Stránka 9 z 20PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Rychlé seznámení s verzí 2007 systému Office

Skupina Zobrazit či skrýt při vysokém a nízkém rozlišení

Skupina Zobrazit či skrýt na kartě Zobrazení. Při vysokém rozlišení jsou zobrazeny všechny příkazy ve skupině. Při nízkém rozlišení lze příkazy zobrazit klepnutím na šipku na tlačítku skupiny.

Vše, co bylo dosud řečeno, platí pro vysoké rozlišení obrazovky a maximalizované okno aplikace. Pokud tomu tak není, může se vzhled pásu karet změnit. Jak? Takto:

Nízké rozlišení:     Pokud je nastaveno nízké rozlišení obrazovky, například 800 krát 600 pixelů, zobrazí se u některých skupin na pásu karet místo příkazů pouze název dané skupiny. Příkazy se zobrazí až po klepnutí na šipku na tlačítku skupiny.

Například v aplikaci Word jsou při vyšším rozlišení na kartě Zobrazení ve skupině Zobrazit či skrýt zobrazeny všechny příkazy. Při rozlišení 800 krát 600 se však zobrazí pouze tlačítko Zobrazit či skrýt, nikoli příkazy skupiny.

Všechny příkazy skupiny lze zobrazit klepnutím na šipku na tlačítku Zobrazit či skrýt.

Obecně platí, že při nižším rozlišení se zobrazí pouhý název skupiny u těch skupin, které obsahují méně často používané příkazy.

Zmenšené okno aplikace:     Pro každé rozlišení platí, že zmenšíte-li okno aplikace, zobrazí se při určité velikosti okna u některých skupin pouze jejich názvy a k zobrazení příkazů bude nutné klepnout na šipku na tlačítku skupiny.

Počítače Tablet PC:     Pokud pracujete na počítači Tablet PC s menší obrazovkou, všimněte si, že se vzhled pásu karet přizpůsobil a karty a skupiny jsou menší. Máte-li větší monitor, vzhled pásu karet se přizpůsobí a karty a skupiny budou větší.

Stránka 9 z 20PŘEDCHOZÍDALŠÍ