obrázek a potom na příkaz Nová kresba.

Do dokumentu je vloženo kreslicí plátno.

  1. Pomocí panelu nástrojů (Panel nástrojů: Panel s tlačítky a jinými ovládacími prvky, pomocí nichž lze provádět příkazy. Chcete-li zobrazit určitý panel nástrojů, stiskněte klávesu ALT a potom kombinaci kláves SHIFT+F10.) Kreslení přidejte libovolné požadované tvary nebo obrázky.

ZobrazitTipy

K uspořádání objektů na plátně můžete použít příkaz Zarovnat či rozmístit (na panelu nástrojů Kreslení klepněte na tlačítko Kreslit).

Kreslicí plátno můžete formátovat, vyberete-li dané plátno a potom v nabídce Formát klepnete na příkaz Kreslicí plátno.

 
 
Platí pro:
Word 2003