Úpravy řádkování a rozestupu mezi odstavci

Řádkování určuje velikost svislé mezery mezi řádky textu v odstavci.

Rozestupy mezi odstavci určují množství volného místa nad a pod odstavcem.

Výchozím nastavením je jednoduché řádkování a mezera na konci odstavce.

Chcete-li opakovaně používat řádkování a mezery mezi odstavci, které jste nastavili, můžete vytvořit vlastní styl. Další informace o vytvoření stylů s formátováním, které chcete znovu použít, naleznete v tématu Vytvoření nového rychlého stylu.

Co chcete udělat?


Změna řádkování

Jestliže řádek obsahuje velký textový znak, grafiku nebo vzorec, zvětší aplikace Microsoft Word mezeru pro tento řádek.

Chcete-li, aby mezery mezi všemi řádky byly stejné, použijte přesné řádkování a zadejte velikost místa, potřebného pro umístění největšího znaku nebo grafiky na daný řádek. Nezobrazí-li se část položky, nastavte větší hodnotu řádkování.

  1. Vyberte odstavec, u kterého chcete změnit řádkování.
  2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Odstavec na položku Řádkování.

Obrázek pásu karet aplikace Word

  1. Proveďte jednu z následujících akcí:
    • Řádkování změníte tak, že klepnete na jinou požadovanou hodnotu.

Například, když klepnete na hodnotu 2,0, vybraný text bude mít dvojité řádkování.

  • Jestliže chcete nastavit přesnější hodnotu řádkování, klepněte na příkaz Možnosti řádkování a v rozvíracím seznamu Řádkování vyberte požadované možnosti.

Možnosti řádkování

Jednoduché:    Toto řádkování odpovídá největšímu znaku (Písmo: Grafický návrh použitý na všechny číslice, symboly a abecední znaky. Používá se rovněž označení řez nebo řez písma. Příklady písem mohou být písma Arial a Courier New. Písma lze obvykle použít v různých velikostech, například 10 bodů, a různých stylech, například tučné.) na řádku s přidáním malé mezery, která se liší podle použitého písma.

1,5 řádku:    Tato volba odpovídá jeden a půl násobku jednoduchého řádkování.

Dvojité:    Tato volba odpovídá dvojnásobku jednoduchého řádkování.

Nejméně:    Tato volba nastaví nejmenší možné řádkování, aby se na řádku zobrazily největší použité znaky nebo grafika.

Přesně:    Tato volba nastaví pevnou hodnotu řádkování, kterou aplikace Microsoft Word už dále neupravuje.

Násobky:    Řádkování zvětšené nebo zmenšené o zadané procento. Například nastavením řádkování na 1,2 se zvětší mezery o 20 procent.

Začátek stránky Začátek stránky

Změna mezer před a za odstavci

Ve výchozím nastavení je na konci odstavce mezera.

  1. Vyberte odstavce, u kterých chcete změnit mezery.
  2. Na kartě Rozložení stránkyklikněte ve skupině Odstavec na šipku vedle položky Mezery před nebo Mezery za a zadejte požadovaný počet mezer.

Obrázek pásu karet aplikace Word

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Word 2007