Úprava řádkování a nastavení mezer mezi odstavci

Mezery mezi řádky a před nebo za každým odstavcem můžete upravit.

ZobrazitZměna řádkování

 1. Vyberte text, který chcete změnit.
 2. Na panelu nástrojů (Panel nástrojů: Panel s tlačítky a jinými ovládacími prvky, pomocí nichž lze provádět příkazy. Chcete-li zobrazit určitý panel nástrojů, stiskněte klávesu ALT a potom kombinaci kláves SHIFT+F10.) Formát přejděte na tlačítko Řádkování vzhled tlačítka a potom proveďte jeden z následujících kroků:
  • Chcete-li použít nové nastavení, klepněte na šipku a vyberte požadované číslo.
  • Pokud chcete použít naposledy použité nastavení, klepněte na tlačítko.
  • Jestliže chcete nastavit přesnější rozměry, klepněte na šipku, potom na položku Další a vyberte požadované možnosti v rozevíracím seznamu Řádkování.

 Poznámka   Pokud pro řádkování (Řádkování: Velikost mezery od dolního okraje jednoho řádku textu k dolnímu okraji dalšího řádku. Aplikace Microsoft Word přizpůsobí řádkování největšímu písmu nebo nejvyšší grafice na daném řádku.) vyberete položku Přesně nebo Nejméně, zadejte velikost požadované mezery do pole s číselníkem Rozměr. Vyberete-li položku Násobky, zadejte počet řádků do pole s číselníkem Rozměr.

ZobrazitZměna mezer před a za odstavci

 1. Vyberte odstavce, u kterých chcete změnit mezery.
 2. V nabídce Formát klepněte na příkaz Odstavec a pak na kartu Odsazení a mezery.
 3. Ve skupinovém rámečku Mezery zadejte požadované mezery do pole s číselníkem Před nebo Za.
 
 
Platí pro:
Word 2003