Stránka 5 z 19PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Klávesové zkratky v Office systému 2007

Dva typy klávesových zkratek

Existují dva způsoby použití klávesnice. Například k nastavení tučného textu byste mohli použít:
Popisek 1 klávesy pro přístup ke kartám a příkazům na obrazovce,
Popisek 2 přímou kombinaci kláves nesouvisející s pásem karet.

Mnoho uživatelů považuje za klávesovou zkratku jakoukoli posloupnost nebo kombinaci kláves, která provádí akci, a obecně je to vcelku odpovídající definice. V rámci tohoto kurzu však buďme při definování klávesové zkratky o něco přesnější. Definování rozdílu je důležité, protože různé typy fungují odlišnými způsoby.

Existují dva základní typy klávesových zkratek a oba v tomto kurzu probereme.

Přístupové klávesy

Přístupové klávesy poskytují přístup k pásu karet. Vztahují se přímo ke kartám, příkazům a jiným položkám zobrazeným na obrazovce. Přístupové klávesy se používají stisknutím klávesy ALT následované jinou klávesou nebo posloupností jiných kláves.

Každý jednotlivý příkaz na pásu karet, v nabídce Tlačítka Microsoft Office a na panelu nástrojů Rychlý přístup má přístupovou klávesu a ke každé přístupové klávese je přiřazen tip ke klávesové zkratce. Pokud znáte starý systém založený na písmenech podtržených u položek nabídky, můžete tipy ke klávesovým zkratkám považovat za jejich novou verzi. Více se o tipech ke klávesovým zkratkám dozvíte později.

Kombinace kláves

Kombinace kláves provádějí konkrétní příkazy. Nevztahují se k pásu karet ani k jiným prvkům na obrazovce. Pro spuštění akce je nutné klávesy stisknout současně a většina, ne však všechny, zahrnuje stisknutí klávesy CTRL plus dalších kláves (například zkratka CTRL+C pro kopírování).

Kombinace kláves se ve verzi 2007 sady Office převážně nezměnily a fungují stejným způsobem jako dříve.

Karta Rychlá reference na konci tohoto kurzu obsahuje odkazy na témata nápovědy, ve kterých naleznete informace o všech typech klávesových zkratek a seznamy kombinací kláves.

Projděte si následující test a přesvědčte se, zda dobře chápete prezentované informace. Vaše odpovědi jsou soukromé a nejsou hodnoceny.


Tří hlavní části pásu karet jsou:

Karty, skupiny a příkazy.

Tlačítko Microsoft Office, karty a přístupové klávesy.

Nabídky, panely nástrojů a příkazy.

Kde je třeba hledat položky, které bývaly v nabídce Soubor?

Na kartě Domů.

V nabídce Tlačítka Microsoft Office.

Neexistuje žádný ekvivalent – jsou rozmístěny všude po pásu karet.

Které z následujících položek představují dva základní typy klávesových zkratek?

Navigační klávesy a tipy ke klávesovým zkratkám.

Zkratky a tipy ke klávesovým zkratkám.

Kombinace kláves, které spouštějí příkaz, a přístupové klávesy umožňující navigaci mezi položkami na obrazovce.

Kombinace kláves, které spouštějí příkaz, a tipy ke klávesovým zkratkám.

Které aplikace ve verzi 2007 sady Office obsahují pás karet?

Všechny.

Aplikace Word a Excel.

Aplikace Word, PowerPoint, Excel a Access a části aplikace Outlook.

Stránka 5 z 19PŘEDCHOZÍDALŠÍ