Úvod do zobrazení Backstage

Pás karet obsahuje sadu příkazů pro práci v dokumentu, zatímco zobrazení Microsoft Office Backstage je tvořeno sadou příkazů, které se používají pro práci s dokumentem.

Otevřete dokument a kliknutím na kartu Soubor zobrazte zobrazení Backstage. V zobrazení Backstage můžete spravovat své dokumenty a s nimi související data – můžete vytvářet, ukládat a odesílat dokumenty, kontrolovat v dokumentech skrytá metadata nebo osobní údaje, nastavovat možnosti jako je vypnutí nebo zapnutí zobrazování návrhů funkce Automatické dokončování a provádět další úlohy.

 Tip   Chcete-li ze zobrazení Backstage rychle přejít zpět do dokumentu, klikněte na kartu Domů nebo stiskněte klávesu ESC na klávesnici.

Karta Soubor nahrazuje tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a nabídku Soubor používanou ve starších verzích systému Microsoft Office.

Co chcete vědět?


Kde se nachází karta Soubor?

Karta Soubor se nachází v levém horním rohu aplikací systému Microsoft Office 2010.

Šipka ukazující na kartu Soubor v aplikaci Word

 Tip   Chcete-li ze zobrazení Backstage rychle přejít zpět do dokumentu, klikněte na kartu Domů nebo stiskněte klávesu ESC na klávesnici.

Začátek stránky Začátek stránky

Co se zobrazí po kliknutí na kartu Soubor?

Jestliže kliknete na kartu Soubor, zobrazí se mnoho stejných základních příkazů, které jste mohli vidět ve starších verzích systému Microsoft Office po kliknutí na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka nebo na nabídku Soubor. Najdete zde příkazy Otevřít, Uložit nebo Tisk, ale i novou kartu zobrazení Backstage označenou jako Uložit a odeslat, která nabízí více možností pro sdílení a odesílání dokumentů.

Příkazy dostupné po kliknutí na kartu Soubor v aplikaci Word

 Tip   Chcete-li ze zobrazení Backstage rychle přejít zpět do dokumentu, klikněte na kartu Domů nebo stiskněte klávesu ESC na klávesnici.

Karta Informace

Na kartě Informace jsou v závislosti na stavu dokumentu a místu jeho uložení zobrazeny různé příkazy, vlastnosti a metadata. Součástí karty Informace mohou být příkazy Vrátit se změnami, Rezervovat a Oprávnění.

Příkazy v zobrazení Backstage jsou zvýrazněné podle toho, jak je důležité, aby si jich uživatel všiml a pracoval s nimi. Příkaz Oprávnění na kartě Informace je například zvýrazněn červeně v případě, že nastavená oprávnění dokumentu mohou omezovat provádění úprav.

Začátek stránky Začátek stránky