Stránka 4 z 20PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Rychlé seznámení s verzí 2007 systému Office

Příkazy Vložit, Vyjmout a Kopírovat v aplikacích Word a Excel

Příkazy Vložit, Vyjmout a Kopírovat v aplikacích Word a Excel. Protože se často používají, jsou logicky zobrazeny na kartě Domů, která je první kartou pásu karet.

Příkazy jsou uspořádány podle toho, jak se používají. Společnost Microsoft zjistila, že uživatelé sady Microsoft Office dávají přednost základní sadě příkazů, které používají znovu a znovu. Tyto základní příkazy jsou nyní nejlépe dostupné.

Příkladem může být příkaz Vložit. Je to jeden z nejčastěji používaných příkazů. Proč ho tedy v okně maximálně neupřednostnit společně se souvisejícími příkazy Vyjmout a Kopírovat?

Často používané příkazy již nemusejí sdílet v nabídce nebo panelu nástrojů místo se vzdáleně příbuznými příkazy. Používají se nejčastěji, takže jsou nejvíce po ruce.

Méně často používané příkazy jsou na pásu karet na méně nápadném místě. Většina uživatelů například používá příkaz Vložit jinak méně často než příkaz Vložit. Chtějí-li tedy použít příkaz Vložit jinak, musí nejprve klepnout na šipku u příkazu Vložit.

Stránka 4 z 20PŘEDCHOZÍDALŠÍ