Vytvoření hlavního dokumentu a vnořených dokumentů

Chcete-li vytvořit hlavní dokument (Hlavní dokument: Kontejner pro sadu samostatných souborů (neboli dílčích dokumentů). Pomocí hlavního dokumentu lze vytvořit a spravovat dokument s více částmi, jako je například kniha s několika kapitolami.), začněte osnovou a potom vytvořte nové vnořené dokumenty nebo k osnově přidejte existující dokumenty.

Umístění dokumentů

 1. V Průzkumníku systému Windows určete složku, kterou chcete použít k uložení hlavního dokumentu a vnořených dokumentů.
 2. Chcete-li jako vnořené dokumenty použít existující dokumenty aplikace Microsoft Word, přesuňte je do této složky.

Vytvoření hlavního dokumentu

Proveďte jeden z následujících kroků:

ZobrazitVytvoření osnovy nového hlavního dokumentu

 1. Na panelu nástrojů (Panel nástrojů: Panel s tlačítky a jinými ovládacími prvky, pomocí nichž lze provádět příkazy. Chcete-li zobrazit určitý panel nástrojů, stiskněte klávesu ALT a potom kombinaci kláves SHIFT+F10.) Standardní klepněte na tlačítko Nový prázdný dokument vzhled tlačítka.
 2. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Osnova.
 3. Zadejte titulní nadpis a nadpisy pro každý vnořený dokument. Přesvědčte se, zda jste za každým nadpisem stiskli klávesu ENTER.

Word nadpisy zformátuje ve stylu nadpisu (Styl nadpisu: Formátování použité u nadpisu. Aplikace Microsoft Word obsahuje devět různých předdefinovaných stylů: Nadpis 1 až Nadpis 9.) Nadpis 1.

 1. Každému nadpisu přiřaďte odpovídající styl nadpisu (použijte například Nadpis 1 pro název hlavního dokumentu a Nadpis 2 pro každý vnořený dokument). Dosáhnete toho pomocí tlačítek na panelu nástrojů Osnova:
  • Klepnutím na tlačítko Zvýšit úroveň vzhled tlačítka zvýšíte úroveň nadpisu.
  • Klepnutím na tlačítko Snížit úroveň vzhled tlačítka snížíte úroveň nadpisu.

ZobrazitPřevedení stávajícího dokumentu na hlavní dokument

 1. Otevřete dokument, který chcete používat jako hlavní dokument.
 2. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Osnova.
 3. Každému nadpisu přiřaďte odpovídající styl nadpisu (Styl nadpisu: Formátování použité u nadpisu. Aplikace Microsoft Word obsahuje devět různých předdefinovaných stylů: Nadpis 1 až Nadpis 9.) (použijte například Nadpis 1 pro název hlavního dokumentu a Nadpis 2 pro každý vnořený dokument). Dosáhnete toho pomocí tlačítek na panelu nástrojů (Panel nástrojů: Panel s tlačítky a jinými ovládacími prvky, pomocí nichž lze provádět příkazy. Chcete-li zobrazit určitý panel nástrojů, stiskněte klávesu ALT a potom kombinaci kláves SHIFT+F10.) Osnova:
  • Klepnutím na tlačítko Zvýšit úroveň vzhled tlačítka zvýšíte úroveň nadpisu.
  • Klepnutím na tlačítko Snížit úroveň vzhled tlačítka snížíte úroveň nadpisu.
 4. Podle potřeby vyberte obsah, který není nadpisem, a na panelu nástrojů Osnova klepněte na tlačítko Snížit na úroveň Základní text vzhled tlačítka.

Vložení vnořených dokumentů do hlavního dokumentu

Proveďte jeden nebo oba z následujících kroků:

ZobrazitVytvoření vnořeného dokumentu z nadpisů osnovy

Chcete-li vytvořit vnořený dokument z nadpisu osnovy, je nutné mít k dispozici osnovu hlavního dokumentu.

 1. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Osnova.
 2. V hlavním dokumentu vyberte nadpisy a text, které chcete oddělit do jednotlivých vnořených dokumentů.

