Úprava klipartu v aplikaci Word

Platí pro aplikaci
Microsoft Office Word 2003
Microsoft Word 2002 a starší

Klipart představuje významné vylepšení dokumentu aplikace Microsoft Office Word, protože do něj umožňuje přidat znaky a barvy. Grafika je často přidávána pro osobní nebo zábavné účely, existují však způsoby, jak zajistit její profesionální a přitažlivý vzhled v libovolném typu dokumentu, ať se jedná o článek, bulletin nebo vizitku.

Začínáme

Dříve než přidáte klipart do dokumentů, přečtěte si několik užitečných tipů, jak usnadnit proces vytváření rozložení a návrhu.

Výběr vhodného klipartu

Díky podoknu úloh Klipart v aplikaci Word je hledání klipů jednoduché, protože umožňuje prohledávat web Klipart a média služby Office Online přímo z prostředí aplikace Word. Pokud na webu naleznete vhodný klip, jednoduše na něj klepněte a přetáhněte jej do dokumentu.

Chcete-li zobrazit podokno úloh Klipart, přejděte v nabídce Vložit na příkaz Obrázek a potom klepněte na příkaz Klipart.

Zobrazení panelů nástrojů pro práci s klipy

Panely nástrojů Obrázek a Kreslení poskytují všechny potřebné nástroje na jednom místě a zjednodušují tak úpravy obrázků.

Chcete-li tyto panely nástrojů vyhledat a zobrazit na obrazovce, klepněte v nabídce Zobrazit na příkaz Obrázek. Panel nástrojů se zobrazí na obrazovce. Stejným postupem zobrazte panel nástrojů Kreslení.

Vlastní nastavení klipartu

Vybrali jste klipy, přetáhli je do dokumentu aplikace Word, zobrazili jste správné panely nástrojů a nyní můžete začít pracovat s klipartem v dokumentu.

Oříznutí

Oříznutím obrázku odstraníte všechny jeho oblasti, které nechcete zobrazit. V tomto příkladu bylo oříznutím dolní poloviny obrázku vlevo odstraněno druhé seskupení mraků. Výsledek je znázorněn na obrázku vpravo.

Obrázek mraků před oříznutím Oříznutý obrázek mraků

Oříznutí je užitečné, jestliže chcete přitáhnout pozornost k určité oblasti obrázku a vypustit všechny nepotřebné podrobnosti.

Oříznutí klipu

 1. Vyberte klip v dokumentu.
 2. Na panelu nástrojů Obrázek klepněte na tlačítko Oříznout.
 3. Umístěte ukazatel myši na jeden z černých čtverců kolem okraje klipu. Potom přetažením čtverce ořízněte klip na požadovanou oblast.

Nastavení velikosti

Je možné, že naleznete pro svůj dokument dokonalý klip, který však nebude mít správnou velikost. Oříznutí není vždy vhodné, změnou velikosti klipu však lze klip zvětšit nebo zmenšit tak, aby vyhovoval určité oblasti. První klip v následujícím příkladu byl zvětšen na velikost druhého klipu; velikost třetího klipu byla změněna nepoměrně.

Obrázek palmy, původní velikost Obrázek palmy po změně velikosti Obrázek palmy deformovaný nesprávnou změnou velikosti

Změna velikosti klipu

 1. Vyberte klip.
 2. Přesuňte ukazatel myši na jeden z otevřených kruhů kolem okraje obrázku.
 3. Klepněte pravým tlačítkem myši a přetáhněte obrázek na požadovanou velikost.

 Poznámka   Chcete-li velikost obrázku změnit proporcionálně, vyberte jeden z otevřených kruhů umístěných v rozích. Změna velikosti po klepnutí na jeden bodů na stranách způsobí nepoměrné zvětšení nebo zmenšení obrázku.

Přidání obtékání textu

Jedním ze způsobů, jak zajistit profesionální vzhled, je přidání textu, který obtéká kolem obrázku. Funkce obtékání textu umožňuje umístit klip dovnitř bloků textu.

Obtékání textu kolem klipu

 1. Vyberte klip.
 2. Na panelu nástrojů Obrázek klepněte na tlačítko Obtékání textu.
 3. Z rozevíracího seznamu vyberte typ obtékání textu, který chcete přidat. Klip můžete umístit před nebo za text, doprostřed textu nebo rovnoběžně s oblastmi textu.

Grafiku je možné do dokumentu umístit před přidáním nebo po přidání textu; může být však snadnější umístit grafiku s obtékáním textu až po zadání veškerého textu do dokumentu.

Rozmazání

Vzhled klipu je možné změnit úpravou kontrastu a jasu obrázku. Vyberte klip a najděte na panelu Obrázek čtyři tlačítka jasu a kontrastu. Upravte úrovně a porovnejte rozdíly. Klip můžete ztmavit snížením jasu nebo jej rozmazat snížením kontrastu.

Výraznější změny dosáhnete, jestliže klip zesvětlíte klepnutím na tlačítko Barva na panelu nástrojů Obrázek. Vyberte možnost Zesvětlit a pozorujte, jak se výrazný a přitažlivý klip změní na slabý a nevýrazný.

Otočení a překlopení

Pomocí překlopení a otočení klipu lze na stránku přidat vyvážení a symetrii a zdůraznit tak návrh stránky.

Obrázky žraloků, překlopené

Otočení klipu

 1. Vyberte klip.
 2. Na panelu nástrojů Obrázek klepněte na tlačítko Otočit doleva.
 3. Jedním klepnutím otočíte klip o 90 stupňů doleva. Dalšími klepnutími můžete klip nastavit do požadované pozice.

 Poznámka   Tento úkol lze také provést pomocí panelu nástrojů Kreslení.

Překlopení klipu

 1. Vyberte klip.
 2. Na panelu nástrojů Kreslení klepněte na tlačítko Kreslit, přejděte na příkaz Otočit či překlopit a klepněte na požadovanou možnost.

Přidání stínu

Přidání stínu ke klipu může dokumentu dodat rozměr a hloubku a současně také profesionální vzhled.

Přidání stínu

 1. Vyberte klip.
 2. Na panelu nástrojů Kreslení klepněte na tlačítko Styl stínu a vyberte požadovaný styl.

 Poznámka   Chcete-li stín odebrat, klepněte na tlačítko Styl stínu a potom vyberte možnost Bez stínu.

 
 
Platí pro:
Word 2003