Volba orientace stránky

  1. V nabídce Soubor klepněte na Vzhled stránky a pak na kartu Okraje.
  2. V poli Orientace klepněte na volbu Na výšku nebo Na šířku.

ZobrazitPoužití orientace na výšku i na šířku ve stejném dokumentu

  1. Vyberte stránky, u kterých chcete změnit orientaci na výšku nebo na šířku.
  2. V nabídce Soubor klepněte na Vzhled stránky a pak na kartu Okraje.
  3. Klepněte na možnost Na výšku nebo Na šířku.
  4. V poli Použít klepněte na volbu na vybraný text.

 Poznámka   Aplikace Microsoft Word automaticky vloží konce oddílů (Konec oddílu: Značka, která označuje konec oddílu. Konec oddílu uloží formátovací prvky oddílu, například okraje, orientaci stránky, záhlaví a zápatí a posloupnost čísel stránek.) před a za text a provede nové nastavení okrajů (Okraje: Prázdné místo vně tištěné oblasti stránky). Pokud je dokument již rozdělen do oddílů (Oddíl: Část dokumentu, ve které jsou nastaveny určité možnosti formátování stránky. Nový oddíl vytvořte, pokud chcete změnit vlastnosti, jako jsou číslování řádků, počet sloupců nebo záhlaví a zápatí.), stačí klepnout na vybraný oddíl nebo vybrat více oddílů a potom okraje změnit.

 
 
Platí pro:
Word 2003