Přesvědčte se, zda je první vybraný nadpis ve formátu stylu nadpisu (Styl nadpisu: Formátování použité u nadpisu. Aplikace Microsoft Word obsahuje devět různých předdefinovaných stylů: Nadpis 1 až Nadpis 9.) nebo úrovně osnovy (Úroveň osnovy: Formátování odstavce, pomocí kterého můžete vytvořit v odstavcích dokumentu hierarchii (Úroveň 1 až Úroveň 9). Po přiřazení úrovní osnovy můžete např. pracovat s dokumentem v zobrazení osnovy nebo v rozvržení dokumentu.), kterým chcete zadat začátek jednotlivých vnořených dokumentů. Pokud například začíná výběr nadpisem ve stylu Nadpis 2, vytvoří se v aplikaci Word nový vnořený dokument u každého nadpisu v rámci vybraného textu, který je naformátován v uvedeném stylu.

 1. Na panelu nástrojů (Panel nástrojů: Panel s tlačítky a jinými ovládacími prvky, pomocí nichž lze provádět příkazy. Chcete-li zobrazit určitý panel nástrojů, stiskněte klávesu ALT a potom kombinaci kláves SHIFT+F10.) Osnova klepněte na tlačítko Vytvořit vnořený dokument vzhled tlačítka.

Aplikace Word vloží průběžný konec oddílu (Konec oddílu: Značka, která označuje konec oddílu. Konec oddílu uloží formátovací prvky oddílu, například okraje, orientaci stránky, záhlaví a zápatí a posloupnost čísel stránek.) před a za každý vnořený dokument.

 Poznámky 

 • Pokud není tlačítko Vytvořit vnořený dokument dostupné, je třeba nejprve klepnout na tlačítko Rozbalit vnořené dokumenty vzhled tlačítka.
 • Po přidání vnořeného dokumentu do hlavního dokumentu jej nepřesunujte ani neodstraňujte, dokud jej neodeberete z hlavního dokumentu.
 • Přejmenování vnořeného dokumentu provádějte pouze z hlavního dokumentu.

ZobrazitVložení existujícího dokumentu aplikace Word do hlavního dokumentu

 1. Otevřete hlavní dokument (Hlavní dokument: Kontejner pro sadu samostatných souborů (neboli dílčích dokumentů). Pomocí hlavního dokumentu lze vytvořit a spravovat dokument s více částmi, jako je například kniha s několika kapitolami.) a klepněte v nabídce Zobrazit na příkaz Osnova.
 2. Jestliže jsou vnořené dokumenty sbaleny, klepněte na panelu nástrojů (Panel nástrojů: Panel s tlačítky a jinými ovládacími prvky, pomocí nichž lze provádět příkazy. Chcete-li zobrazit určitý panel nástrojů, stiskněte klávesu ALT a potom kombinaci kláves SHIFT+F10.) Osnova na tlačítko Rozbalit vnořené dokumenty vzhled tlačítka.
 3. Klepněte na místo, kam chcete přidat dokument.

Ujistěte se, že jste klepli na prázdný řádek mezi vnořenými dokumenty.

 1. Na panelu nástrojů Osnova klepněte na tlačítko Vložit vnořený dokument vzhled tlačítka.
 2. Do pole Název souboru zapište název souboru dokumentu, který chcete přidat, a klepněte na Otevřít.

Před vnořený dokument bude vložen konec oddílu (Konec oddílu: Značka, která označuje konec oddílu. Konec oddílu uloží formátovací prvky oddílu, například okraje, orientaci stránky, záhlaví a zápatí a posloupnost čísel stránek.) před další stránkou a za dokument průběžný konec oddílu.

Uložení hlavního dokumentu

 1. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Uložit jako.
 2. Vyberte umístění, které jste určili na začátku tohoto postupu, zadejte název souboru hlavního dokumentu a klepněte na tlačítko Uložit.

Aplikace Word automaticky přiřadí názvy souborů k novým vnořeným dokumentům na základě prvních písmen jejich nadpisů v osnově hlavního dokumentu. Vnořený dokument, jehož nadpis v osnově začíná textem Kapitola 1, bude například pojmenován Kapitola 1.doc.

 
 
Platí pro:
Word 2003