Vlastní klávesové zkratky

Klávesové zkratky můžete přizpůsobit přiřazením zkratky k příkazu, makru, písmu, stylu nebo často používanému symbolu. Klávesové zkratky můžete také odebrat.

Přiřazení nebo odebrání klávesové zkratky pomocí klávesnice

 1. V případě potřeby otevřete stisknutím kombinace kláves ALT+S, Y3 dialogové okno Možnosti aplikace Word a pomocí klávesy ŠIPKA DOLŮ vyberte položku Přizpůsobit pás karet.
 2. Opakovaným stisknutím klávesy TAB vyberte tlačítko Vlastní a stiskněte klávesu ENTER.
 3. V seznamu Kategorie vyberte klávesou ŠIPKA DOLŮ nebo ŠIPKA NAHORU kategorii, která obsahuje příkaz nebo jinou položku, k níž chcete přiřadit klávesovou zkratku nebo od níž chcete klávesovou zkratku odebrat.
 4. Pomocí klávesy TAB přejděte do seznamu Příkazy.
 5. Klávesou ŠIPKA DOLŮ nebo ŠIPKA NAHORU vyberte název příkazu nebo jinou položku, k níž chcete přiřadit klávesovou zkratku nebo od níž chcete klávesovou zkratku odebrat.

Každá klávesová zkratka, která je aktuálně k příkazu nebo položce přiřazena, se zobrazí v poli Aktuální klávesy.

 1. Proveďte některou z následujících akcí:

ZobrazitPřiřazení klávesové zkratky

Kombinace klávesových zkratek začínejte klávesou CTRL nebo funkční klávesou.

 1. Opakovaným stisknutím klávesy TAB přejděte do pole Stiskněte klávesovou zkratku.
 2. Stiskněte kombinaci kláves, kterou chcete přiřadit. Stiskněte například klávesu CTRL spolu s další požadovanou klávesou.
 3. V poli Aktuální přiřazení zjistíte, zda je daná kombinace klávesové zkratky již přiřazena k příkazu nebo jiné položce. Pokud ano, zadejte jinou kombinaci.

 Důležité   Po novém přiřazení stejné kombinace kláves již nelze tuto kombinaci použít k původnímu účelu. Například stisknutím kláves CTRL+B se změní vybraný text na tučný. Pokud změníte přiřazení kombinace kláves CTRL+B a přiřadíte ji novému příkazu nebo položce, nebude možné stisknutím kláves CTRL+B změnit text na tučný, dokud neobnovíte původní nastavení přiřazení klávesových zkratek tlačítkem Obnovit vše.

 1. Opakovaným stisknutím klávesy TAB přejděte do seznamu Změny uložit do.
 2. Stisknutím kláves ŠIPKA DOLŮ nebo ŠIPKA NAHORU zvýrazněte název aktuálního dokumentu nebo šablonu, do které chcete změny klávesových zkratek uložit, a potom stiskněte klávesu ENTER.
 3. Opakovaným stisknutím klávesy TAB vyberte tlačítko Přiřadit a stiskněte klávesu ENTER.

 Poznámka   Pokud používáte programovatelnou klávesnici, mohla by již být kombinace kláves CTRL+ALT+F8 vyhrazena pro spuštění programování klávesnice.

ZobrazitOdebrání klávesové zkratky

 1. Opakovaným stisknutím klávesy TAB vyberte rozevírací seznam Změny uložit do.
 2. Stisknutím klávesy ŠIPKA DOLŮ nebo ŠIPKA NAHORU zvýrazněte název aktuálního dokumentu nebo šablonu, do které chcete změny klávesových zkratek uložit, a potom stiskněte klávesu ENTER.
 3. Opakovaným stisknutím kombinace kláves SHIFT+TAB přejděte do pole Aktuální klávesy.
 4. Stisknutím klávesy ŠIPKA DOLŮ nebo ŠIPKA NAHORU vyberte klávesovou zkratku, kterou chcete odebrat.
 5. Opakovaným stisknutím klávesy TAB vyberte tlačítko Odebrat a stiskněte klávesu ENTER.

Přiřazení nebo odebrání klávesové zkratky pomocí myši

 1. V případě potřeby klikněte na kartu Soubor a pak na tlačítko Možnosti. Potom klikněte na položku Přizpůsobit pás karet.
 2. V podokně Zde můžete upravit pás karet a klávesové zkratky klikněte na tlačítko Vlastní.
 3. V rozevíracím seznamu Změny uložit do klikněte na název aktuálního dokumentu nebo šablony, kam budete chtít změny klávesových zkratek uložit.
 4. V seznamu Kategorie klikněte na kategorii, která obsahuje příkaz nebo jinou položku, k níž chcete přiřadit klávesovou zkratku nebo od níž chcete klávesovou zkratku odebrat.
 5. V seznamu Příkazy klikněte na název příkazu nebo jiné položky, k níž chcete přiřadit klávesovou zkratku nebo od níž chcete klávesovou zkratku odebrat.

Každá klávesová zkratka, která je aktuálně k příkazu nebo jiné položce přiřazena, se zobrazí v poli Aktuální klávesy.

 1. Proveďte některou z následujících akcí:

ZobrazitPřiřazení klávesové zkratky

Kombinace klávesových zkratek začínejte klávesou CTRL nebo funkční klávesou.

 1. V poli Stiskněte klávesovou zkratku stiskněte kombinaci kláves, kterou chcete přiřadit. Stiskněte například klávesu CTRL spolu s další požadovanou klávesou.
 2. V poli Aktuální přiřazení zjistíte, zda je daná kombinace klávesové zkratky již přiřazena k příkazu nebo jiné položce. Pokud ano, zadejte jinou kombinaci.

 Důležité   Po novém přiřazení stejné kombinace kláves již nelze tuto kombinaci použít k původnímu účelu. Například stisknutím kláves CTRL+B se změní vybraný text na tučný. Pokud změníte přiřazení kombinace kláves CTRL+B a přiřadíte ji novému příkazu nebo položce, nebude možné stisknutím kláves CTRL+B změnit text na tučný, dokud neobnovíte původní nastavení přiřazení klávesových zkratek tlačítkem Obnovit vše.

 1. Klikněte na tlačítko Přiřadit.

 Poznámka   Pokud používáte programovatelnou klávesnici, mohla by již být kombinace kláves CTRL+ALT+F8 vyhrazena pro spuštění programování klávesnice.

ZobrazitOdebrání klávesové zkratky

 1. V seznamu Aktuální klávesy klikněte na klávesovou zkratku, kterou chcete odebrat.
 2. Klikněte na tlačítko Odebrat.
 
 
Platí pro:
Word 2010